按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Hỏi đáp
:::

Bồi thường tai nạn nghề nghiệp

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:Ministry of Labor
  • Đã cập nhật:2020/07/23
  • Số lượt xem:589

Về bảo đảm quyền lợi người lao động bị tai nạn nghề nghiệp, ngoài Luật lao động cơ bản và Điều lệ bảo hiểm người lao động có quy định liên quan đến bồi thường tai nạn nghề nghiệp và chi trả bảo hiểm ra, Luật bảo vệ người lao động

Bị tai nạn nghề nghiệp cũng cung cấp trợ cấp mất năng lực lao động hoặc tử vong như hỗ trợ dụng cụ thiết bị, hỗ trợ khán hộ công. Ngoài ra, Bộ Lao động thúc đẩy các kế hoạch phục vụ chủ động những trường hợp người lao động bị tai nạn nghề nghiệp, hỗ trợ lao động tai nạn nghề nghiệp và hỗ trợ gia đình người lao động trải qua hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ, để người lao động sớm trở lại vị trí làm việc.

Hiện tại có các biện pháp bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ (trợ giúp) người lao động bị tai nạn nghề nghiệp , lần lượt quy phạm ở các pháp quy khác nhau, để người lao động khi tiếp tục không may bị tai nạn nghề nghiệp, có thể trong thời gian sớm nhất có được thông tin hữu hiệu, Bộ Lao động thành lập khu giới thiệu một cửa, hỗ trợ người lao động bị tai nạn nghề nghiệp và người nhà của họ hiểu được những quyền lợi như bồi thường, chi trả bảo hiểm, biện pháp hỗ trợ và trợ giúp mà người lao động bị tai nạn nghề nghiệp có thể được hưởng, và nghĩa vụ như trách nhiệm bồi thường tai nạn nghề nghiệp mà chủ thuê lao động cần phải chịu.

top