按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

Chương trình học tập cơ bản dành cho người trưởng thành – chính phủ Huyện Nam Đầu

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:252

Để vực dậy nạn thất học, nâng cao kiến thức trong cuộc sống cộng đồng Hôn phối Đại Lục và Hôn phối nước ngoài ở Huyện Nam Đầu, Huyện đặc biệt tổ chức các khóa học tập cơ bản dành cho người trưởng thành.

top