按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Khóa học đào tạo nghề và chứng chỉ nghề ngắn hạn của Sở Lao động chính quyền thành phố Đài Trung

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:中部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:461

Sở Lao động chính quyền thành phố Đài Trung vì để nâng cao năng lực của người dân ở nơi làm việc, mở rộng chuyên môn thứ hai, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường việc làm đã thiết kế tổ chức các khóa học ngắn hạn thực tế, đơn nhất, trọng điểm, dễ hiểu và bồi dưỡng hướng dẫn người dân chứng nhận kỹ năng thực lực, các khóa học khá đa dạng và phong phú! Thông tin liên quan đến các khóa học có thể tra cứu trên trang web của Sở Lao động Thành phố.

top