按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Phúc lợi y tế
:::

Dịch vụ chăm sóc dài hạn huyện Đài Đông

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:Taitung County Government
  • Đã cập nhật:2020/11/27
  • Số lượt xem:230

Trung tâm quản lý chăm sóc dài hạn huyện Đài Đông đi theo thời đại thay đổi,  hiện tại nền tảng website có cung cấp dịch vụ trực tuyến đăng ký chăm sóc dài hạn, cung cấp một nền tảng vận hành một bộ đăng ký trực tuyến hoàn chỉnh. Người đăng ký chỉ cần điền thông tin cơ bản của người cao tuổi và hệ thống sẽ thông báo cho chuyên viên trong ngày. Trong quá trình theo dõi, trung tâm chăm sóc dài hạn sẽ cử nhân viên tiến hành đánh giá tại chỗ, xác nhận mức CMS của người cao tuổi, tìm hiểu nhu cầu của người cao tuổi và cung cấp các dịch vụ theo dõi chăm sóc dài hạn.

Ngoài kênh đăng ký dịch vụ chăm sóc dài hạn trực tuyến ở Huyện Đài Đông, bạn có thể gọi đến đường dây nóng dịch vụ chăm sóc dài hạn năm 1966 hoặc thảo luận với trung tâm quản lý chăm sóc dài hạn của Cục Y tế và các trạm phụ của mỗi thị trấn để được tư vấn. Ngoài ra, trang web trung tâm chăm sóc dài hạn đã có thêm đăng ký E chăm sóc dài hạn, cung cấp các cửa sổ dịch vụ đa dạng.

top