新住民培力發展資訊網 - 越南 - Tin Tức mới nhấthttp://ifi.immigration.gov.tw新住民培力發展資訊網 - 越南 - Tin Tức mới nhấtvnWed, 26 Feb 2020 14:06:00 GMT20 Bảng hạn chế đối với tất cả những người đến Đài Loan (0214) http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18579&ctNode=36596&mp=ifi_vi 越-來臺限制

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 13 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18579 Bảng hạn chế đối với tất cả những người đến Đài Loan 2.16.886.101.20003.20001.32985 Bảng hạn chế đối với tất cả những người đến Đài Loan ]]> 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Thu, 13 Feb 2020 16:00:00 GMT-Mon, 13 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 16 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18579
Từ ngày 6 tháng 2 trở đi, toàn bộ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Ma Cao) bị đưa vào khu vực lây nhiễm cấp 2 trở lên. Những người cư trú tại các tỉnh thành phố Trung Quốc tạm hoãn nhập cảnh. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18529&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18529 Từ ngày 6 tháng 2 trở đi, toàn bộ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Ma Cao) bị đưa vào khu vực lây nhiễm cấp 2 trở lên. Những người cư trú tại các tỉnh thành phố Trung Quốc tạm hoãn nhập cảnh. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Từ ngày 6 tháng 2 trở đi, toàn bộ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Ma Cao) bị đưa vào khu vực lây nhiễm cấp 2 trở lên. Những người cư trú tại các tỉnh thành phố Trung Quốc tạm hoãn nhập cảnh. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 04 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 09 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18529 Từ ngày 7 tháng 2 năm 2020 trở đi, đối với những người đã từng nhập cảnh hoặc cư trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày, nước ta áp dụng phương pháp hạn chế nhập cảnh và quản chế giấy phép nhập cảnh. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18515&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18515 Từ ngày 7 tháng 2 năm 2020 trở đi, đối với những người đã từng nhập cảnh hoặc cư trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày, nước ta áp dụng phương pháp hạn chế nhập cảnh và quản chế giấy phép nhập cảnh. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Từ ngày 7 tháng 2 năm 2020 trở đi, đối với những người đã từng nhập cảnh hoặc cư trú tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày, nước ta áp dụng phương pháp hạn chế nhập cảnh và quản chế giấy phép nhập cảnh. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 04 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 06 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18515 Chính sách dùng danh tính thật mua khẩu trang được áp dụng từ ngày 6 tháng 2, người dân có thể mang thẻ bảo hiểm đi mua. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18499&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18499 Chính sách dùng danh tính thật mua khẩu trang được áp dụng từ ngày 6 tháng 2, người dân có thể mang thẻ bảo hiểm đi mua. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Chính sách dùng danh tính thật mua khẩu trang được áp dụng từ ngày 6 tháng 2, người dân có thể mang thẻ bảo hiểm đi mua. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Tue, 04 Feb 2020 16:00:00 GMT-Sat, 04 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18499 Bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 trở đi, tỉnh Triết Giang bị liệt vào khu vực lây nhiễm cấp 2, những người có tiền sử du lịch, sau khi nhập cảnh cần phải kiểm dịch tại nhà. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18512&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18512 Bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 trở đi, tỉnh Triết Giang bị liệt vào khu vực lây nhiễm cấp 2, những người có tiền sử du lịch, sau khi nhập cảnh cần phải kiểm dịch tại nhà. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 trở đi, tỉnh Triết Giang bị liệt vào khu vực lây nhiễm cấp 2, những người có tiền sử du lịch, sau khi nhập cảnh cần phải kiểm dịch tại nhà. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT-Fri, 03 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 06 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18512 Thành phố Ôn Châu bị liệt kê vào khu vực lây nhiễm cấp hai, người dân nếu có tiền sử du lịch, thì cần được kiểm dịch tại nhà http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18490&ctNode=36596&mp=ifi_vi Trung tâm chỉ huy bày tỏ, những người dân nhập cảnh nếu có tiền sử du lịch Ôn Châu, thì cần đưa vào đối tượng kiểm dịch tại nhà. Những người dân sống tại Ôn Châu thì bị cấm nhập cảnh. Nếu khi nhập cảnh phát hiện thấy tình trạng sốt hoặc viêm đường hô hấp cấp tính, thì phải lập tức đưa đến các cơ sở y tế chỉ định, sau khi được kiểm tra xong thì trở về nhà kiểm tra dịch tại nhà. Kết quả kiểm tra nếu là dương tính, thì cần phải tuân thủ theo quá trình xử lý người bệnh tiến hành cách ly cưỡng chế.

Trung tâm chỉ huy sẽ nghiêm ngặt kiểm tra khống chế sự thay đổi tình hình dịch bệnh Trung Quốc, xem mức độ diễn biến tình hình dịch bệnh mà liên tục điều chỉnh. Một lần nữa kêu gọi dân chúng, khi nhập cảnh từ nước ngoài về, nếu có biểu hiện khó chịu như sốt, ho v.v..., nên chủ động thông báo với nhân viên kiểm dịch tại sân bay và cửa khẩu. Đồng thời phối hợp các hạng mục kiểm tra dịch và phương pháp phòng chống; Trong vòng 14 ngày trở về nước nếu xuất hiện tình trạng nghi ngờ trên, có thể gọi điện miễn phí qua đường dây phòng dịch 1922 (hoặc 0800-001922) làm theo chỉ thị đeo khẩu trang nhanh chóng đi viện, và xin hãy bắt buộc phải nói rõ cho bác sĩ biết tiền sử du lịch, nghề nghiệp, tiền sử tiếp xúc và có tham gia đoàn thể nào không, và thông báo chuẩn đoán kịp thời. Còn nhiều các thông tin (Viêm phổi Vũ Hán) “Viêm phổi mang tính truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng”, có thể xem thêm trang web của Cục quản lý dịch bệnh (https://www.cdc.gov.tw).

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18490 Thành phố Ôn Châu bị liệt kê vào khu vực lây nhiễm cấp hai, người dân nếu có tiền sử du lịch, thì cần được kiểm dịch tại nhà 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thành phố Ôn Châu bị liệt kê vào khu vực lây nhiễm cấp hai, người dân nếu có tiền sử du lịch, thì cần được kiểm dịch tại nhà 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT-Thu, 02 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18490
Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona kiểu mới tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng. Bắt đầu từ ngày mai, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương sẽ liệt kê tỉnh này vào khu vực dịch bệnh cấp 2, cần đến nhà kiểm tra tình hình hình dịch bệnh đối với những người dân nhập cảnh nếu có tiền sử đi du lịch Quảng Đông. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18419&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18419 Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona kiểu mới tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng. Bắt đầu từ ngày mai, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương sẽ liệt kê tỉnh này vào khu vực dịch bệnh cấp 2, cần đến nhà kiểm tra tình hình hình dịch bệnh đối với những người dân nhập cảnh nếu có tiền sử đi du lịch Quảng Đông. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona kiểu mới tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng. Bắt đầu từ ngày mai, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương sẽ liệt kê tỉnh này vào khu vực dịch bệnh cấp 2, cần đến nhà kiểm tra tình hình hình dịch bệnh đối với những người dân nhập cảnh nếu có tiền sử đi du lịch Quảng Đông. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Sun, 02 Feb 2020 16:00:00 GMT-Thu, 02 Feb 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18419 Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona Trung Quốc kiểu mới, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương đưa ra các hạn chế đối với những người Trung Quốc đại lục đến Đài Loan. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18367&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Fri, 31 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18367 Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona Trung Quốc kiểu mới, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương đưa ra các hạn chế đối với những người Trung Quốc đại lục đến Đài Loan. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Do tình hình dịch bệnh viêm phổi virus corona Trung Quốc kiểu mới, Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành Trung ương đưa ra các hạn chế đối với những người Trung Quốc đại lục đến Đài Loan. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Fri, 31 Jan 2020 16:00:00 GMT-Tue, 31 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Fri, 31 Jan 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18367 Vũ Hán Trung Quốc tiếp tục xuất hiện người mắc bệnh virus corona chủng mới, kêu gọi dân chúng xin hãy tăng cường thực hiện các phương pháp phòng chống bảo vệ cá nhân và quản lý sức khỏe tự chủ khi qua lại Vũ Hán và các khu vực lân cận http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18496&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18496 Vũ Hán Trung Quốc tiếp tục xuất hiện người mắc bệnh virus corona chủng mới, kêu gọi dân chúng xin hãy tăng cường thực hiện các phương pháp phòng chống bảo vệ cá nhân và quản lý sức khỏe tự chủ khi qua lại Vũ Hán và các khu vực lân cận 2.16.886.101.20003.20001.32985 Vũ Hán Trung Quốc tiếp tục xuất hiện người mắc bệnh virus corona chủng mới, kêu gọi dân chúng xin hãy tăng cường thực hiện các phương pháp phòng chống bảo vệ cá nhân và quản lý sức khỏe tự chủ khi qua lại Vũ Hán và các khu vực lân cận 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Tue, 21 Jan 2020 16:00:00 GMT-Sat, 21 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18496 Bộ Nội Vụ đưa ra "Phương án 566" hỗ trợ xuất nhập cảnh http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18309&ctNode=36596&mp=ifi_vi

