按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Thao tác xin hỗ trợ học tập dành cho con em cựu chiến binh bậc trung học phổ thông trở xuống

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:322

Cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn và người hôn phối hoặc thân nhân hoàn cảnh khó khăn của họ không lĩnh tiền hưu hàng tháng dành cho sỹ quan công chức giáo viên, tiền trợ cấp sinh hoạt, tiền cấp dưỡng, được xin trợ cấp học tập dành cho con em hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm học xin làm 2 đợt, xin vào học kỳ 1 (15.9-15.10) và học kỳ 2 (1/3-31/3). Nội dung liên quan xin hãy tra tìm tại website Ban phục vụ cựu chiến binh huyện Vân Lâm thuộc Ủy ban phụ đạo công tác cựu chiến binh

top