按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Thông tin giáo dục
:::

Văn phòng ủy ban khu Nam Cảng thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp vũ đạo Di dân mới” năm 2019

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:北部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:260

Văn phòng ủy ban khu Nam Cảng thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp vũ đạo Di dân mới” năm 2019, hoan nghênh di dân mới quan tâm đăng ký trực tuyến ; hoặc lên phòng Nhân văn tầng 8 Trung tâm hành chính khu Nam Cảng (Số360 đoạn 1 đường Nam Cảng khu Nam Cảng thành phố Đài Bắc) đăng ký trực tiếp, số lượng có hạn, đăng ký cho đến khi hết chỉ tiêu.


Thời gian: Kỳ 1: 5/3-23/4/2019, Kỳ 2: 7/5-25/6/2019, chiều thứ 3 hàng tuần: 13:30-15:30


Địa điểm: Trung tâm hoạt động dân cư khu Đông Tân (Phố Đông Minh khu Nam Cảng thành phố Đài Bắc)


Nội dung cụ thể xem tại website Văn phòng ủy ban khu Nam Cảng/ Chuyên mục Di dân mới hoặc gọi điện: 2783-1343 máy nhánh 862

Gặp Cô Giang phòng Nhân Văn của Văn phòng ủy ban khu Nam Cảng.

top