Dịch vụ thông tin

Bảng hạn chế những người đến Đài Loan(Áp dụng 19/5/2021-18/6/2021)

點閱:755
Bảng hạn chế những người đến Đài Loan(Áp dụng 19/5/2021-18/6/2021)

Bảng hạn chế những người đến Đài Loan(Áp dụng 19/5/2021-18/6/2021)

  • 編修日期:2021/05/27
  • 上稿單位:內政部移民署

附件下載

更新日期: 2021年6月16日