按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Thông tin trang học tập – Thành phố Đài Bắc

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:276

Tại trang website Di dân mới Thành phố Đài Bắc, chuyên mục chủ đề “Trang học tập”, có đăng tải các thông tin như “Khóa học dành cho Di dân mới”, “Mạng lưới học tập kĩ thuật số”, “Quy định liên quan chương trình đại học dành cho Di dân mới”, “Xác nhận và công chứng học bạ”…

top