按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Đào tạo và hướng nghiệp
:::

Chương trình tập huấn thông dịch viên Cư dân mới thành phố Tân Bắc năm 2020

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:New Taipei City Government
  • Đã cập nhật:2020/10/05
  • Số lượt xem:643

*Đối tượng tham gia: Cư dân mới thành phố Tân Bắc đủ 20 tuổi cư trú hợp pháp, những người quan tâm đến công việc và dịch vụ phiên dịch.

* Số người: tối đa 80 người/khóa

*Học phí: hoàn toàn miễn phí

*Thời gian học: tổng cộng 5 buổi, 1/11/2020(chủ nhật), 8/11/2020(chủ nhật), 15/11/2020(chủ nhật), 22/11/2020(chủ nhật), 29/11/2020(chủ nhật), từ 9h sáng đến 4h chiều (tổng cộng 30h).

* Địa điểm: Trường tiểu học Đỉnh Khê (Dingxi), Quận Vĩnh Hà, Thành phố Tân Bắc (Số 133 Đường Văn Hóa, Quận Vĩnh Hà, Thành phố Tân Bắc).

*Hình thức báo danh:

I. Báo danh trên trang “Nền tảng Cư dân mới ham học”

II.Báo danh qua email hoặc gửi Fax, sau khi gửi Fax sẽ gọi điện xác nhận. Báo danh qua Email vui lòng điền thông tin đăng ký và scan thành tệp điện tử để tải lên.

1. Số Fax: (02)2606-1693

2. Điện thoại: (02)2606-2895 bấm 400, liên hệ với Giám đốc Liu Yinhan.

3. Email: u885004@yahoo.com.tw

top