ให้คำปรึกษาการใช้ชีวิต

“งานบรรยาย” รู้จักวัฒนธรรมเครื่องเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการปรุงแต่ง

點閱:210

อาจารย์เฉินอ้ายหลิง(陳愛玲)ผู้วิจัยเกี่ยวกับเครื่องเทศสมุนไพรยาวนานกว่า 10 ปี  ผสมผสานเครื่องเทศสมุนไพรของเอเชียอาคเนย์เข้ากับผลิตภัณฑ์เกษตรในท้องที่  ใช้อาหารเป็นสื่อแนะนำวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การบรรยายจะเปิดฉากด้วยเครื่องเทศ จากคุณลักษณะพิเศษและจุดเริ่มต้นของเครื่องเทศ ภาษาแห่งการโต้ตอบของเครื่องเทศและอาหารเลื่องชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครื่องเทศกับการปรับสู่ท้องถิ่นเป็นต้น  มาเดินทางท่องเที่ยวรู้จักเครื่องเทศและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันสักครั้ง

สถานที่จัดบรรยาย :หอสมุดสารสนเทศสาธารณะแห่งชาติ(National Library of Public Information)หอกลางห้องการเรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายชั้น 3 

เวลาการจัดบรรยาย: วันที่ 26 ธันวาคม  2563 (วันอังคาร) 14.30-16.00 น.

  • 編修日期:2020/11/27
  • 上稿單位:國立公共資訊圖書館
更新日期: 2021年6月16日