按 Enter 到主內容區
:::

培力新住民資訊首頁LOGO

Xác nhận học lực và học tập
:::

“Chủ đề giáo dục” Sống đến già học đến già , học tập đa nguyên tự trau dồi bản thân

Điều chỉnh cỡ chữ:
  • Địa điểm:Taiwan
  • Thời gian phát hành:
  • Cơ quan:
  • Đã cập nhật:2021/01/14
  • Số lượt xem:357
“Chủ đề giáo dục” Sống đến già học đến già , học tập đa nguyên tự trau dồi bản thân

Trở ngại ngôn ngữ là thách thức lớn nhất mà Cư dân mới phải đối mặt khi vừa sang Đài Loan, thông qua học tập có thể khiến cho bản thân nhận thức môi trường mới, thích ứng phong tục tập quán khác nhau, chính quyền các huyện thị, trường học, Trung tâm học tập Cư dân mới, đoàn thể tư nhân đều cung cấp kênh bổ túc đa dạng. Nhờ có nội dung bài học phong phú và sự tương tác giao lưu lẫn nhau giữa giáo viên, đồng hương , có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống Đài Loan hơn. Dưới đây chỉnh lý ra 5 kiểu loại khóa học và kỳ thi tự học bổ túc để Cư dân mới được học tập đa dạng:


1.Lớp học tập giáo dục cơ bản dành cho người thành niên

Để bồi dưỡng công dân thất học, người nước ngoài và người hôn phối Đại lục có kỹ năng nghe, nói , đọc , viết, tính toán, tăng cường khả năng trao đổi ngôn ngữ, các huyện thị tổ chức lớp giáo dục cơ bản dành cho người vị thành niên, đồng thời tùy theo mức độ học tập chia làm lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đối tượng tuyển sinh là công dân đủ 15 tuổi trở lên, không biết chữ hoặc chưa có trình độ tốt nghiệp tiểu học quốc dân, người hôn phối nước ngoài và người hôn phối Đại lục. Nội dung khóa học bao gồm hướng dẫn ký hiệu phiên âm và nhận biết chữ (liên tục mở lớp vào khoảng tháng 3, tháng 9 hàng năm), học đủ 72 tiếng được cấp bằng tốt nghiệp. Hãy hỏi Sở Giáo dục chính quyền các huyện thị để tìm hiểu thông tin liên quan đến mở lớp.


Bộ Giáo dục biên tập tập 1 đến tập 6 “Giáo trình nhận biết chữ cơ bản dành cho người vị thành niên” và phiên bản đối chiếu song ngữ các nước, cung cấp sử dụng trên lớp học tập giáo dục cơ bản dành cho người vị thành niên, tiện lợi cho dân chúng tải xuống tự học. Nội dung cụ thể hãy tra tìm tại “Giáo trình nhận biết chữ cơ bản dành cho người vị thành niên” của website này.


Cục Giáo dục chính quyền thành phố Đài Bắc ngoài ra cũng biên tập “Giáo trình giáo dục cơ bản dành cho người thành niên”, cung cấp giáo trình kỹ thuật số về quốc ngữ, tiếng Anh, toán học miễn phí . Hoan nghênh học tập trực tuyến tại Website học tập thành phố Đài Bắc.


2.Khóa học tại trường bổ túc tiểu học trung học cơ sở

Để thúc đẩy học tập trọn đời, nâng cao trình độ giáo dục, trường bổ túc trung học cơ sở, tiểu học cung cấp cơ hội học tập cho người thất học và cư dân mới, nội dung khóa học tại trường bổ túc tương đối đa dạng, bao gồm nhận biết chữ tiếng Trung, máy tính, toán học, tự nhiên, âm nhạc, mỹ thuật…. Sau khi tốt nghiệp lập tức có thể giành được chứng nhận tốt nghiệp học lực giáo dục Đài Loan. Thông tin liên hệ trường bổ túc các huyện thị có thể đến Giao diện mở thông tin chính phủ, tra tìm danh sách các trường bổ túc trung học cơ sở, tiểu học hoặc hỏi Sở Giáo dục chính quyền các huyện thị.


