วีดีโอ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

點閱:12

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

  • 編修日期:2021/07/16
  • 上稿單位:內政部移民署
更新日期: 2021年10月25日