按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

Công nhận học lực tiểu học trung học cơ sở nước ngoài của Cư dân mới và con em của họ

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/27
  • Số lượt xem:266

Bắt đầu từ hôm nay, nếu cư dân mới và con em họ khi xin học tại các trường trung học cơ sở, tiểu học tại Đài Loan bằng học lực nước ngoài, do nhà trường yêu cầu xác nhận, có thể mang bằng tốt nghiệp và bảng điểm nước ngoài, đến chính quyền địa phương nơi cư trú tại Đài Loan thực hiện thủ tục xác nhận.


Nội dung chú ý:

Dịch vụ này hiện tại thực hiện xác nhận học lực trung học cơ sở, tiểu học ở nước ngoài dành cho cư dân mới ngoài khu vực Đại lục và con em họ với mục đích học tập.


Giấy tờ chứng nhận học lực đã được Đại sứ quán văn phòng đại diện ở nước ngoài xác nhận, có thể trực tiếp mang đến xin học tại các trường lân cận.

附件下載

top