按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

การดูแลรักษาสุขภาพ
:::

ไอ มีเสมหะ หอบ แน่นหน้าอก?ระวังโรคปอดอุดกั้นถามหาคุณเข้าแล้ว

ตั้งค่าตัวอักษร:
  • สถานที่:Taiwan
  • วันที่เผยแพร่:
  • หน่วยงาน:
  • วันที่อัพเดท:2019/10/29
  • จำนวนครั้งที่กดเข้าชม:570

ในไต้หวันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรังอยู่ในอันดับที่7ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใน10อันดับต้นๆ ผู้ใหญ่อายุ40ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ6.1ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นที่ไม่สามารถคืนกลับมาเป็นปรกติได้ อาการทั่วไปได้แก่ อาการไอเรื้อรัง เสมหะข้นเหนียว หายใจมีเสียงวี้ด ออกกำลังกายแล้วหอบง่าย การสูบบุหรี่เป็นเวลานานได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการอุดกั้นในปอด สาเหตุการเสียชีวิตจากการอุดกั้นในปอดร้อยละ80 เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และความเสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเป็นตามสัดส่วนเวลาที่สูบบุหรี่(ปี) เวลายิ่งนานโอกาสที่จะเป็นโรคปอดอุดกั้นยิ่งมากขึ้นตาม

1นาทีกับแบบทดสอบการอุดกั้นในปอด ตรวจเจอและรักษาแต่เนิ่นๆ
จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ อัตราโรคปอดอุดกั้นทั่วโลกเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ70 การวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นที่ไม่เพียงพอและการรักษาอย่างไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงถึงมาตรฐานชีวิตของผู้ป่วยและเพิ่มการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์ โรคปอดอุดกั้นแรกเริ่มจะสับสนกับอาการของโรคหวัด โรคหอบหืด และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ผู้ป่วยมักจะละเลยอาการหรือขาดความรู้เรื่องโรคทำให้มาหาหมอช้า พลาดโอกาสในการรักษาพยาบาล เวลาที่จะรักษาพยาบาลต้องล่าช้าออกไป

หากประชาชนทั่วไปพบว่าปรกติมีอาการไอเรื้อรัง หรือมีเสมหะเหนียวข้นซึ่งเป็นอาการทางเดินหายใจที่ผิดปรกติ สามารถใช้บริการคู่มือที่ร่วมกันออกโดยสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติและสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ทรวงอกในขั้นวิกฤตฉบับ“คู่มือปอดอุดกั้นรู้จักมากน้อยเท่าไหร่”ภายในมีแบบสอบถามอย่างง่าย1นาที(ตามเอกสารแนบ) ประเมินสถานะการสูบบุหรี่ สภาพแวดล้อมในชีวิต และอาการทางสรีรวิทยา หรือใช้ของสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ทรวงอกในขั้นวิกฤตแบบ“1นาที358”แบบทดสอบการก้าวขึ้น-ลง(ภาคผนวก1) ตรวจวัดการทำงานของปอดด้วยตนเอง หากมีสิ่งผิดปรกติควรเข้ารับการรักษาเพื่อวินิจฉัยจากแพทย์ ป้องกันการเสียเวลาและเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ

สิ่งสำคัญที่สุดขั้นแรก “การเลิกสูบบุหรี่” ห่างไกลจากโรคปอดอุดกั้น
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคทางเดินหายใจอักเสบระยะยาวชนิดหนึ่ง เป็นโรคทางเดินอุดกั้นที่ไม่สามารถคืนกลับมาเป็นปรกติได้ และผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็นโรคปอดอุดกั้นมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 6.3 เท่า การเสียชีวิตจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีร้อยละ45ที่เป็นสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกาย ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สายด่วนฟรีบริการเลิกสูบบุหรี่ของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ「0800-63-63-63」 หรือสอบถามไปทางคลีนิกเลิกบุหรี่ของสถาบันทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขในท้องที่ สอบถามขอความช่วยเหลือการเลิกบุหรี่จากมืออาชีพ นอกจากนี้ ในเนื้อหาคู่มือรู้จักโรคปอดอุดกั้นมากน้อยเท่าไหร่มีการบริการหลากหลาย เป็นผู้ช่วยดูแลชีวิตที่ดี ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตเองได้:https://reurl.cc/9al0d จะได้เข้าใจถึงสาเหตุของการอุดกั้นในปอด อาการของโรคร่วมกัน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลโภชนาการ การใช้ยา และการออกกำลังกายซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก1:
0-30 ขั้น:หากภายใน1นาที ขึ้นบันไดได้ไม่ถึง30ขั้น อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจดูว่ามีประวัติการสูบบุหรี่หรือหอบไอมีเสมหะหรือไม่ ให้รีบพบแพทย์อย่างเร่งด่วน

30-50ขั้น:หากภายใน1นาที ขึ้นบันไดได้30-50ขั้น อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง ต้องระวังการทำงานของปอด

50-80 ขั้น (ขึ้นไป) :หากภายใน1นาที ขึ้นบันไดได้ 50 ขั้นขึ้นไป แสดงว่าการทำงานของปอดใช้ได้ อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ

top