按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Quỹ hỗ trợ pháp luật tuyển dụng nhân viên phiên dịch

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/24
  • Số lượt xem:351

Quỹ hỗ trợ pháp luật tuyển dụng nhân viên phiên dịch, nhằm giúp đỡ người Đông Nam Á xin hỗ trợ, trân trọng mời bạn tham gia gia nhập vào hàng ngũ ứng cứ viên phiên dịch của Quỹ hỗ trợ pháp luật


Đối tượng tuyển dụng: Người thông hiểu bất cứ một ngôn ngữ Đông Nam Á nào trở lên, đồng thời có thể dùng tiếng Trung phiên dịch.


Phương thức xin và được đào tạo:

Xin hãy kích chọn kết nối đến “Bảng xin trực tuyến” điền vào hồ sơ xin, đồng thời tải “Giấy tờ chứng nhận được đào tạo phiên dịch liên quan”lên . Nếu không có giấy tờ chứng nhận, Hội sẽ thực hiện trắc nghiệm dịch khẩu ngữ.


Cần đào tạo 3 tiếng, thực hiện phương thức giảng dạy trực tuyến. Nội dung bài học bao gồm: Giới thiệu sơ lược về Quỹ, giải thích quy trình thẩm tra xin, nhân viên phiên dịch lâu năm và luật sư nói về kinh nghiệm (Nội dung cụ thể hãy đến tra tìm tại Mạng Quỹ hỗ trợ pháp luật)


Thông tin liên lạc:

Điện thoại: 02-2322-5255 máy nhánh 149 Luật sư Trương

E-mail:chingpei@laf.org.tw

top