สรุปย่อ

การบันทึกหมายเหตุคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติ

點閱:145
การบันทึกหมายเหตุคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติ

การบันทึกหมายเหตุคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติ


  • 編修日期:2021/01/08
  • 上稿單位:內政部移民署
更新日期: 2021年10月25日