Trường bổ túc tiểu học: Không hạn chế tư cách nhập học, nhưng cần đủ 12 tuổi, do trường thực hiện trắc nghiệm phân lớp hoặc dựa vào giấy tờ chứng nhận như Bằng tốt nghiệp lớp giáo dục cơ bản dành cho người thành niên, đưa vào lớp thích hợp.

Trường bổ túc trung học cơ sở : Người nhập học cần đủ 15 tuổi, đồng thời có bằng tốt nghiệp tiểu học quốc dân, hoặc đã vượt qua kỳ thi giám định học lực tự học tiến tu hoặc có tư cách học lực cấp tương đương.


3.Thi giám định học lực tự học tiến tu

Nhằm cung cấp cho công dân thất học và cư dân mới có được học lực tương đương với tiểu học trung học cơ sở quốc dân, chính quyền các huyện thị tổ chức thi giám định học lực trình độ tốt nghiệp tiểu học trung học cơ sở dành cho công dân tự học tiến tu, hàng năm tổ chức vào khoảng tháng 3, đăng ký từ cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Người đã thông qua kỳ thi được phát giấy chứng nhận thông qua kỳ thi giám định học lực tương đương, người đạt yêu cầu một số môn học được cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu môn học. Thông tin liên quan có thể tra tìm tại “Thi giám định học lực tự học tiến tu” của website này hoặc hỏi chính quyền các huyện thị.


Thi giám định học lực trình độ tốt nghiệp tiểu học: Công dân đủ 14 tuổi đều có thể đăng ký thi (bao gồm người có “Thẻ cư trú khu vực Đài Loan” hoặc “Hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc”), môn thi tổng cộng 4 môn là ngữ văn, toán học, xã hội và tự nhiên và khoa học cuộc sống.

Thi giám định học lực trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở: Công dân đủ 17 tuổi đều có thể đăng ký thi, môn thi tổng cộng 5 môn là ngữ văn, tiếng Anh, toán học, xã hội và tự nhiên và khoa học cuộc sống.


IV.Trung tâm học tập dành cho Cư dân mới

Bộ Giáo dục thích ứng với xu thế ra tăng dân số cư dân mới, kết hợp giữa nhà trường với đặc sắc cộng đồng, cung cấp cơ hội cho cư dân mới và gia đình của họ tham gia vào hoạt động học tập văn hóa đa nguyên, Trung tâm học tập Cư dân mới quy hoạch 6 khóa học chính gồm học tập ngữ văn, quê hương nhân văn, giáo dục gia đình, thường thức pháp luật, bồi dưỡng năng lực đa nguyên và tuyên truyền chính sách….Địa điểm thiết lập Trung tâm học tập cư dân mới ở các nơi có thể tra tìm tại “Trung tâm học tập Cư dân mới toàn quốc” của Website này.


5.Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống dành cho cư dân mới.

Chính quyền các huyện thị và đoàn thể tư nhân hàng năm đều tổ chức “Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống dành cho cư dân mới”, nội dung khóa học bao gồm học tập ngôn ngữ, thích ứng cuộc sống, quyền lợi cơ bản, phong tục địa phương, nuôi dạy con cái, tìm việc làm, vệ sinh, giáo dục… Tất cả cư dân mới đã làm xong đăng ký kết hôn với Công dân Đài Loan đều có thể tham gia miễn phí, sau khi tốt nghiệp sẽ cấp chứng nhận số giờ lên lớp, dùng để xin nhập quốc tịch. Thông tin liên quan đến mở lớp có thể tra tìm tại “Phụ đạo thích ứng cuộc sống của chính quyền địa phương” tại website này hoặc hỏi tại chính quyền các huyện thị.


Sống đến già học đến già, học tập không phân biệt tuổi tác, quốc tịch, thông qua các kênh tiến tu đa dạng, ngoài nâng cao trình độ giáo dục, còn có thể giúp cư dân mới đến nhanh chóng nhận biết sự khác biệt về văn hóa khác nhau và thuận lợi hòa nhập vào cuộc sống Đài Loan.

top