按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Thành phố Cao Hùng hỗ trợ tân di dân nâng cao kỹ năng tham gia vào ngành chăm sóc dài hạn

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:南部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:469

Hỗ trợ tân di dân nâng cao kỹ năng tham gia vào ngành chăm sóc dài hạn, hoan nghênh tham gia khóa đào tạo nhân viên dịch vụ chăm sóc. Đào tạo miễn phí cho các đối tượng phù hợp đặc biệt.

Điện thoại liên hệ: 07-7330823, số máy lẻ 202~209

top