按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Phòng chống dịch bệnh
:::

Nới lỏng có điều kiện quy định người cách ly/người kiểm dịch tại nhà ra ngoài

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2021/12/01
  • Số lượt xem:123
Nới lỏng có điều kiện quy định người cách ly/người kiểm dịch tại nhà ra ngoài

Vào ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, để đáp ứng các nhu cầu xã hội cấp thiết của người cách ly/người kiểm dịch tại nhà như người thân chết hoặc bệnh nặng, cần ra ngoài dự tang lễ hoặc đi thăm viếng, lúc trước đã có quy định cách ly/kiểm dịch tại nhà vào ngày đầu tiên (bao gồm) trở về sau và không có triệu chứng, có thể đăng ký kiểm tra COVID-19 tự chịu phí ở các cơ quan y tế địa phương, và lúc nhận được kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính và trong vòng 2 ngày kể từ ngày xét nghiệm, sẽ do cơ quan y tế địa phương sắp xếp cho ra ngoài. Căn cứ vào tình hình dịch trong nước đã dần chững lại, cân bằng nhu cầu của người dân và công tác phòng chống dịch, đồng thời xét thấy việc hoàn tất tiêm phòng có thể giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, kể từ ngày hôm nay nới lỏng có điều kiện quy định người cách ly/người kiểm dịch tại nhà ra ngoài. Các quy định liên quan được nói rõ như sau:

1.Người đã tiêm đủ số mũi vắc xin COVID-19 và đã trên 14 ngày, nhận được báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính và trong vòng 2 ngày kể từ ngày xét nghiệm, theo nguyên tắc mỗi ngày ra ngoài 1 lần, mỗi lần 4h (không kể lúc đi xe), không được qua đêm.

2.Người chưa tiêm đủ số mũi vắc xin COVID-19 hoặc đã tiêm đủ nhưng chưa đạt đến 14 ngày, nhận được báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính và trong vòng 2 ngày kể từ ngày xét nghiệm,  theo nguyên tắc mỗi ngày ra ngoài 1 lần, mỗi lần 2h (không kể lúc đi xe), không được qua đêm.

3.Nếu vẫn có nhu cầu ra ngoài, có thể đăng ký lại theo trình tự trước đó, không giới hạn 1 lần.

4.Liên quan đến phạm vi đối tượng vắc xin được chấp thuận ở trên, bất kể là tiêm phòng ở trong nước hay nước ngoài, loại vắc xin phải thuộc Danh mục sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO EUL), hoặc Đài Loan phê duyệt trao quyền sử dụng khẩn cấp hoặc chuyên án sản xuất, và người dân nên xuất trình hồ sơ hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng.

Trung tâm chỉ huy nhắc nhở, xét đến nơi bệnh viện hoặc nơi tang lễ là địa điểm dễ tụ tập nhóm người và có nguy cơ lây nhiễm, nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ khi ra ngoài và đảm bảo an toàn cho người dân, người nộp đơn được khuyến khích phối hợp điền vào bản phê chuẩn phòng dịch, người thăm bệnh sau khi được bệnh viện đồng ý mới có thể đến thăm, và nên tuân theo thời gian cách ly/kiểm dịch tại nhà ra ngoài đi thăm viếng, giới hạn thời gian và số lần đi dự tang lễ hoặc tổ chức đám tang, và khi ra ngoài không đi các phương tiện giao thông công cộng, đeo khẩu trang trong suốt hành trình, đảm bảo khoảng cách giao tiếp xã hội an toàn và thực hiện vệ sinh tay v.v..Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Quy định đăng ký xét nghiệm COVID-19" tại Mạng Thông tin toàn cầu của Cục Kiểm soát dịch bệnh / Viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng /Các hướng dẫn có liên quan về kiểm soát truyền nhiễm của các cơ sở chăm sóc y tế.

top