按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Biện pháp công nhận bằng cấp trình độ học vấn của khu vực Trung Quốc(cao cấp , trung cấp,v.v... trường học )

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:282

Người dân khu vực Trung Quốc cần chuẩn bị nộp : bằng cấp chứng chỉ học chứng thực (Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp theo học) đã được phòng công chứng Trung Quốc chứng thực kèm bản photo giấy công chứng; bản photo đã được chứng thực bởi cơ quan được Viện Hành chính thành lập hoặc chỉ định hay đơn vị tư nhân đoàn thể được ủy quyền, chứng nhận về việc giấy tờ trên đúng với bản sao do phòng công chứng của Trung Quốc cấp; Thẻ cư trú (giấy Chứng minh thư), rồi nộp cho cơ quan chủ quản về giáo dục và hành chính của địa phương nơi đăng ký hộ tịch tại Đài Loan để được công nhận học lực.

top