查驗通關系統

2020移民署紅包

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 19 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18309 Bộ Nội Vụ đưa ra "Phương án 566" hỗ trợ xuất nhập cảnh 2.16.886.101.20003.20001.32985 Bộ Nội Vụ đưa ra "Phương án 566" hỗ trợ xuất nhập cảnh 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Sun, 19 Jan 2020 16:00:00 GMT-Thu, 19 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 19 Jan 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18309
Lần đầu tiên Inđônêxia chính thức phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, bắt đầu từ 2:00 chiều ngày 13/12, tất cả các du khách đến từ Inđônêxia vi phạm mang thực phẩm có chứa thịt lợn mà bị phát hiện, đều bị xử phạt 200.000 Đài tệ. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18425&ctNode=36596&mp=ifi_vi Theo bản tin của FAO, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Inđônêxia xác nhận phát sinh tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Sumatra của nước này. Nhưng chưa nói rõ phát sinh số lần, số đầu phát bệnh và phương thức quản lý khống chế. Tuy nhiên tổ chức y tế động vật thế giới (OIE) và trang web của Bộ nông nghiệp của nước này hiện nay vẫn chưa thông báo dịch bệnh của nước này. Nhưng dựa trên nguyên tắc các bộ ngành làm công tác phòng dịch trước. Quyết định vào ngày hôm nay quốc gia này được liệt vào danh sách những quốc gia bùng phát dịch bệnh tả lợn Châu Phi vào 3 năm trước. Những nước này vi phạm mang thực phẩm từ thịt lợn nhập cảnh mà bị phát hiện sẽ bị phạt nặng. Vào ngày 06/09 trở đi, đối với việc kiểm tra hành lý của du khách, thì Inđônêxia là nước bị liệt vào khu vực nguy hiểm. 100% kiểm tra hành lý ký gửi và hành lý xách tay của những du khách nhập cảnh của nước này bằng Xquang, người dân có thể yên tâm. Trung tâm ứng biến lại một lần nữa kêu gọi mọi người, tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi ở khu vực Châu Á vẫn chưa giảm nhiệt mà vẫn đang tiếp tục lan rộng. Các ngành sản xuất trong nước nên nhanh chóng phối hợp với chính sách nhà nước nâng cao trại nuôi lợn, nghiêm ngặt tránh vào vùng dịch bệnh, đừng để tất cả công sức vất vả mất đi; từ trước tới giờ các du khách của hai nước Inđônêxia và Đài Loan, cũng không được vi phạm mang các sản phẩm từ thịt nhập cảnh vào nước này. Người vi phạm sẽ bị phạt nặng, không được đùa với pháp luật.

印尼豬瘟

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 12 Jan 2020 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18425 Lần đầu tiên Inđônêxia chính thức phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, bắt đầu từ 2:00 chiều ngày 13/12, tất cả các du khách đến từ Inđônêxia vi phạm mang thực phẩm có chứa thịt lợn mà bị phát hiện, đều bị xử phạt 200.000 Đài tệ. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Lần đầu tiên Inđônêxia chính thức phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, bắt đầu từ 2:00 chiều ngày 13/12, tất cả các du khách đến từ Inđônêxia vi phạm mang thực phẩm có chứa thịt lợn mà bị phát hiện, đều bị xử phạt 200.000 Đài tệ. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Sun, 12 Jan 2020 16:00:00 GMT-Thu, 12 Jan 2023 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 03 Feb 2020 16:00:00 GMT 301140000A CP-18425
【Chủ đề phòng ngừa tội phạm lừa đảo】!! Bình tĩnh một chút sẽ giảm được một vụ lừa đảo, ngăn chặn lừa đảo là trách nhiệm của cả tôi và bạn. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=18122&ctNode=36596&mp=ifi_vi *Xem các vụ án để đề phòng lừa đảo
一、 Trung Quốc tăng cường phòng chống lừa đảo Cảnh báo Đông Nam Á trở thành thiên đường lừa đảo mới.
Để khắc phục vấn đề về ngôn ngữ, các tập đoàn lừa đảo tuyển mộ người Đông Nam Á hiện đang sinh sống tại Đài Loan để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Vào tháng 10 năm ngoái, Cục Điều tra đã kiểm tra ra các phòng máy chuyên lừa đảo người Thái Lan, bắt được 18 tội phạm người Thái Lan và 7 tội phạm người Đài Loan tại Đài Trung và Miêu Lật; Tháng 4 năm nay, phía cảnh sát đã truy tìm ra một phòng máy tại khu Tử Quan – Cao Hùng, người bị hại là người Malaysia, 7 tội phạm người Malaysia đã bị bắt tại sân bay Đào Viên.
Cảnh sát phân tích, phòng công an các tỉnh Trung Quốc hiện tiếp tục cho xây dựng các「Trung tâm tấn công tội phạm lừa đảo mạng viễn thông」dựa theo kênh phòng ngừa tội phạm lừa đảo 165 của Đài Loan. Áp dụng chế độ cảnh báo tài khoản để đóng băng các khoản tiền lừa đảo; Tại một số tỉnh thành còn cho viết dòng chữ「Hộ liên quan đến lừa đảo」trước cổng nhà phạm nhân, những đối tượng này không chỉ bị hủy bỏ hỗ trợ phúc lợi xã hội, thậm chí còn bị giỡ bỏ nhà cửa. Những hành động mạnh mẽ của chính quyền làm cho người dân đề cao cảnh giác không dễ bị mắc bẫy.
Ngược lại ở các nước Đông Nam Á, công lực phòng ngừa tội phạm lừa đảo của chính phủ còn tương đối nhẹ, người dân không hiểu về lừa đảo viễn thông nên dễ mắc bẫy.
Cảnh sát cho biết, do chi phí chi trả cho những lao động bỏ trốn thấp, khi ra nhập tập đoàn lừa đảo được những người này được「bao ăn bao ở」, lại còn được nhận lương, kiếm đủ tiền rồi thì xuất cảnh về nước. Chính vì thế các nhóm lừa đảo hoàn toàn không lo việc không kiếm được người. Hơn nữa tỉ lệ Tân Di dân ngày một cao, nhiều người sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên đã trở thành mục tiêu thu nạp tiềm năng.

二、Tập đoàn lừa đảo thật xấu xa, đến Tân Di dân người Việt cũng lừa
Vào ngày 22 tháng này, một phụ nữ người Việt Nam họ Nguyễn (38 tuổi) nhận được cuộc điện thoại của tập đoàn lừa đảo mạo danh là cảnh sát nói rằng, tài khoản của chị này bị đánh cắp. Trong điện thoại đối phương cũng nói chính xác chị Nguyễn có 610 nghìn Đài tệ gửi tại Nông hội khu Hòa Bình, đồng thời yêu cầu chị giao lại khoản tiền này để phía cảnh sát giám sát.
Chị Nguyễn không mảy may nghi ngờ, đến gặp tên tội phạm giả danh cảnh sát tại Nông hội khu Đông Thế, chuẩn bị rút tiền để giao cho phía cảnh sát giám sát. Kết quả do tài khoản mở tại Nông hội khu Hòa Bình không thể rút được ở Nông hội khu Đông Thế nên đành thôi. Chị Nguyễn giao lại sổ tài khoản, thẻ rút tiền, con dấu cá nhân và mật mã cho nhóm này, đồng thời nhận một tờ đơn bảo quản và giám sát đồ vật giả, sau đó quay về nhà. Tuy nhiên do chị Nguyễn nhớ sai mật mã, nhóm tội phạm không thể rút được tiền, dọc đường không ngừng gọi điện để hỏi, chị Nguyễn càng nghĩ càng thấy bất thường. Trên đường về nhà, đi qua đồn cảnh sát Trúc Lâm khu Hòa Bình, chị dừng xe trước cửa đồn nói điện thoại với tên tội phạm.
Nhân viên cảnh sát Lý Bằng Văn (Li Pengwen) là người trực ca, thấy chị Nguyễn đỗ xe trước cửa đồn cảnh sát rất lâu, cảm thấy có sự bất thường nên đã chủ động ra ngoài hỏi thăm. Khi nghe thấy chị Nguyễn nói chuyện điện thoại mà liên tục nhắc đến mật mã tài khoản, nên biết là chị Nguyễn đã gặp phải nhóm lừa đảo. Ngay sau đó vị cảnh sát này đã nhanh chóng đi cùng chị Nguyễn đến Nông hội khu Hòa Bình để làm thủ tục dừng thanh toán. May mắn là 610 nghìn Đài tệ trong tài khoản chưa bị rút mất, nên đã giữ được khoản tiết kiệm này. (Thời báo Tự do)

三、Chuyên tìm đồng hương để thực hiện hành vi lừa đảo. Cặp vợ chồng người Indonesia giả thân thiện lừa gạt chiếm đoạt 600 nghìn Đài tệ phí làm giúp thủ tục.
Một phụ nữ họ Lưu quốc tịch Indonesia, 20 năm trước kết hôn đến Đài Loan. Hai vợ chồng chị đã có 3 con và hiện đang kinh doanh cửa hàng ăn tại thị trấn Ngọc Lí. Chị Lưu thấy môi trường sống tại Đài Loan rất tốt, nên muốn hỗ trợ 2 người họ hàng đến Đài Loan làm việc, dù vậy nhưng chị vẫn chưa tìm được cách nào.
Thời gian trước đây, một cặp vợ chồng cũng là người Indonesia có tên gọi Yanto và Mary, từ thành phố Đào Viên đến Ngọc Lí du lịch. Cặp vợ chồng này đến quan của chị Lưu ăn đồ, rồi dùng tiếng Indonesia nói với chị Lưu có thể giúp giới thiệu người thân của chị đến Đài Loan làm việc. Chị Lưu gặp được đồng hương với vẻ bề ngoài thân thiện, hoàn toàn không có chút nghi ngờ, nên đã giao một khoản tiền cho Mary nhờ làm giúp thủ tục cho họ hàng đến Đài Loan.
Không ngờ, cặp vợ chồng đồng hương này nhiều lần dùng danh nghĩa và lý do khác nhau, lấy của chị Lưu gần 600 nghìn Đài tệ mà người nhà thì mãi vẫn chưa đến được Đài Loan.
Chi cục Ngọc Lí cho biết, khi chị Lưu đã cảm nhận được sự bất thường, thì hai người này vẫn ôm mộng “ăn được một lần còn muốn ăn tiếp”, tiếp tục lấy lý do người nhà bị hại muốn đến Đài Loan cần có tiền tiết kiệm trong tài khoản, với mong muốn lừa thêm số tiền 350 nghìn Đài tệ nữa. Hai bên hẹn gặp nhau tại công viên ở cổng sau nhà ga Hoa Liên để giao tiền. Chị Lưu nhanh chóng báo án yêu cầu sự hỗ trợ từ phía cảnh sát. Chi cục Ngọc Lí thành lập nhóm chuyên án, phục kích tại địa điểm giao tiền và kiểm tra bắt giữ nghi phạm Mary ngay tại hiện trường, đồng thời thu giữ khoản thu nhập bất hợp pháp với số tiền 51.500 Đài tệ, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, điện thoại di động và các vật chứng khác. (Mạng tin tức Tam Lập)

*Các thủ thuật lừa đảo thường thấy và cách phòng ngừa: Cục Pháp vụ chính quyền thành phố Đài Bắc.

