Thông tin giáo dục

Lớp dạy chữ của Cục Giáo dụcTP. Đào Viên (Department of Education, Taoyuan)

點閱:260

Nhằm giúp nâng cao hiệu quả khả năng biết chữ cho người vợ (chồng) mang quốc tịch nước ngoài và Trung Quốc tại Thành phố Đào Viên, Bộ Giáo dục hỗ trợ cho người dân đủ 15 tuổi trở lên, chưa biết chữ hay chưa có trình độ tốt nghiệp tiểu học, vợ (chồng) mang quốc tịch nước ngoài và Trung Quốc được học tập tiếng Trung miễn phí. 

Thông tin liên quan, vui lòng xem tại website Cục Giáo Dục Thành phồ Đào Viên.

  • 編修日期:2020/07/27
  • 上稿單位:Taoyuan City Government
更新日期: 2022年6月24日