กิจกรรมข่าวสาร

กิจกรรมการเรียนรู้ “การท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม--เรียนรู้กิจกรรมสันทนาการในวัฒนธรรมต่างๆ”

點閱:277

งานแสดงศิลปะที่มีหัวข้อจากกิจกรรมสันทนาการ ความบันเทิงผ่านภาพวาดในกิจกรรมสันทนาการในชีวิตประจำวันของผู้คน ผสานกับรูปแบบกิจกรรมสันทนาการที่พบบ่อยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเด็กและผู้ปกครองมาร่วมสังเกตผลงานศิลปะให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปิดโลกแห่งความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

  • 編修日期:2020/08/06
  • 上稿單位:國立臺灣美術館
更新日期: 2021年10月25日