按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

“Phát triển vốn nhỏ - Tọa đàm quản lý tài chính trong cuộc sống” thành phố Đào viên.

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:282
“Phát triển vốn nhỏ - Tọa đàm quản lý tài chính trong cuộc sống” thành phố Đào viên.

Bạn muốn biết làm thế nào trong thời đại ảm đạm này, học tập quản lý tài chính và đầu tư, để ít tiền trở nên thành nhiều tiền không? nhanh chóng tham gia khóa học này, bạn cũng có thể tiết kiệm được thùng tiền đầu tiên trong cuộc đời !

Thời gian: ngày 17 /6/2017 10:30- 12:30

Địa điểm: Trung tâm hoạt động cộng đồng Tự Lập thành phố Đào Viên (2F., No.82, Zili 5th St., Zhongli Dist., Taoyuan City)

Hoạt động miễn phí, chỉ tiêu có hạn, đăng ký tham gia hãy gọi Điện thoại số : :03-2181128 gặp cố Dư

top