按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

Lịch học của Trung tâm học tập Tân di dân thành phố Đào Viên năm 2016

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:273
Lịch học của Trung tâm học tập Tân di dân thành phố Đào Viên năm 2016

Nhằm giúp cho Tân di dân rèn luyện quan điểm giúp mình giúp người, tự lập tự cường, và khích lệ Tân di dân và người nhà có thêm sự tự tin, tăng cường tiếp xúc với xã hội, thâm nhập môi trường sống, sáng tạo công việc và điều kiện thích đáng, độc lập giáo dục con cái..v.v.. để cải thiện hơn về cuộc sống. Trung tâm chúng tôi đã quy hoạch các lớp học thường thái dành cho Tân di dân như: lớp tiếng hoa, lớp trang điểm cơ bản, lớp làm móng vẽ nail, lớp sáng tạo thủ công..v..v.

top