一、Lừa đảo mua sắm trực tuyến
(一) Chiêu trò lừa đảo:
Những người bị lừa đều đã từng mua đồ trên các kênh mua sắm hoặc trang web bán hàng. Sau khi mua hàng vài ngày sẽ nhận được điện thoại từ phía「bên bán」hoặc 「nhân viên nhà mạng」, thông báo 「do lỗi đăng nhập」làm cho tài khoản của 「bên mua」hàng tháng sẽ tự động bị trừ tiền. Để tránh những tổn thất cho「bên mua」, nhất định phải đến 「máy rút tiền tự động」để thao tác lại một lần nữa thì mới có thể phục hồi bước cài đặt ban đầu. 「Bên mua」tin vào những lời nói trên, lo bị mất tài sản, nhưng lại không biết phải thao tác trên máy như thế nào, vừa nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ gian qua điện thoại, vừa ấn nút trên máy rút tiền. Bắt đầu từ nút 「Thao tác bằng tiếng Anh」, nhập chuỗi số gọi là mật mã, chuỗi số này thực chất là「số tiền chuyển khoản」và 「số tài khoản của kẻ gian」, cho đến khi giao dịch chuyển khoản được thực hiện thành công, số tiền trong tài khoản bị chuyển đi mới phát hiện ra là mình đã bị lừa.
(二) Phương pháp phòng ngừa:
1、 Hình thành thói quen kiểm tra, không được tin vào hướng dẫn từ những cuộc điện thoại không rõ của ai.
2、 Máy rút tiền tự động không hủy chức năng trừ khoản nợ, tuyệt đối không được thao tác máy rút tiền tự động theo hướng dẫn từ các cuộc điện thoại.
3、 Hãy ngắt cuộc gọi từ những số máy không đánh tin cậy, đồng thời gọi đến số phục vụ khách hàng của ngân hàng để kiểm tra, hoặc gọi cho đường dây 165 để xác nhận. Tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của cuộc gọi đến.
4、Những số điện thoại có đầu 0200, 0800, 0900, 0204 đều là những số điện thoại không có thật, chỉ một bên nghe được, không thể gọi lại được, cũng không hiển thị số trên điện thoại của người bị hại.

二、Giả mạo cảnh sát, nhân viên cơ quan tư pháp để lừa đào:
(一) Chiêu trò lừa đảo
Tập đoàn lừa đảo giả mạo cơ quan cảnh sát, dùng điện thoại để thông báo với người dân rằng, trong quá trình điều tra, phát hiện người dân bị kẻ gian mạo danh đăng ký tài khoản trong vụ án liên quan đến lừa đảo rửa tiền. Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên phòng công tố để tiến hành điều tra. Sau đó điện thoại sẽ được chuyển cho người giả mạo công tô viên, nói với người dân từng có giấy triệu tập ra tòa, nhưng không đến tham dự. Hiện nay tòa án cần điều tra rõ dòng tiền trong tài khoản, người dân bắt buộc phải rút tiền trong tài khoản giao nộp lại cho tòa án bảo quản, hoặc chuyển vào một tài khoản, thực tế là do kẻ gian đã ăn cắp để phạm tội, nhưng được chúng nói dối là tài khoản an toàn quốc gia. Đồng thời chúng nói với người dân, sau khi vụ án được điều tra làm rõ sẽ hoàn trả lại, từ đó để lừa tiền của người dân.
(二) Phương pháp ngăn chặn:
1、 Tòa án và cơ quan cảnh sát, trong quá trình điều tra không thu giữ tiền mặt của đương sự, cũng không yêu cầu chuyển khoản.
2、 Tòa án và cơ quan cảnh sát không kiểm soát quản lý tài khoản của đương sự.
3、 Tòa án nhất định sẽ dùng thư đảm bảo để gửi tống đạt, không dùng phương thức chuyển fax để chuyển giấy triệu tập cho đương sự.

三、Lừa đảo quan hệ trả phía qua Internet
(一) Thủ đoạn lừa đảo:
Tập đoàn lừa đảo vận dụng chiêu「quan hệ tính phí」, đồng thời kết hợp với tâm lý 「ngại để cho người ngoài biết」, thủ đoạn mà chúng vận dụng ngày càng theo xu hướng「khủng bố」. Phương thức khủng bố người dân được áp dụng như「tìm xã hội đen xử lý」, 「máy tính bị hỏng」v.v để lừa người dân đi thao tác máy rút tiền. Sau đó chúng tiếp tục lấy lý do 「thao tác sai」, gọi điện quấy rối và khủng bố người bị hại. Thậm chí chúng còn mượn danh nghĩa cơ quan tài chính quốc gia thực hiện việc 「cài đặt tài khoản an toàn」để lừa hết khoản tiền tiết kiệm của người bị hại.
(二) Phương pháp ngăn chặn:
1、 Kết bạn qua Internet cần cẩn thận, tốt nhất không nên tiết lộ địa chỉ, trường học, cơ quan, số điện thoại nhà v.v, để tránh bị kẻ gian lợi dụng thông tin tiến hành khủng bố đe dọa.
2、 ATM (máy rút tiền tự động) đã trở thành công cụ lừa đảo tốt nhất của kẻ gian, vì thế tuyệt đối không được nghe theo những hướng dẫn qua điện thoại để thực hiện các bước thao tác trên máy.
3、 Nếu phát hiện sau khi thao tác ATM tiền tiết kiệm bị chuyển đi mất, cần lập tức báo án. Chỉ báo án mới có thể kết thúc sự đe dọa của kẻ gian.

四、Lừa đảo đầu tư trên phòng trò chuyện Internet
(一)Chiêu trò lừa đảo
Trước hết băng đảng lừa đảo sẽ tìm kiếm đối tượng trên phòng trò chuyện Internet, sau đó tự giới thiệu là giám đốc công ty đầu tư nước ngoài, để tìm cơ hội nói chuyện với đối tượng muốn lừa đảo. Thời gian giao tiếp trong vòng một tháng đến nửa năm, mục đích chủ yếu để xây dựng cảm tình và cơ sở niềm tin. Trong thời gian này cũng không thiếu trường hợp dùng mối quan hệ bạn trai và bạn gái hoặc những mối quan hệ mật thiết hơn để trao đổi thư từ qua lại trên mạng. Khi thấy thời cơ đã chín muồi, kẻ gian sẽ thả câu “một vốn muôn lời”, tuyên bố nếu giúp đầu tư 200 nghìn thì có thể thu về được 3 triệu tiền lợi nhuận. Kẻ gian đồng thời cũng xây dựng trang web cho công ty đầu tư hải ngoại giả, đợi sau khi lấy được lòng tin của người mà chúng muốn lừa, chúng tiếp tục đề ra các mục như nộp tiền làm thủ tục, tiền đặt cọc, tiền quỹ công, tiền quản lý tài khoản v.v. Cho đến khi số tiền này so với số tiền đầu tư ban đầu đã có sự khác biệt rõ ràng, người bị hại mới chịu đi tìm hiểu từ những người khác và bừng tỉnh trong cơn mơ đầu tư.
(二)Phương pháp ngăn chặn:
1、 Thời gian gần đây thủ thuật lừa đảo đầu tư trên mạng ngày càng tinh vi và kiên nhẫn hơn. Điều này được thể hiện từ việc kết bạn trên mạng, trao đổi nói chuyện trong một khoảng thời gian để lấy lòng các đối tượng mà chúng muốn lừa đảo.
2、 Sau đó chúng ngẫu nhiên dẫn dắt câu chuyện vào việc「đầu tư」,「trúng thưởng」, thậm chí là「hợp vốn」để làm cho đối tượng bớt cảnh giác và chuyển khoản nhiều lần.
3、 Nhắc nhở mọi người khi kết bạn trên mạng tuyệt đối không được liên quan đến việc vay tiền hoặc đầu tư. Đồng thời có thể thông qua Internet để tiến hành tìm hiểu từ những người bạn mạng tại hải ngoại, từ đó có thể nắm bắt được thông tin chính xác, tránh bị lừa mất hết cả chì lẫn chài.

五、Thủ thuật mới của chiêu trò「lừa đảo bị bắt cóc」
(一)Chiêu trò lừa đảo:
1、Kẻ gian sẽ tiến hành lừa đảo đối với phụ huynh trong cùng một khu vực, cùng một trường học hoặc cùng một lớp học. Bước đầu chúng sẽ nắm bắt những tài liệu cơ bản của học sinh. Ngoài việc giảm thiểu những lỗi về giới tính và tuổi tác, chúng còn khoanh vùng phạm vi địa lý một cách chi tiết làm cho người dân khó lòng phán đoán thật giả mà bị mắc bẫy.
2、Các chiêu trò chuyển đổi hình thức loại này so với các vụ án bắt cóc giả để lừa tiền truyền thống, chỉ có một bộ phận loại hình phạm tội có sự biến đổi, về chiêu trò thực hiện và phương thức chuyển khoản thì không có khác biệt gì lớn.
(二)Phương pháp ngăn chặn:
1、 Bố mẹ hoặc người thân cũng cần lưu lại phương thức liên lạc thứ 2, như điện thoại của bạn cùng lớp, bạn thân hoặc thầy/ cô giáo chủ nhiệm để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
2、 Kẻ gian thông thường sẽ lợi dụng tâm lý lo lắng của đương sự, khống chế họ bằng phương thức không cho ngắt điện thoại, đồng thời yêu cầu người nhà đi lĩnh tiền. Nếu gặp phải trường hợp này, trước hết hãy ngắt điện thoại, sau đó gọi điện thoại đến 「kênh kiểm tra số 104」, 「đường dây nóng phòng chống lừa đảo 165」 hoặc trường học để kiểm tra.
3、 Đường dây nóng phòng ngừa tội phạm lừa đảo 165, có thể hỗ trợ gọi điện thoại cho người thân của người nghi bị kẻ gian bắt cóc. Không chuyển tiền cho nhóm tội phạm khi chưa xác minh được tình hình.

