โซนป้องกันโรค

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศเปิดให้คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถยื่นขอเดินทางเข้าไต้หวันได้ในช่วงเวลาการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวด โดยสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ สนองรับมาตรการเปิดทำการรับเรื่องยื่นขอตรวจลงตรา(วีซ่า)ผู้พำนักอาศัยกับญาติ

點閱:136

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศเปิดให้คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถยื่นขอเดินทางเข้าไต้หวันได้ในช่วงเวลาการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวด โดยสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ สนองรับมาตรการเปิดทำการรับเรื่องยื่นขอตรวจลงตรา(วีซ่า)ผู้พำนักอาศัยกับญาติ

  • 編修日期:2021/09/14
  • 上稿單位:內政部移民署
更新日期: 2022年1月17日