按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Lớp bổ túc Trung- Tiểu học của chính phủ huyện Nam Đầu

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:277

Nhằm giúp cho các đối tượng công dân thất học, và các phối ngẫu nước ngoài và Đại Lục nâng cao trình độ học vấn. Hiện các trường trung học tại huyện Nam Đầu như: Dục Anh, Diễn Bình, tiểu học Hoà Bình, Nam Đầu, Thảo Đồn, Bộ Lí, đều có tổ chức lớp bổ túc nâng cao trình độ.

Tên gọi chính thức của bổ túc trình độ phổ thông trung học là Tiến tu trình độ, muốn biết thêm các thông tin nghiệp vụ liên quan có liên lạc Bộ Giáo Dục, gọi số: 049-2203430

top