六、Lừa đảo theo hình thức giả là bạn bè người thân để mượn tiền
(一) Chiêu trò lừa đảo:
Tội phạm lừa đảo lợi dụng sự hỏi han quan tâm lẫn nhau trong các mối quan hệ xã hội, cùng với việc nắm bắt tính「đồng cảm」, áp dụng hình thức gọi điện thoại hú họa để thăm dò. Chỉ cần gặp được người nghe điện thoại chủ động đoán thân thế của người gọi điện đến, tội phạm sẽ tiếp tục đóng giả 「em gái」, 「bạn học」, 「bạn」, 「khách hàng」. Đôi lúc người nghe điện thoại có chút nghi ngờ, đặt câu hỏi: 「giọng của anh/ chị/ em nghe sao lạ thế?」, tội phạm sẽ trả lời: 「À!bị cảm rồi」. Đặc tính lớn nhất của các cuộc điện thoại này chính là 「cần gấp một khoản tiền hoặc cứu trợ」để từ đó lừa người nghe điện thoại chuyển khoản.
(二)Phương pháp ngăn chặn:
1、 Khi nhận những cuộc điện thoại không rõ từ đâu, đặc biệt là người gọi không muốn chủ động giới thiệu họ tên. Tuyệt đối đừng vì không muốn làm phật lòng mà đoán họ tên của đối phương, hãy yêu cầu đối phương nói rõ họ tên.
2、 Nếu nhận được điện thoại vay tiền của người thân hay bạn bè lâu ngày không gặp, tốt nhất nên trả lời: 「Xin lỗi, hiện nay không tiện nói chuyện, chút nữa sẽ gọi lại sau」rồi ngắt máy dừng cuộc gọi đáng khả nghi này.
3、 Tìm số điện thoại của người thân hoặc bạn bè trong danh bạ điện thoại, dùng số điện thoại tự lưu chủ động gọi điện cho họ để hỏi xem có thật là cần vay tiền, để xác nhận xem có phải là điện thoại lừa đảo hay không.

七、Giả làm người phát tiền trợ cấp sinh hoạt để đến nhà lừa người già
(一)Chiêu trò lừa đảo:
1、 Tội phạm lừa đảo thông qua các kênh bất hợp pháp, lấy được tài liệu cá nhân của những người cao tuổi sống độc thân. Chúng giả danh là nhân viên Cục Xã hội hoặc Ủy ban phụ đạo quân nhân nghỉ hưu gọi điện thoại cho người dân, thông báo hiện nay đang cấp phát tiền trợ cấp sinh hoạt cho người cao tuổi, đồng thời cho biết những ngày tới sẽ cử nhân viên đến nhà hỗ trợ làm thủ tục đăng ký.
2、 Tội phạm sau khi đến nhà, đưa đơn đăng ký ra, lấy lý do điền thông tin cần sổ tải khoản và con dấu cá nhân. Sau khi lấy được sổ tài khoản và con dấu, cố ý tránh tầm nhìn của chủ nhân, đợi khi có thời cơ cho sổ tài khoản vào cặp rồi nhanh chóng đến ngân hàng, sau khi rút tiền xong để sổ tài khoản lại tại quầy.
3、 Bị hại khi nhận được điện thoại thông báo của ngân hàng, đến lấy lại sổ tiết kiệm mới phát hiện bị lừa.
(二) Phương pháp ngăn chặn:
1、 Đối tượng của chiêu lừa đảo cấp phát trợ cấp sinh hoạt đại đa số là người cao tuổi, sống cô độc. Tội phạm lợi dụng người cao tuổi ít tiếp xúc với các thông tin xã hội, hơn nữa tuổi cao thị lực và tinh thần cảnh giác kém, thao tác chậm chạp, dễ mắc lừa.
2、 Giấy tờ của nhân viên công vụ dễ làm giả mạo, nếu thấy có người lạ mang thẻ cơ quan nhà nước đến gặp, cần hỏi họ tên và đơn vị phục vụ của đối phương, sau đó gọi điện đến đơn vị này xem có người tên như thế hay không và mục đích đến thăm là gì.
3、 Những người cao tuổi sống độc thân, cần đề cao cảnh giác đối với những người lạ đến thăm. Không nên để người lạ vào nhà một cách dễ dàng, càng không nên tùy ý cho xem hoặc giao sổ tài khoản ngân hàng và con dấu cá nhân cho họ.

八、Phân loại các quảng cáo có bẫy như tìm kiếm việc làm, cho vay tiền để lừa thẻ rút tiền
(一)Chiêu trò lừa đảo:
Để có thể lừa được những tài khoản của các cơ quan tài chính để gây án, nhóm tội phạm ngoài đăng báo để mua, gần đây chúng còn phát hiện thấy số người dân tìm việc làm và vay tiền tăng cao, vì thế chúng đã đưa ra chiến thuật lừa đảo, chúng cho đăng báo tìm kiếm việc làm và cho vay tiền để lừa những người không nắm bắt được tình hình, khi đến xin việc hoặc làm thủ tục vay tiền nộp lại thẻ rút tiền, đồng thời nói cho nhóm tội phạm biết mật mã. Cho đến khi tài khoản có những thông tin chuyển và rút tiền không rõ ràng, thì mới biết công việc không tìm được, tiền cũng không vay được, nhưng bị lợi dụng thành tài khoản dùng để phạm tội.
(二)Phương pháp ngăn chặn:
1、 Các quảng cáo tìm việc làm trên báo giấy thường ẩn chứa nhiều cạm bẫy, khi đi xin việc tuyệt đối không được giao lại những giấy tờ quan trọng như sổ tài khoản, thẻ rút tiền v.v để tránh bị mạo danh trở thành tài khoản lừa đảo và thành đối tượng đồng lõa với tội phạm, từ đó phải đối diện với công lý và bị xử phạt.
2、 Nếu nhất thời do không cảnh giác nên đã giao lại thẻ rút tiền cho nhóm lừa đảo, cần nhanh chóng dùng điện thoại liên lạc với ngân hàng cấp thẻ thông báo dừng sử dụng thẻ. Đồng thời cắt thông tin quảng cáo trên báo, mang theo các giấy tờ liên quan đến đồn cảnh sát gần nhất làm thủ tục báo án, cung cấp thông tin cho cảnh sát điều tra làm rõ vụ án.

九、Giả bán hàng trên mạng để lừa đảo
(一) Chiêu trò lừa đảo:
Bên bán đưa ra giá thấp hơn so với thị trường, đồng thời thao túng tâm lý bằng cách thông báo nếu không chuyển khoản sẽ bán lại cho người khác. Không ngừng thúc giục bên mua chuyển khoản. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi tâm lý「hàng tốt kiếm lời lớn」, sau khi chuyển khoản xong mới phát giác bị lừa.
(二)Biện pháp ngăn chặn:
1、 Chiêu dụ dỗ đầu tiên của nhóm lừa đảo là 「thấp hơn giá thị trường」, cư dân mạng đừng vì tham của rẻ mà mất đi cái lớn, rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm.
2、 Kiểm tra những đánh giá về việc bán hàng của bên bán trước đây. Nếu bên bán vốn dĩ là bán quần áo, mực in, sản phẩm dưỡng da, nay đột nhiên bắt đầu bán máy ảnh thì là có vấn đề.
3、 Hồ sơ giao dịch trong quá khứ của bên bán「chỉ có mua, không có bán」, đây có thể là do muốn thông qua một số giao dịch nhỏ để đổi lấy những đánh giá có lợi, từ đó lừa gạt lòng tin tưởng của người mua.
4、 Nếu bên bán từ chối 「giao dịch trực tiếp」, đồng thời lấy lý do sinh sống tại Bình Đông, Hoa Liên, Mỹ, Nhật Bản v.v không tiện cho việc 「giao dịch trực tiếp」, kiên quyết chỉ nhận tiền trước mới gửi hàng.
5、 Khi các sản phẩm giao bán có「tính chất đặt mua trước」, cần thận trọng, trong trường hợp này nên đặt mua ở những cửa hàng được mọi người tín dụng, tránh việc bị lừa tiền.

十、Những người đi làm lại sau thời gian nghỉ việc bị lừa đầu tư
(一) Chiêu trò lừa đảo:
1、 Tội phạm dùng danh nghĩa của người bị mắc lừa trước đó để thành lập công ty trên giấy tờ. Đăng quảng cáo tuyển nhân viên trên báo, lừa người dân đến xin việc và tiếp nhận.
2、 Tội phạm cố tình lợi dụng thời gian làm việc để thảo luận các vấn đề về đầu tư, tạo nên những thông tin truyền tai về việc đầu tư nước ngoài có lợi nhuận cao, đồng thời dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư.
3、 Sau khi người bị hại liên tục bỏ tiền đầu tư và bị bòn rút cạn kiệt, chúng sẽ dùng lý do không phù hợp với công việc để đuổi việc họ, sau đó dùng hình thức liên lạc riêng với đồng nghiệp cũ để làm giảm tính cảnh giác của người bị hại.
4、 Tội phạm sau khi đã lừa được tiền, chúng sẽ lập tức đóng cửa công ty, lúc đó người bị hại mới biết mình bị lừa.
(二) Phương pháp ngăn chặn:
1、 Luật và các pháp lệnh liên quan đến giao dịch giao sau có qui định nghiêm ngặt về việc thành lập, vận hành và nhân viên làm việc tại các công ty giao dịch giao sau. Nghiệp vụ và sự vận hành tài chính của các công ty giao dịch giao sau đều phải tiếp nhận sự quản lý và giám sát của các cơ quan chủ quản. Giao dịch giao sau nhất định phải thông qua các ngân hàng ngoại hối được chỉ định trong nước. Các thông tin liên quan có thể tìm hiểu trên trang web của Hiệp hội quản lý tiền tệ - Viện Hành chính.
2、 Khi tìm việc làm tuyệt đối không nên tin vào những lời nói truyền tai để quyết định mạo hiểm đầu tư. Nhất định cần dành thời gian tìm hiểu về nội dung thực hiện, nhận biết về các vụ án lừa đảo, đồng thời so sánh giữa tính hình của mình với các vụ án này. Phàm là những việc kiểm tra giao dịch trên mạng, đồng nghiệp đều thu lời và những giao dịch mà Đài Loan chưa được thực hiện, thì đều có khả năng là những bẫy lừa đảo, đừng vì một phút tham lam nhất thời và rồi phải nhận hối hận.

