按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Duy trì an toàn nhân sinh
:::

Bạo lực dừng lại! Để 113 cùng bảo vệ sự an toàn cho bạn và tôi

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/24
  • Số lượt xem:480

Nếu bạn phát hiện thấy trẻ, thanh thiếu niên, người già, người tàn tật bị ngược đãi hay lơ là thất lạc, hoặc bản thân bạn bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, quấy nhiễu tình dục, không phân chia quốc tịch, thành phố, quận huyện, bất cứ lúc nào trong ngày 24 tiếng đều có thể dùng điện thoại cầm tay, điện thoại bàn, điện thoại công cộng gọi đến đường dây bảo vệ 113, nhân viên làm công tác xã hội sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ chuyên nghiệp có liên quan như tư vấn, thông báo, chuyển đổi.

Nhân viên trực máy 113 ngoài có thể cung cấp dịch vụ tiếng Trung, tiếng Mẫn Nam, cũng có phiên dịch các thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Inđô, tiếng Đông Nam Á, cho dịch vụ phù hợp, không lo lắng vấn đề ngôn ngữ bất đồng. Một cuộc điện thoại kịp thời, một phút cảnh giác quan tâm, cùng bảo vệ hết mình.


Xin hãy xem chi tiết thông tin cứu trợ khác:

http://dep.mohw.gov.tw/DOPS/lp-1153-105.html

top