按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Đào tạo nghề cho người thất nghiệp của chính quyền Thành phố Đài Trung

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:中部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:487

Nhằm nâng cao tay nghề chuyên nghiệp cho Tân di dân, Sở Lao động thành phố Đài Trung có kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nghề đa dạng, Tân di dân được miễn phí tham gia, và trong thời gian đào tạo nếu tư cách phù hợp cũng có thể đăng ký nhận tiền trợ cấp sinh hoạt đào tạo nghề, sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ được hỗ trợ tìm việc phù hợp. Hoan nghênh Tân di dân đang tìm việc, chờ việc nắm bắt cơ hội đào tạo, nhanh chóng lên trang web của Sở Lao động thành phố Đài Trung hoặc trang tìm việc Đài Loan để tra cứu các khóa học liên quan!

top