按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

การดูแลรักษาสุขภาพ
:::

แม่ที่เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบีB จะให้นมแม่ได้หรือไม่?

ตั้งค่าตัวอักษร:
  • สถานที่:Taiwan
  • วันที่เผยแพร่:
  • หน่วยงาน:
  • วันที่อัพเดท:2020/09/24
  • จำนวนครั้งที่กดเข้าชม:1639

ไวรัสตับอักเสบบีBสามารถถ่ายทอดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ไปสู่ทารกได้ แต่หลังคลอดทารกแรกเกิดจะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอิมมูโนโกลบูลินและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีB การให้นมแม่จะไม่เพิ่มอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีBให้กับทารก ดังนั้นวางใจได้ในการให้นมบุตร

@สถานีความรู้การให้นมบุตร @


การถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีB

ตามอัตราของผู้ที่เป็นพาหะนำโรคต่างกัน เส้นทางการติดเชื้อก็จะไม่เหมือนกัน หากพื้นที่ที่มีการติดเชื้อในระดับสูง(รวมถึงแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียใต้ ประเทศแอฟริกาด้านล่างทะเลทรายซาฮารา) การติดเชื้อหลักจะเกิดขึ้นในช่วงคลอดและหลังคลอดที่แม่จะถ่ายทอดเชื้อสู่ลูก หรือจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็ก(การติดต่อแนวราบ) ในประเทศแอฟริกา สตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสอักเสบบีBมีประมาณร้อยละ40 แอนติเจนไวรัสอักเสบบีB(HBeAg)มีผลเป็นบวก และสตรีเหล่านี้ช่วงคลอดและหลังคลอดมีโอกาสร้อยละ70-90ที่จะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ทารกแรกเกิด การติดเชื้อหลักในช่วงคลอดและหลังคลอดจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำคลอดและหลังคลอด ทารกสัมผัสกับเลือดและของเหลวอื่นๆในร่างกายแม่ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การติดเชื้อช่วงคลอดและหลังคลอดคิดเป็นร้อยละ25-30ของประชากรที่เป็นพาหะนำโรค นอกเหนือจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นพาหะนำโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบบีBมีแอนติเจนไวรัสอักเสบบีB(HBeAg)เป็นผลบวก การติดเชื้อช่วงคลอดและหลังคลอดไม่ได้มีผลสำคัญต่อการเพิ่มประชากรพาหะนำโรค ในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อต่ำ(รวมยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ) การติดเชื้อในช่วงคลอดและหลังคลอดพบน้อย การติดเชื้อส่วนใหญ่ผ่านการสัมผัสทางเลือดและทางเพศในระหว่างผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะทำการตรวจสตรีที่ตั้งครรภ์ทุกคนว่ามีแอนติเจนไวรัสอักเสบบีBชนิดผิวหรือไม่ และให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอิมมูโนโกลบูลิน(HBIG) และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีBเป็นพิเศษในทารกแรกเกิดที่มีมารดาเป็นพาหะนำโรค


ความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีBจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การให้นมแม่เคยถูกมองว่าเป็นเส้นทางที่จะทำให้ลูกติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีB เพราะในน้ำนมแม่ส่วนหนึ่งพบว่ามีแอนติเจนไวรัสอักเสบบีBชนิดผิว อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานแสดงว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเพิ่มอันตรายจากการติดเชื้อระหว่างแม่กับลูก ในไต้หวัน มีการวิจัยติดตามเด็กเล็กจำนวน147คนที่เกิดจากแม่ที่เป็นพาหะนำโรคไวรัสตับอักเสบบีB พบว่าเด็กที่กินนมแม่จำนวน92คนและเด็กที่กินนมสังเคราะห์จำนวน55คนมีอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีBที่เหมือนกัน(4) งานวิจัยของชาวอังกฤษท่านหนึ่ง(5) รวมเป้าหมายจำนวน126คน พบว่าทารกที่มีแม่เป็นพาหะนำโรคกินนมแม่ไม่ได้เพิ่มอันตรายจากไวรัสตับอักเสบบีB ในงานวิจัยมีการตรวจหาสถานะแอนติเจนของแม่ พบว่าสถานะแอนติเจนกับการถ่ายทอดเชื้อไม่มีความสัมพันธ์กัน การศึกษาวิจัยเหล่านี้เน้นว่า การติดเชื้อจากนมแม่มีอัตราที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสเลือดหรือของเหลวจากตัวแม่ในระหว่างคลอด อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญโรคตับบางคนเป็นกังวลถึงแผลที่เต้านม หากหัวนมมีเลือดออก อาจทำให้ทารกสัมผัสกับปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้


หลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีBทั้งแนวตั้งและแนวราบ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีBมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสตับอักเสบบีBจากลักษณะแนวตั้งและลักษณะแนวราบ การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันทารกที่มีแม่เป็นพาหะนำโรคได้ร้อยละ70-ร้อยละ90จากที่จะเป็นพาหะนำโรคต่อไป และสามารถป้องกันการติดต่อลักษณะแนวราบถึงร้อยละ95 ทารกแรกเกิดหลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมงจะได้รับอิมมูโนโกลบุลินตับอักเสบบีB บวกกับวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบีBเข็มแรกจะช่วยป้องกันทารกที่มีแม่เป็นพาหะนำโรคได้ถึงร้อยละ85-ร้อยละ90 อย่างไรก็ตาม สถานะการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีBอย่างครอบคลุมของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศกำลังพัฒนาหรือให้ได้รับอิมมูโนโกลบุลินตับอักเสบบีBทำไม่ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทารกแรกเกิดทุกคนรับการฉีดวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบีB เป็นไปได้ เข็มแรกรับภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอด จากนั้นเข้ารับการฉีดวัคซีนตามเวลา หากว่าคลอดในโรงพยาบาลหรือคลีนิคการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีBมีความเป็นไปได้ แต่หากทำคลอดภายในบ้านการให้วัคซีนคงจะลำบาก ในเอเซียการให้วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบีBเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการติดเชื้อระหว่างคลอดเป็นสิ่งธรรมดาที่พบกันในพื้นที่ เด็กทารกที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วก็จะได้รับนมแม่อย่างปลอดภัย


ในพื้นที่ที่ไม่มีการฉีดวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบีBเป็นประจำ การใช้นมจากแม่นมและคลังเก็บน้ำนมคนต้องระมัดระวัง พื้นที่แพร่ระบาดหลายพื้นที่พบว่ามีแม่ที่ไม่ใช่พาหะนำโรคติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีBและขณะนี้พักฟื้นมีสุขภาพดีแล้ว และเคยมีการส่งแอนติบอดีตับอักเสบบีBผ่านทางรกส่งให้ทารก สามารถคุ้มครองทารกภายใน6เดือนไม่ให้ติดเชื้อ ในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ นมจากแม่นมหรือคลังเก็บน้ำนมคนจะมีการตรวจคัดกรองแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีB หากผลเป็นบวก น้ำนมแม่ของเธอจะมีไว้สำหรับทารกของเธอกินเท่านั้น อย่างไรก็ตามในประเทศกำลังพัฒนาไม่อาจใช้การคัดกรองเช่นนี้ ทารกที่รับการฉีดวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบีBแล้วจะไม่ติดเชื้อตับอักเสบบีBผ่านทางน้ำนมของแม่นมหรือคลังเก็บน้ำนมคน


คำแนะนำ:

คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกทารกทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีB หากเป็นไปได้เข็มแรกควรให้ภายใน48 ชั่วโมงหลังคลอดหรือรีบรับวัคซีนเร็วที่สุด เช่นนี้แล้วจึงจะลดการติดเชื้อลักษณะแบบแนวตั้งได้ และขจัดความเสี่ยงใดๆที่มีจากการติดเชื้อผ่านการให้นมแม่ การฉีดวัคซีนยังป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบบีBทุกรูปแบบอีกด้วย


องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟแนะนำให้เด็กทารกทุกคนควรกินนมแม่นาน4-6เดือน และหลังเพิ่มอาหารแข็งที่เหมาะสมแล้ว ควรให้นมแม่ต่อจนถึง2ขวบ- 2ขวบขึ้นไป เด็กทารกที่ไม่กินนมแม่จะมีอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเทียบเท่ากัน ไม่มีหลักฐานแสดงว่าแม่ที่เป็นพาหะนำโรคตับอักเสบบีBจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อให้ทารกมากขึ้น แม้ว่าจะไม่รับการฉีดวัคซีน ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบบีBและในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีB ยังคงแนะนำให้ใช้วิธีเลี้ยงทารกด้วยนมแม่


หากคุณต้องการทราบหัวข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้นมบุตรและไวรัสตับอักเสบบีB ยินดีต้อนรับมาชมเว็บไซต์บริการข้อมูลซ่งจื่อเหนี่ยว/พื้นที่สุขศึกษา/การคลอดบุตร/การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่/ไวรัสตับอักเสบและการให้นมบุตร


top