Các chiêu trò lừa đảo sẽ tiếp tục không ngừng thay đổi, xin được nhắc các bạn Tân Di dân, di công và người dân, khi không chắc chắn có phải là lừa đảo hay không, nhất định cần nhớ「nguyên tắc 3 không và 3 cần」: (1) Không tin vào những thông báo từ điện thoại, cần giữ bình tĩnh. (2) Không tiết lộ thông tin cá nhân, cần kiểm tra ngay tức khắc. (3) Không dựa vào thông tin kiểm tra qua số điện thoại do đối phương để lại, cần báo cảnh sát xử lý. Hoặc có thể gọi đường dây phòng chống lừa đảo 165, tuyệt đối không được làm rối loạn các bước.

Những thông tin liên quan đến phòng ngừa lừa đảo khác:
*Trang web phòng ngừa tội phạm lừa đảo toàn dân 165 của Sở Cảnh sát – Bộ Nội chính
*Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo của 165
* Cục Cảnh sát hình sự - Tổng cục cảnh chính –Bộ Nội chính

* Phim tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo:
Tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo「cây trượng xuyên không」.

Phim tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo – Giả viện trợ để lừa đảo

Hoạt hình tuyên truyền trên App của Kênh phòng ngừa tội phạm lừa đảo165 – Cục Cảnh sát hình sự

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 21 Nov 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw18122 【Chủ đề phòng ngừa tội phạm lừa đảo】!! Bình tĩnh một chút sẽ giảm được một vụ lừa đảo, ngăn chặn lừa đảo là trách nhiệm của cả tôi và bạn. 2.16.886.101.20003.20001.32985 【Chủ đề phòng ngừa tội phạm lừa đảo】!! Bình tĩnh một chút sẽ giảm được một vụ lừa đảo, ngăn chặn lừa đảo là trách nhiệm của cả tôi và bạn. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Thu, 21 Nov 2019 16:00:00 GMT-Mon, 21 Nov 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 01 Dec 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-18122
Do dịch bệnh tả lợn Châu Phi ở Đông Nam Á đang bùng phát, sẽ kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay đối với những du khách nhập cảnh từ Philippin http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17583&ctNode=36596&mp=ifi_vi Hiện nay, tại sân bay Đào Viên do số lượng du khách nhập cảnh nhiều. Ngoài việc kiểm tra toàn diện hành lý ký gửi ra, thì hành lý xách tay của những hành khách đến từ các quốc gia có độ nguy hiếm cao như Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Bắc Hàn, Hàn Quốc, Nga. Do cục kiểm tra phòng bệnh thực hiện việc kiểm tra Xquang. Trung tâm ứng phó nói, xem xét tình hình xảy ra dịch tả lợn nghi ngờ tại các tỉnh Bulacan và Rizal ở Philippines. Cục kiểm tra phòng chống dịch bệnh quyết định kể từ 0 giờ ngày 19 trở đi, Philipin bị liệt vào danh sách khu vực có mức độ nguy hiểm cao. Đối với các du khách của những nước này sẽ tiến hành kiểm tra hành lý xách tay. Còn lại các sân bay khác thì đã tiến hành kiểm tra bằng Xquang và chó nghiệp vụ kiểm tra dịch của cục kiểm tra phòng tránh dịch bệnh đối với hành lý vận chuyển và hành lý xách tay của tất cả các du khách nhập cảnh.
‬‬
Trong thời gian dịch bệnh đang lan tràn tại Châu Á như hiện nay, trung tâm ứng phó đặc biệt kêu gọi, những nhà chăn nuôi lợn trong nước nhanh chóng nâng cao phương thức bảo vệ phòng tránh an toàn trang trại nuôi lợn. Nghiêm ngặt phòng tránh dịch bệnh xâm nhập. Không được để cho tất cả các loại dịch bệnh hoành hành. Tuyệt đối không được vi phạm quy định mang các thực phẩm làm từ thịt lợn nhập cảnh. Những người vi phạm sẽ bị phạt nặng, mỗi người dân làm gương thực hiện các quy định.


Theo nguồn tin: Cục kiểm tra phòng tránh dịch bệnh động thực vật của ủy ban Nông nghiệp Viện hành chính

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17583 Do dịch bệnh tả lợn Châu Phi ở Đông Nam Á đang bùng phát, sẽ kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay đối với những du khách nhập cảnh từ Philippin 2.16.886.101.20003.20001.32985 Do dịch bệnh tả lợn Châu Phi ở Đông Nam Á đang bùng phát, sẽ kiểm tra toàn bộ hành lý xách tay đối với những du khách nhập cảnh từ Philippin 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT-Fri, 19 Aug 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17583
【Câu chuyện mới tại Đài Loan】Tính kiên định của huấn luyện viên bóng đá Mexico. Tạo cho trẻ không phải là điều tốt nhất, mà chỉ có tốt hơn. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17574&ctNode=36596&mp=ifi_vi 足球1

Mười năm trước từ Mêxico đến Đài Loan học tiếng Trung, nhưng niềm yêu thích đá bóng của tôi, phát hiện thấy Đài Loan lại không phát triển mở rộng thể thao bóng đá, từ lúc đó trở đi mọi cứ gieo trong lòng anh ấy phải đẩy mạnh bóng đá. Và tại Đài Loan anh ấy làm quen với người vợ hiện nay. Cô ấy cứ động viên và ủng hộ anh ấy quảng bá thể thao bóng đá.. Sau khi đứa con của chúng tôi ra đời, chúng tôi thành lập câu lạc bộ “ Học viện thể thao bóng đá của thầy giáo nước ngoài tại Đài Bắc TFA”

Đài Loan được ví như sa mạc bóng đá, đẩy mạnh bóng đá thời kỳ đầu sáng lập, là vô cùng gian nan vất vả, thông qua dạy học chuyên tâm từng li từng tí. Cuối cùng thì chúng tôi dần dần cũng được phụ huynh khẳng định và quảng bá. Quen được nhau cũng là cái duyên phận, nhìn thấy được sự trưởng thành của trẻ là một niềm vui. Thấy được các con đang đá bóng như là một liều thuốc chữa bệnh. Cứ như vậy, cuộc sống phong phú cùng nhau năm này qua năm khác. Sau sự nỗ lực của chúng tôi, mới biết được rất nhiều việc, kiên trì kiên trì , rồi thực hiện được.

足球2

Sử dụng phương pháp giảng dạy bóng đá chính thống tại Mêxicô. Để trẻ tại Đài Loan vượt qua khỏi danh giới trường học, khiến cho thể lực càng trở nên vô biên. Trẻ rất vui khi đá bóng, và sẽ đá càng tốt hơn, động viên trẻ duy trì tập luyện. Với thái độ kiên trì cố gắng là có thể đạt được kết quả. Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi dạy cho trẻ trong bóng đá.

Mỗi gian đoạn của cuộc đời con người đều có mục tiêu học tập khác nhau.
Phụ huynh nói, phương thức dạy học của tôi là bước mở đầu rất tốt đối với giáo dục tại Đài Loan.
Bởi vì giáo dục của Đài Loan luôn luôn thiếu hụt mục tiêu, mục tiêu duy nhất chính là thi cử, để học sinh cho rằng thi đỗ vào trường Đại học Đài Loan là mọi thứ tốt đẹp, thiên hạ thái bình. Nhưng trong cuộc đời con người thực tế mà nói, không phải là như vậy. Một cầu thủ đá bóng thực thụ phải có tính sáng tạo và tính bộc phá. Giáo dục mang tính chất áp lực mạnh, ngược lại sẽ hạn chế tính sáng tạo. Bởi vì Đài Loan với khái niệm coi trọng việc thi cử, rất nhiều phụ huynh luôn luôn không phân biệt sự khác biệt rõ ràng giữa thi đấu và thi cử.

足球3

Thắng thua không quan trọng, chỉ cần khi ra sân là phải đá một trận bóng đẹp. Thi đấu là có thắng, có thua. Tận hưởng điều tốt đẹp trong hiện tại. Không được phủ nhận thắng trận bóng là điều vui vẻ, nhưng thua trận bóng có phải là để đón nhận một thắng lợi tốt hơn hay không. Tất cả đều là quá trình tích lũy thành công. Bởi vì chỉ có tiêu hao một trận thi đấu, mới có thể thực sự học tập những điều trong trận đấu như thế này.

足球4

Muốn trẻ được quốc tế hóa, không chỉ học tiếng Anh không thôi mà còn phải hiểu bóng đá. Bóng đá không chỉ là điều rất tốt giáo dục trong cuộc sống, mà còn là một loại học tập mang tính quốc tế. Ở nước ngoài, trên người mặc bộ đồ bóng đá thì cả đường phố đều có đủ người chào họ; gặp được những người cùng ủng hộ một đội, ngay lập tức người không quen biết nhau cũng trở nên nồng nhiệt. Ở Đài Loan thì lại cho rằng học tốt tiếng Anh chính là mang tính quốc tế, nhưng điều quan trọng là khi đi ra ngoài thì nói gì đây nhỉ? Những thanh niên giao lưu với bạn bè thì phải có đề tài khi nói chuyện, một người có thể nói về bóng đá, một đứa trẻ rất biết đá bóng, thể lực tốt đá bóng tự nhiên sẽ rất được phổ biến. Bóng đá là ngôn ngữ rất quốc tế hóa. Chúng tôi không mong đợi để trẻ trở thành cầu thủ nổi tiếng. Nhưng có thể đào tạo trẻ trở thành những nhân khẩu hiểu về bóng đá rất cừ, hiểu về ý nghĩa sâu sa trong bóng đá, là có thể theo qũy đạo quốc tế.

Thấy các phụ huynh từ việc không hiểu bóng đá, đưa con đi học bóng đá. Đến bây giờ có thể nói ra một mạch bóng đá hay, là một điều tốt đẹp. Tôi nhìn thấy bóng đá đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho trẻ. Và cũng nhận thấy vô hình chung mang lại quan hệ càng mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Càng mạnh mẽ hơn là qua lại giữa cả một tập thể phụ huynh, chung một lòng. Tôi thường nói với phu huynh rằng đá bóng là việc của cả đời, mà chỉ cần có thể đá bóng được là một niềm vui. Cho dù là đá bóng với người lớn hay đá bóng với trẻ em, tôi đều có thể học được niềm vui trong bóng đá. Đây chính là sức hấp dẫn tồn tại trong bóng đá.

