按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Hội giao lưu sáng nghiệp nhỏ của Cư dân mới năm 2020(tại Đào Viên)

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:臺灣
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:658
Hội giao lưu sáng nghiệp nhỏ của Cư dân mới năm 2020(tại Đào Viên)

Trong thời gian đại dịch viêm phổi này , bạn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để làm cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn?

Bộ Lao động và Hiệp Hội Phục Vụ Gia Đình Cư Dân Mới đã nghe thấy mọi người lên tiếng !

Tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, có một loạt các khóa học và hoạt động , Dạy bạn làm thế nào để bắt đầu từ một doanh nghiệp nhỏ, sử dụng Internet để mở rộng khách và tăng thêm thu nhập.

Thời gian học : ngày 20 tháng 6 năm 2020 (thứ bảy ) , 25 tháng 7(thứ bảy ) , 15 tháng 8 (thứ bảy ) , Buổi sáng 9:40 ~Buổi chiều 4:30

Địa điểm học : Số 6 , Lầu 4 , Đường Dân Quyền , Khu Đào Viên ,Thành phố Đào Viên (gần ga tàu Đào Viên)

Trang mạng báo danh ( đều phải dùng báo danh trên mạng nha ) 

Điện thoại :(02)2369-1001 Số máy lẻ 13 邱社工

top