按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

Chương trình giáo dục và học tập - Phòng giáo dục chính phủ Thành phố Cơ Long

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:283

Trường bổ túc văn hóa tiểu học, trung học:


Đối tượng tuyển sinh:

(1)Trường bổ túc văn hóa tiểu học: Điều kiện phải đủ 12 tuổi trở lên; Bảng đánh giá trình độ phân cấp do nhà trường cấp phát hoặc Văn bằng chứng nhận trình độ học lực. Đối tượng được xác nhập và lớp học với trình độ ngang bằng, không hạn chế khu vực học.


(2)Trường bổ túc văn hóa trung học : Điều kiện đủ 15 tuổi trở lên; Bằng tốt nghiệp tiểu học quốc dân, hoặc hồ sơ chứng nhận trình độ văn hóa tương đương hoặc tự học mà có Giấy chứng nhận giám định kiểm tra đạt điểm chuyển cấp, không hạn chế khu vực học.


Chính phủ Thành phố Cơ Long ủy nhiệm cho các nhà trường tiểu học và trung học trong khu vực được tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa, để thuận lợi cho Cư dân mới lấy được văn bằng tiểu học, trung học quốc gia chính thức.


Học tập cơ bản dành cho người trưởng thành:


Đối tượng tuyển sinh: Cư dân đủ 15 tuổi trở lên, không biết chữ hay chưa tốt nghiệp tiểu học, gồm Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục, đều được tham gia miễn phí các lớp học do chính phủ Thành phố Cơ Long tổ chức, như là “Khóa học tập cơ bản dành cho người trưởng thành” hoặc “Khóa chuyên dạy chữ cho Hôn phối nước ngoài”.


Nội dung giảng dạy nhận biết chữ được phân loại (sơ cấp, trung cấp và cao cấp), thời gian học là 72 giờ. Ngoài ra, hưởng ứng học viên với tinh thần học suốt đời, động viên học viên có trình độ cao, sau khi tham gia hết khóa học hãy đến trường bổ túc văn hóa tiểu học để theo học tiếp để lấy được bằng cấp chính thức.


Chính phủ Thành phố Cơ Long hàng năm đều ủy nhiệm các trường trong khu vực, như trường tiểu học, trung học, trường đại học cộng đồng, trung tâm học tập cao niên, để thực hiện việc giảng dạy và học tập suốt đời.

top