足球5

Thể thao không có điểm dừng, chỉ có cố gắng luyện tập, bất kể gen, bối cảnh của bạn là gì đi chăng nữa. Bạn đều cần phải cố gắng hết sức và kiên trì. Thành công không có điểm dừng có thể quay lại. Bất kể bỏ ra bao nhiêu sự tập luyện khổ cực và công sức, luôn phải tin tưởng, thành công sẽ không còn ở phía xa. Tập luyện thì phải tập thành đứa trẻ thành thục, kiên cường, cảm kích độc nhất vô nhị. Giữ kiên trì, trẻ sẽ nhận thấy sự kiên cường nhất của bản thân

Đá bóng dạy cho trẻ xử lý thất bại, đối mặt với khó khăn đón nhận tương lai. Có mơ ước, chỉ cần đủ kiên trì thì nhất định sẽ trở thành hiện thực. Cho dù trong tương lai không đá bóng nữa, trẻ đối mặt với vô vàn áp lực trong môi trường xã hội, dù cho tình cảm hay công việc áp lực cũng thế, đều có thể mượn thể thao bóng đá là cách giải tỏa, đá bóng làm cho trẻ càng thêm khỏe. Đó chính là điều tích cực mà chúng tôi muốn mang lại động lực bóng đá cho trẻ em Đài Loan.

Ngày hôm nay bạn đã đá bóng chưa? Nào chúng ta hãy cùng bồi dưỡng sức mạnh bóng đá cho trẻ nhé.
TFA- Sự đoàn kết nhất quán là rèn luyện bản thân. Hy vọng giống như các phụ huynh ở nước ngoài đầu tư càng nhiều. Thông qua thể thao bóng đá, cũng sẽ hội tụ lại tình cảm của cả Đài Loan. Thông qua đẩy mạnh từng bước, hy vọng sẽ có một ngày, Đài Loan cũng có thể dần dần hội tụ ra văn hóa bóng đá của riêng mình.

足球6

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17574 【Câu chuyện mới tại Đài Loan】Tính kiên định của huấn luyện viên bóng đá Mexico. Tạo cho trẻ không phải là điều tốt nhất, mà chỉ có tốt hơn. 2.16.886.101.20003.20001.32985 【Câu chuyện mới tại Đài Loan】Tính kiên định của huấn luyện viên bóng đá Mexico. Tạo cho trẻ không phải là điều tốt nhất, mà chỉ có tốt hơn. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT-Mon, 01 Aug 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Tue, 13 Aug 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17574
【Chủ đề câu chuyện mới tại Đài Loan】 “Tôi có, mà người khác không có” Zheng Yao Tian lấy tiếng mẹ đẻ là tiếng Inđô biến thành ưu thế trong công việc http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17399&ctNode=36596&mp=ifi_vi 鄭堯天

Zheng Yao Tian 29 tuổi, là thế hệ thứ hai Tân di dân, anh ấy đã từng phục vụ ở Pou Chen Inđônêxia, gần đây chuyển sang Hồng Hải tại Inđônêxia, chưa đầy 30 tuổi, tổng lương đã vượt quá 1 triệu/ năm. Anh ấy nói, đứng vị trí ngày hôm nay đến từ một phần tự ti. Từ nhỏ học hành không giỏi, muốn vượt lên, không thể không bước ra nước ngoài, do vậy lựa chọn lấy tiếng Inđônêxia “Tôi có, mà người khác không có” làm bàn đạp, một giấc mộng đưa đẩy ra nước ngoài

**Con lai Đài Loan – Inđônêxia không làm trở ngại quan hệ người với người
Bố của Zheng Yao Tian khi còn trẻ được cử sang Inđônêxia làm việc, làm quen với mẹ anh ấy là Zhang Hui Fang. Khi Zheng Yao Tian khoảng 1 tuổi, cả nhà quay về Inđônêxia. Sau khi học xong tiểu học cả nhà quay về Đài Loan định cư. Anh ấy nói, với tư cách là con lai Đài Loan - Inđônêxia, nhưng không làm cho quan hệ giữa người với người của anh ấy bị trừ điểm hay ái ngại; Nhưng hiện nay có một số trẻ là con của Tân di dân lại tự ti về thân phận của mình, thiếu hụt đi tự nhận mình, ngược lại như vậy dễ bị bắt nạt hay bị xa lánh.

**Sự giáo dục trong gia đình là mấu chốt năng lượng tích cực
Zheng Yao Tian mặc trên người là chiếc áo sơ mi Inđônêxia “Batik”. Cầm lấy micrô là nói thao thao bất tuyệt, nói như bay. Zheng Yao Tian chia sẻ, sự giáo dục của gia đình là điều rất quan trọng, nếu từ nhỏ, ba mẹ đã cho sự giáo dục gia đình và năng lượng tích cực , trẻ sẽ không cảm nhận thấy mình khác với người khác. Chính vì cá tính của mẹ tự tin, cởi mở, làm cho anh ấy từ đó mà không cảm thấy tự ti.

Sau khi tốt nghiệp trường đại học Từ Tế khoa cộng đồng, Zheng Yao Tian làm việc tại Đài Loan 2 năm, muốn đổi công việc ra nước ngoài làm. PouChen là xưởng giầy lớn nhất trên thế giới, đã nhìn thấy anh ấy nói được tiếng Inđônêxia, yêu cầu phỏng vấn trên mạng. Lúc đó anh ấy đã 10 mấy năm không dùng tiếng Inđônêxia rồi, ngay lập tức cầu cứu mẹ. Chị Zhang Hui Fang viết thảo một bản giới thiệu bản thân bằng tiếng Inđônêxia. Anh ấy dán lên trước màn hình đọc theo, “hu” đầu bên kia của máy tính phỏng vấn, thuận lợi thông qua.

**Hiểu được nhiều thứ tiếng lý lịch sẽ được chọn lọc ra.
Anh ấy nói với thế hệ thứ hai, khi còn đang theo học cấp 3, đại học, thì ngay từ nhỏ học tốt tiếng mẹ đẻ, “ Năm đó tôi dựa vào che giấu, nhưng các em có thể dựa vào đúng thực lực của mình”, chỉ cần trên lý lịch hơn người khác 1 thứ tiếng , là có thể được chọn ra trong hàng trăm, hàng nghìn cái lý lịch của người khác. Bất luận là có được nhận vào hay không, nhưng cơ hội cũng so với những người bị trực tiếp loại bỏ sẽ nhiều hơn rất nhiều. Sau khi vào làm ở xưởng Pou Chen tại Inđônêxia, những cán sự người Đại Lục không hiểu tiếng Inđônêxia, nên cứ mở miệng là chửi, cho nên quan hệ giao lưu với nhân viên là xấu. Zheng Yao Tian chăm chỉ luyện tập tiếng Inđônêxia, dựa vào giao tiếp mà lấy lòng được nhân viên, anh ấy lại còn mở lớp dạy tiếng Inđônêxia cho các cán sự người Đài Loan và người Đại Lục. Zheng Yao Tian nói, khi còn nhỏ không phải là học tại trường học có tiếng, thành tích học tập trên lớp được xếp thứ ba từ dưới lên, quyết định phát huy ưu thế ngôn ngữ, hướng phát triển ra nước ngoài. Zheng yao Tian nhìn thấy kinh nghiệm thành công của anh, cũng phát triển về Inđônêxia.

Zheng yao Tian có ý kiến từ tâm mình, các em nhỏ Tân di dân từ nhỏ học tiếng mẹ đẻ, giống như anh ấy “sẽ rất dễ dàng từ nơi rất sâu thẳm ấy lại tìm trở lại”, nhưng sau khi lớn lên rồi mà muốn học một ngôn ngữ mới, sẽ vô cùng khó và vô cùng vất vả.

**Bối cảnh đa nguyên làm cho anh ấy thắng ở khởi điểm
Zhang Hui Fang nói, khi còn ở Đài Loan, bọn trẻ nói tiếng Trung với ông bà nội, nhưng khi ba đứa nhỏ bắt đầu từ mẫu giáo, chị ấy đã dùng tiếng Inđônêxia đơn giản để nói chuyện với bọn trẻ, chị ấy bắt đầu dạy từ “ăn cơm, tắm, đánh răng”; đợi cho chúng khi biết viết chữ, chị ấy bắt đầu dạy viết tiếng Inđônêxia. Đối với rất nhiều các gia đình Tân di dân tại Đài Loan, không cho mẹ dạy con tiếng mẹ đẻ. Zhang Hui Fang lẩy kinh nghiệm của người đã từng trải qua mà nói, rất nhiều gia đình cho rằng tân di dân nói tiếng Trung không tốt, như vậy thì dạy làm sao được con cái, nhưng chị ấy nói, trẻ rất thông minh “ Học tiếng Trung từ ba, học tiếng mẹ đẻ từ mẹ, học tiếng Đài từ bà nội”. Chúng đều có cách để tiếp thu, hơn nữa học từ nhỏ, không cần bắt ép dạy, mới là tự nhiên nhất.

Ngôn ngữ và bối cảnh đa dạng, làm cho Zheng Yao Tian được lợi thế , thông thạo tiếng Inđônêxia của anh ấy, mà Inđônêxia lại là quốc gia phát triển dân số đứng thứ tư trên thế giới, như vậy là đã thắng ở điểm khởi đầu.

Nguồn bài viết: Báo Lianhe – dự án tầm nhìn (nhà báo: Sun Zhong Ying, Su Wei Xuan /chụp ảnh: Wang Teng Yi)

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17399 【Chủ đề câu chuyện mới tại Đài Loan】 “Tôi có, mà người khác không có” Zheng Yao Tian lấy tiếng mẹ đẻ là tiếng Inđô biến thành ưu thế trong công việc 2.16.886.101.20003.20001.32985 【Chủ đề câu chuyện mới tại Đài Loan】 “Tôi có, mà người khác không có” Zheng Yao Tian lấy tiếng mẹ đẻ là tiếng Inđô biến thành ưu thế trong công việc 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT-Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 14 Jul 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17399
【Chủ đề định cư mới tại Đài Loan”】phố Huaxin Zhong he thành phố Tân Bắc, chợ mang phong cách Myanma làm cho người phảng phất hiện thân nơi tha hương. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17392&ctNode=36596&mp=ifi_vi 緬甸1

Tham quan đường Hoa Tân Zhonghe phải vào lúc rất sớm. Trước giờ giữa trưa, có rất nhiều các cửa hàng nhỏ mang hương vị Myanma tại chợ dần dần đóng cửa. Bún gạo (feifeisi), mỳ từ đậu Hà Lan (wandou fen) cửa hàng ăn vặt được ưa thích cũng dần dần bán hết.

