按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

Chương trình giáo dục và học tập - Phòng giáo dục chính phủ Thành phố Tân Trúc

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:259

Trường bổ túc tiểu học, trung học quốc dân:


Đối tượng tuyển sinh:

(1)Trường bổ túc văn hóa tiểu học: Điều kiện đủ 12 tuổi trở lên; Bảng đánh giá trình độ phân cấp do nhà trường cấp phát hoặc Giấy chứng nhận tổng kết khóa học giáo dục cơ bản dành cho người trưởng thành do đơn bị tổ chức cấp hoặc hồ sơ xác nhận liên quan …

(2)Trường bổ túc văn hóa trung học : Điều kiện đủ 15 tuổi trở lên, chuẩn bị hồ sơ: Bằng tốt nghiệp tiểu học quốc dân, hoặc hồ sơ chứng nhận trình độ văn hóa tương đương hoặc tự học mà có Giấy chứng nhận giám thi đạt điểm chuyển cấp.


Khóa học tập dành cho người trưởng thành:

(1) Đối tượng tuyển sinh: phàm là thị dân Tân Trúc, đối tượng 15 tuổi trở lên, mà không biết chữ hoặc chưa tốt nghiệp tiểu học (gồm cả Hôn phối nước ngoài), đều có thể tham gia các khóa học miễn phí do chính phủ Thành phố Tân Trúc tổ chức, như là “Lớp học tập cơ bản dành cho người trưởng thành” hoặc “Lớp chuyên dạy chữ dành cho hôn phối nước ngoài”.

(2) Nội dung giảng dạy nhận biết chữ được phân loại (sơ cấp, trung cấp và cao cấp), thời gian học là 72 giờ. Ngoài ra, hưởng ứng học viên với tinh thần học suốt đời, động viên học viên có trình độ cao, sau khi tham gia hết khóa học hãy đến trường bổ túc văn hóa tiểu học để theo học tiếp để lấy được bằng cấp chính thức.

top