按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

Mở lớp giai đoạn 2 “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ” năm 2017 thành phố Tân Bắc.

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:263
Mở lớp giai đoạn 2 “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ” năm 2017 thành phố Tân Bắc.

Khóa “Đào tạo nhân viên chi viện giảng dạy ngôn ngữ Cư Dân mới ”năm 2017 thành phố Tân Bắc lần lượt mở “Lớp khóa học nhân viên chi viện giảng dạy” từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2017 và “Lớp khóa học nâng cấp nhân viên chi viện giảng dạy” vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2017 , hoan nghênh những người đủ 20 tuổi và phù hợp điều kiện đăng ký tham gia đào tạo.


Khóa học miễn phí, ưu tiên Cư dân mới thành phố Tân Bắc, chỉ tiêu có hạn, đăng ký đến khi đủ học viên.

top