Các cửa hàng nước là không thể thiếu cứ điểm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày tại Myanma. Bộ phim mô tả chân thực của Triệu Đức Dận là con cháu người Myanma “Người trở về” đã thể hiện điểm nổi bật này. Những làng quê dù nhỏ ở Myanma cũng có quán nước, quán nước có bán kèm đồ ăn vặt, điểm tâm. Không những là trung tâm ẩm thực, còn là khán đài giao lưu nhảy múa trong cộng đồng và điểm thông tin.

Đường Huaxin là nơi tụ tập của Tân di dân người Myanma. “Văn hóa quán trà” của người Myanma đượcc sinh ra từ nơi đây. Bàn ghế được đặt tại góc trụ của tòa nhà, rất nhiều Tân di dân người Myanma cùng thức dậy đến điểm danh tại các quán trà, chậm rãi uống trà, đọc báo. Có bạn bè đến là nói chuyện trên trời dưới biển cả ngày, thậm chí còn có người tập trung lại đánh cờ. Lắng tai nghe chuyện nhỏ to, nhữnng chuyện lạ cứ thế mà truyền miệng nhau đi, giữa những điều lơ đãng như vậy làm cho người ta cứ ngỡ rằng như mình đang ở nước ngoài. (Đọc tiếp: đường Trung Hưng (Zhongxing) mua đồ ăn vặt Hàn Quốc, đường Huaxin thưởng thức ẩm thực đường phố Myanma)


緬甸2
(hoa hẹ và cà trứng Thái Lan)

Đằng sau mỗi người Tân di dân Myanma đều có những câu chuyện gấp khúc, cũng giống như con đường khó đi, nếm đủ mùi vị cuộc đời mặn, ngọt, đắng, cay. Ẩm thực Myanma phong phú nhiều loại, ngoài ẩm thực dân tộc nguyên trú, hòa hợp ẩm thực đặc sắc của các dân tộc lân cận, mang đậm nhân tố Vân Nam Bắc Myanma, Quảng Đông miền Trung và người Hoa Mẫn Nam. Và Bengal, Ấn Độ, Thái Lan mang tới.

30 ngõ đường Huaxin là chợ truyền thống, khắp mọi nơi có những thứ hiếm thấy khiến người ta dừng bước, như vỏ đậu khổng lồ của bông hoa đậu mê li (hạt đậu mà người Myanma yêu thích ăn đậu hôi), từng bông hoa hẹ trắng (kết hợp với cơm cá), cà Thái Lan tròn tròn (là vật liệu chính của món càri xanh), riềng vỏ đỏ, lá me, tôm, sả, cá khô rán qua mỡ, rán sủi cảo(samosa), và đồ rán nhiều loại, đều là những món ăn thường gặp trên bàn ăn người Myanma.

Nhìn thấy đồ ăn không quen hỏi một cách không ngại ngùng, nhưng vẫn tiến phía trước hỏi tới tận cùng, chủ chỉ đưa ra lời giải thích bằng đơn từ tiếng Myanma. Lúc này là bạn biết mình đang lạc vào vùng khác của Đài Bắc. (đọc tiếp theo: Nỗi nhớ đói khát, các loại mùi vị quê hương trong chợ Zhongzhen, dùng vị giác vượt qua thời gian và không gian)

Các ngõ ngách bên cạnh xuyên vào trong chợ, nhìn thấy một cái nõn chuối trắng đặt trên bàn. Đó chính là cách mời gọi của cửa hàng bán món “bún cá” mang phong cách rất Myanma. Bún cá với mùi vị rất đậm đà rất hợp với món canh cho vào nõn chuối và thân chuối cho vào nấu cùng, đồng thời rắc lên là những đồ rán.

Muốn dùng bữa chính, có thể tính đến món bún Vân Nam, bún trộn, mỳ nguội từ đậu Hà Lan, cơm cà ri, mỳ dừa, bún canh cá. Cái vị chua thơm của chanh hoặc me làm dậy mùi mỳ Vân Nam hay mỳ trộn cũng tương đối thích hợp. (Đọc tiếp: Bình Đông Đông Cảng-món ăn ngày tết Myanma, món ăn tết chua cay làm hạ hỏa )

Phố Huaxin chỉ là một điểm nhỏ nhưng thứ gì cũng đều có, như: bánh nướng kiểu Ấn Độ , bánh rán đặc biệt nhận được sự yêu thích của mọi người. Quá trình làm bánh nướng tại hiện trường của cửa tiệm làm cho người ta mê hoặc. Sư phụ quăng bánh bột mỳ một cách thành thục, sau đó đặt chiếc bánh đó lên trên một miếng đá tròn, phun chút nước, tiếp đó lấy bánh dính vào sâu trong lò, đợi một lúc sau, thì miếng bánh nướng nóng hổi phồng to được ra lò, chấm bơ hay đậu nghiền đều rất ngon, kết hợp với trà sữa càng tuyệt.

Bánh điểm tâm Myanma thường sử dụng nước cốt dừa, đường thốt nốt và gạo nếp tạo nên độ ngọt tự nhiên; có một loại bánh lúa mạch đặc biệt mà người Myanma thích ăn, bên trên rắc hạt anh túc. Địa phương thường thấy cốc nhựa đựng chè bánh lọt lá nếp (lại được đặt cái tên là tôm mát), và đổ 8 phần sữa chua trắng, sau khi mua xong đổ nước đường lên, người khác lại đổ nước đường đen, mùi sữa chua làm người ta ngạc nhiên đến bất ngờ.


緬甸3
(Chim cú mèo bạc)

Các cửa hàng ở đường Huaxin đặc biệt thích đặt chim cú bạc, mang ý nghĩa gọi tài lộc may mắn; khi thời tiết đẹp, “Thành Trấn” trên đường thường phơi dưa chua thành hàng tại cửa nhà, đây là cảnh đường phố đều rất ít nhìn thấy ở Đài Bắc. Còn có hai cửa hàng tạp hóa thích hợp tìm đồ qúy hiếm. Có thể tìm thấy chim cú mèo thần tài, bột thơm làm đẹp chống nắng. Và “Thảo quả” là hương liệu rất quan trọng ở Myanma và các loại dưa chua, thậm chí tại hiện trường có thể mặc lên chiếc váy salon.


緬甸4
Dưa chua khô/ Thảo quả

Món bò hầm nằm trong ngõ bên cạnh đường Huaxin, có thể tìm thấy bánh bao chị Phần, cửa hàng nhỏ nổi tiếng xa gần, nhưng chỉ bán 3 loại khẩu vị: nhân thịt rau, nhân đỗ, nhân vừng. Vỏ ngoài bánh bao Vân Nam mềm mại như mây, bẻ ra là có từng tầng mịn, nhân hương vị ngon. Bánh bao chị Phần thực ra chính là do mẹ chị Phần tự làm, buổi sáng bình thường có thể nhìn thấy mẹ chị Phần vui vẻ ngồi phòng khách vừa gói bánh bao, vừa nói chuyện với khách ra vào. Tiếng Vân Nam văng vẳng không ngớt. (Đọc tiếp : gia tộc bảy sắc – món ăn Vân Nam quê hương tại Đào Viên, mùi vị chua ngọt đắng cay).

緬甸5
(Bánh bao chị Phần)


Muốn đi sâu tìm hiểu con đường Huaxin, có thể tham gia “đi bộ trong thành phố Đài Bắc” kết hợp hướng dẫn viên tuyệt vời tại hiệu sách “ thời khắc huy hoàng”. Do người địa phương điểm xuyết đưa ra những chi tiết địa phương nhất. Cũng giống như đi thang máy, Ngay lập tức nhìn thấy cảnh quan và những điều thú vị khác nhau.

緬甸6
Hiệu sách thời khắc huy hoàng


Nguồn bài viết: Đài Loan mỉm cười (Bài viết và ảnh: Bao Zi Yi)

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17392 【Chủ đề định cư mới tại Đài Loan”】phố Huaxin Zhong he thành phố Tân Bắc, chợ mang phong cách Myanma làm cho người phảng phất hiện thân nơi tha hương. 2.16.886.101.20003.20001.32985 【Chủ đề định cư mới tại Đài Loan”】phố Huaxin Zhong he thành phố Tân Bắc, chợ mang phong cách Myanma làm cho người phảng phất hiện thân nơi tha hương. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT-Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 11 Jul 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17392
【Câu chuyện mới tại Đài Loan】Chị Đào - Tân di dân nói: Tôi là người Đài Loan, cũng là người Việt Nam, chỉ cần nơi nào có người thân, thì nơi đó là nhà. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17204&ctNode=36596&mp=ifi_vi 小陶1

Làm nhà nghỉ rất gần với lý tưởng của mình, đồng thời tự học để chuẩn bị thi lấy bằng chứng nhận hướng dẫn viên du lịch hay dẫn đoàn. Thi đỗ rồi, thì được phép dẫn đoàn người Đài Loan sang Việt Nam chơi, hay dẫn đoàn người Việt Nam đến Đài Loan chơi. Giúp mọi người làm quen với văn hóa của hai nước, tôi cũng được thường xuyên được về nhà ở Việt Nam – Chị Đào nói.

Chị Đào là một Tân di dân đến từ nơi xa xôi của tỉnh Quảng Ninh miền Bắc Việt Nam đến Đài Loan kết hôn. Từ lúc 6 tuổi trở đi, chị làm ruộng cùng với gia đình, vì muốn kiếm được nhiều tiền, để gia đình sống một cuộc sống tốt hơn, 16 tuổi đến Hà Nội học tiếng Hàn, có dự định đi Hàn Quốc làm việc, nhưng vô tình gặp được một thanh niên trẻ, người Đài Loan đến ở nhà nghỉ của dì chị Đào. “Nhìn thấy ngón tay của chị Đào dính đầy bùn đất, cảm nhận được rằng, chị ấy nhất định là một người phụ nữ chịu thương chịu khó”. Người thanh niên ấy chính là người chồng hiện nay của chị Đào. Sau khi hai người quen nhau trong vòng hai tiếng đồng hồ thì chia tay nhau, anh ấy xin chị Đào cho một tấm hình. Sau khi trở về nước anh ấy rất tích cực mượn phiên dịch hỗ trợ trao đổi, tuần nào cũng liên lạc như vậy kéo dài trong 1 năm. Khi chị Đào 19 tuổi hai người thành vợ thành chồng, rồi chị đến Đài Loan sống.

