:::

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์ของ บริษัท สามารถเข้าถึงผู้ใช้ทั้งหมด หมายเลขต่างๆที่ใช้โดยไซต์นี้จะถูกกำหนดให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความพิการ หมายเลขต่างๆที่ใช้โดยเว็บไซต์นี้มีกำหนดดังต่อไปนี้:

Alt+U:
บล็อกตอนปลายที่มีการเชื่อมโยงกับบริการของไซต์นี้ช่องค้นหาขนาดอักษรและรูปแบบการตั้งค่าไซต์นี้.
Alt+C:
บล็อกศูนย์การให้ข้อมูลที่สำคัญของหน้าเว็บ.
Alt+S:
กล่องค้นหาในทุกหน้าสำหรับการค้นหาเว็บไซต์นี้.