按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Khóa tập huấn thông dịch viên sức khỏe sinh sản Cư dân mới ở thành phố Tân Bắc năm 2020

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/10/05
  • Số lượt xem:510

*Cơ quan tổ chức:

Cục Y tế chính phủ thành phố Tân Bắc


*Thời gian khóa học:

(1) Đào tạo cơ bản: Ngày 5/11/2020 (thứ năm) và ngày 6/11/2020 (thứ sáu) 8: 30 ~ 17: 30

(2) Đào tạo nâng cao: Ngày 24/11/2020  (Thứ 3) và 25/11/2020 (Thứ 4), 8: 30 ~ 17: 30


*Địa điểm học:

Phòng học tại chức trên tầng 8 của Cục Y tế Chính quyền Thành phố Tân Bắc(Tầng 8, Số 192-1, đường Anh Sĩ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc)


*Đối tượng tham gia:

(1) Đào tạo cơ bản:

1. Thông dịch viên tại Trung tâm Y tế Quận 29 của Thành phố Tân Bắc và Bệnh viện Thống nhất Thành phố Tân Bắc.

2. Cư dân mới có hộ khẩu sống tại thành phố Tân Bắc có các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Trung cơ bản.


 (2) Đào tạo nâng cao:

1. Đã hoàn tất đào tạo cơ bản (ưu tiên xét tuyển)

2. Thông dịch viên tại Trung tâm Y tế Quận 29 của Thành phố Tân Bắc và Bệnh viện Thống nhất Thành phố Tân Bắc.

3. Cư dân mới có hộ khẩu sống tại thành phố Tân Bắc có các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Trung cơ bản.


*Những vấn đề cần lưu ý khác

1. Khóa học hoàn toàn miễn phí, mỗi giai đoạn sẽ lấy 50 người.

2. Số giờ học sẽ được tính vào số giờ khi làm chứng minh thư, mỗi buổi học đều cần ghi danh đến và đi, tổng giờ học của mỗi giai đoạn là 16h. Nếu nghỉ hoặc vắng mặt hơn một nửa số giờ của khóa học sẽ không được tính vào số giờ để làm chứng minh.

3. Xin tự chuẩn bị ly, đũa thân thiện môi trường.


*Hình thức báo danh và người liên hệ:

1. Báo danh trực tuyến(Trang chủ của Cục Y tế thành phố Tân Bắc/Dịch vụ công dân / Đăng ký hoạt động

2. Báo danh qua fax, số fax: (02)2258-5006

Báo danh qua điện thoại hoặc email, Cô  Liu, khoa quản lý sức khỏe, số điện thoại (02)2257-7155 bấm 1733. Email: AM9510@ntpc.gov.tw。


top