按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Học thôi, chờ gì nữa! GO!

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:臺灣
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:312

Có người nói: những điều chúng ta học được trong nhà trường,

chỉ đủ để chúng ta sử dụng trong vài năm đầu ra xã hội,

chứ trong thời đại công nghệ này,

thì phải không ngừng học hỏi để không bị đào thải và mất khả năng cạnh tranh!

Vì vậy mới có sự ra đời của Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ~


Ngoài ra, Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ còn có 6 Học viện lớn bao gồm: Tài chính, Tổng hợp, Dữ liệu, Marketing, Nhân sự, Bồi dưỡng lập nghiệp, với gần 700 khóa học dành cho học viên lựa chọn!

Vì vậy, học thôi chờ gì nữa! GO!

top