按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Khóa học đào tạo
:::

Thành phố Cao Hùng hỗ trợ cư dân mới nâng cao kỹ năng tham gia ngành nghề chăm sóc dài hạn.

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:南部
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2020/07/24
  • Số lượt xem:306

Chính quyền thành phố Cao Hùng hỗ trợ cư dân mới nâng cao kỹ năng gia nhập ngành nghề chăm sóc dài hạn.Hoan nghênh tham gia khóa huấn luyện nhân viên phục vụ chăm sóc, đối tượng đặc định phù hợp được tham gia đào tạo miễn phí.Nội dung khóa học hãy tra tìm tại Website Trung tâm huấn luyện tìm việc làm Cục lao động thành phố Cao Hùng.


Điện thoại liên hệ: 07-7330823 chuyển 202-209

top