按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Khóa học huấn luyện nghề nghiệp chính quyền thành phố Cao Hùng, hỗ trợ Cư dân mới nâng cao kỹ năng việc làm

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:315

Trung tâm huấn luyện việc làm Cục lao động chính quyền thành phố Cao hùng hỗ trợ Cư dân mới nâng cao kỹ năng việc làm, hoan nghênh tham gia khóa học huấn luyện nghề nghiệp, đối tượng đặc định được miễn phí tham gia huấn luyện.


Nếu có thắc mắc gì, hãy tìm hiểu tại:

1.Trung tâm huấn luyện việc làm

Cục lao động chính quyền thành phố Cao Hùng , Điện thoại:

07-7330823 chuyển 202~209

Thông báo tại trang web trung tâm

2.Thông tin khóa học của đơn vị khác : Sở phát triển sức lao động Bộ Lao động chi nhánh Cao Bình Bành Đông

top