按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Pháp luật
:::

Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:Ministry of Labor
  • Đã cập nhật:2020/07/24
  • Số lượt xem:479
Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955

Bộ Lao động “Đường dây khiếu nại tư vấn người lao động 1955” cung cấp quầy tư vấn pháp lệnh lao động và khiếu nại quyền lợi với số duy nhất dành cho cả lao động trong nước nước ngoài , chủ thuê và cộng đồng xã hội phục vụ 24 tiếng bằng hai thứ tiếng (bao gồm tiếng Trung, Thái lan, Indonexia, Việt Nam và tiếng Anh), đồng thời sau khi thụ lý vụ việc, giữ bảo mật theo quy định liên quan như Luật trình tự hành chính…

top