按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Tự học nâng cao có thể báo danh thi kiểm tra trình độ và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Trung- Tiểu học.

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:265

Nhằm giúp cho người thất học và phối ngẫu nước ngoài có được bằng tốt nghiệp Trung- Tiểu học, chính quyền huyện đã tổ chức cuộc thi cấp bằng tốt nghiệp cho trình độ cấp Trung- Tiểu học cho đối tượng tự học, cuộc thi diễn ra vào tháng 3 hàng năm, báo danh từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. Đối tượng thi đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp bằng chứng chỉ, đối với môn thi đạt sẽ được cấp bằng thi đạt môn đó.
Các thắc mắc liên quan đến cuộc thi trình độ cấp Trung học phổ thông ( cấp 3), có thể liên lạc Bộ giáo dục để hiểu hơn chi tiết, số điện thoại: 049-2248090 .

top