小陶2

※ Nhanh chóng học cách chiụ trách nhiệm
Trước khi lấy chồng, chị Đào cũng định chuẩn bị sang Đài Loan học cách quản lý nhà nghỉ, nhưng do ngày đầu tiên phòng thuê kín, ngôn ngữ bất đồng, chị Đào dậy từ 2 giờ sáng cùng mẹ chồng học làm đồ ăn sáng cho 30 người. Sau khi khách trả phòng, chị tiếp tục lại trải ga giường, quyét dọn phòng. Trong vòng hai tuần chị ấy đã quen việc, sau một năm hai vợ chồng nhận quản lý nhà nghỉ.


Mẹ chồng chị ấy muốn chị ấy càng phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống Đài Loan, khi đến Đài Loan ngày thứ ba, bà đưa chị đi đăng ký học bổ túc lớp học tiểu học. Chị Đào với sức học tiếp thu nhanh, sau 3 tháng sau, chị ấy có thể giao tiếp với người Đài Loan. Mẹ chồng lại đưa chị đến các trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân, gợi ý cho chị ấy bắt đầu làm công việc tình nguyện viên phục vụ, phiên dịch trong cuộc sống cho chị em Tân di dân. Chị Đào hiện nay là giảng viên của trung tâm này, cũng là phiên dịch viên tiếng Việt của tòa án địa phương và sở y tế.

※ Giấc mộng nhân viên xã hội cộng thêm giấc mộng trở thành hướng dẫn viên
“Khi mới đến Đài Loan thường hay nhớ nhà, là chị lại gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ chồng và chồng chị cũng hay đưa chị ấy cùng đi xe đạp ra bờ biển đi dạo. Thích nghi với môi trường mới không hề đơn giản, có những lúc chị ấy cũng đã khóc, cần phải dần dần thích nghi”.
Mấy năm gần đây, chị Đào cảm nhận được cái nhìn định kiến phổ biến của người Đài Loan đối với phối ngẫu người nước ngoài, đều cho rằng đều vì tiền mới gả đến Đài Loan. Khi nghe điện thoại đặt phòng, chị cũng gặp phải những lời nói kỳ thị. Khi làm việc tình nguyện viên tại các trung tâm phô

́i ngẫu người nước ngoài, thường haygiải quyết việc của các chị em phối ngẫu người nước ngoài như: bị biến thành người nhân viên quyét dọn, khán hộ công, thậm chí còn bị bạo lực gia đình v.v..., cho nên chị ấy sợ trao đổi qua lại với người Đài Loan.
Có lần vào lúc 1, 2 giờ sáng, trước khi nhận được điện thoại cầu cứu của chủ nhiệm cũ Dương Hoa Mỹ trung tâm phối ngẫu người nước ngoài, mong mời cô ấy tới sở cảnh sát hỗ trợ công việc phiên dịch bị bạo lực của phối ngẫu người nước ngoài. Bố chồng chị ấy tức tốc đưa chị ấy bế con trai lúc đó chỉ mới 2, 3 tháng đi giải quyết việc. Đến hiện trường mới phát hiện ra, hóa ra đối phương là người Inđônêxia chứ không phải người Việt Nam. Nhưng mọi người đã làm cho chị ấy cảm động sâu sắc, cảm thấy đến ngay cả người Đài Loan cũng quan tâm đến đồng bào mình, chị ấy cũng muốn cố gắng làm được nhiều việc hơn nữa cho chị em Tân di dân, thế là chị ấy lại tiếp tục đi học tại trường Thương mại Hoa Liên, mong muốn tương lai tiếp tục học đại học, nhận được bằng nhân viên xã hội.

小陶3

※Nơi có người thân thì nơi đó là nhà
Vào tháng 9 năm 2017, chị Đào cũng xây dựng một nhà nghỉ mới, tầng 1 là quán cà phê. Chị ấy học cà phê, bánh ngọt, phở v.v... theo kiểu truyền thống của Việt Nam một cách rất có kế hoạch. Hàng ngày mặc trên người bộ trang phục truyền thống Việt Nam mà cô ấy yêu thích nhất tiếp đãi khách hàng, để cho khách hàng càng hiểu thêm về Việt Nam.


Đến Đài Loan được 8 năm, chị ấy chỉ về gia đình ở Việt Nam có 4 lần, trong đó có hai lần là do mang thai muốn ăn đồ ăn Việt Nam. Tuy ở Đài Loan mở vòi nước là có ngay nước máy, bật công tắc là có đèn điện, nhưng chị ấy luôn nghĩ về ký ức tuổi thơ với những ngày tháng khi còn ở Việt Nam, khát là uống nước mưa, và bầu trời soi sáng với đầy những ngôi sao lấp lánh trong đêm. Hay tự hài lòng “Ngày hôm nay ăn no là được rồi, việc của ngày mai để lại lo lắng sau”

小陶4

Trong quá trình phục vụ chị em Tân di dân, chị ấy đã từng nhiều lần rơi vào tình trạng tâm lý bi thảm, phẫn nộ hay bất lực. Mẹ chồng chị đã động viên chị thông qua cách du lịch làm tăng hiểu thêm giữa hai nước Đài Việt. Do vậy chị ấy đã tích cực chuẩn bị thi lấy bằng. Chị ấy vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, luôn sẵn sàng chuẩn bị về Việt Nam chăm sóc cha mẹ khi đến tuổi. Chị ấy cũng đưa ra giao hẹn trước với chồng, khi nghỉ hưu, sẽ sống cả hai nơi.

Khi các con còn nhỏ, chị Đào cũng bắt đầu cho các con của mình tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày. Khi con gái của chị học lớp mẫu giáo lớn, có lần nói với cô giáo trên lớp rằng: “ Con là người Việt Nam” với khí thế đầy vẻ tự tin, với niềm kiêu hãnh, với tấm lòng rộng mở, đã làm cho chị ấy vô cùng cảm động.
Chị Đào tin tưởng rằng, nơi mà có người thân của mình thì nơi đó là nhà. Chị ấy mong rằng sau khi các con của mình khôn lớn, chúng sẽ cảm thấy đủ tự tin mình là người Đài Loan, và cũng là người Việt Nam.

Nguồn bài viết: Đài Loan mỉm cười (Bài viết: Giang Bội Cẩn / ảnh: Lâm Tĩnh Di)

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 02 Jun 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17204 【Câu chuyện mới tại Đài Loan】Chị Đào - Tân di dân nói: Tôi là người Đài Loan, cũng là người Việt Nam, chỉ cần nơi nào có người thân, thì nơi đó là nhà. 2.16.886.101.20003.20001.32985 【Câu chuyện mới tại Đài Loan】Chị Đào - Tân di dân nói: Tôi là người Đài Loan, cũng là người Việt Nam, chỉ cần nơi nào có người thân, thì nơi đó là nhà. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Wed, 29 May 2019 07:04:00 GMT-Thu, 02 Jun 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 02 Jun 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17204
Mạng thông tin phát triển đào tạo bồi dưỡng Tân di dân "Tải về thiếp chúc mừng bằng nhiều thứ tiếng trong Ngày lễ của mẹ", hoạt động bắt đầu nhé! http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17054&ctNode=36596&mp=ifi_vi 1080420-0520母親節賀卡

“Yêu mà trong lòng mà khó nói ra ?” Chúng ta thường hay xấu hổ để bày tỏ những lời yêu thương, những lời muốn nói ra thường sẽ do rất nhiều nguyên nhân mà khó để diễn đạt. Đối với cha mẹ lại càng khó nói ra. Nhân dịp ngày lễ mẹ sắp đến rồi. Mạng bồi dưỡng mong muốn thông qua hoạt động tải về thiệp chúc mừng bằng tiếng, để các con có thể mượn thiệp chúc mừng điện tử để truyền tải, mở cánh cửa ngượng ngùng đó ra, càng làm tăng thêm bước tiến tương tác qua lại cùng gia đình. Ngoài ra, những người lang thang không nhà, hay những chị em Tân di dân lấy chồng đến Đài Loan, hay làm việc tại Đài Loan, không thể kịp về đất nước mình bầu bạn trong ngày lễ. Nhân đây mượn lời truyền tải qua mạng, sẽ mang lời chúc mừng bằng thư điện tử có tiếng vô biên giới tặng cho những người mà mình muốn cảm ơn. Để biểu đạt những lời yêu thương không phải vì thời gian, địa điểm mà bị ngăn trở.

※Thời gian hoạt động: 20/04/2019 đến 20/05/2019
※Phương thức tải về:
                  1. Tải về ổ cứng: Nhấp 【https://ftt.tw/GbFFH】là có thể tải về được!
                  2. Tải Line: Nhập “từ khóa” là có thể tải được (Mạng bồi dưỡng ID: ifitw)
                                      Nhập 【1】- Tiếng Trung
                                      Nhập 【2】- Tiếng Anh
                                      Nhập 【3】- Tiếng Việt
                                      Nhập 【4】- Tiếng Inđônêxia
                                      Nhập 【5】- Tiếng Thái Lan
                                      Nhập 【6】- Tiếng Myanma
                                      Nhập 【7】- Tiếng Campuchia

]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 21 Apr 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17054 Mạng bồi dưỡng “ Tải về thiếp chúc mừng bằng nhiều thứ tiếng ngày lễ của mẹ” hoạt động bắt đầu nhé! 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mạng bồi dưỡng “ Tải về thiếp chúc mừng bằng nhiều thứ tiếng ngày lễ của mẹ” hoạt động bắt đầu nhé! 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Mon, 22 Apr 2019 07:45:00 GMT-Thu, 21 Apr 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 21 Apr 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17054 Dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại Campuchia, khách du lịch mang sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị phạt 200 000 Đài tệ. http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17027&ctNode=36596&mp=ifi_vi Cục trưởng cục kiểm dịch phòng chống của hội nông nghiệp Phùng Hải Đông chỉ rõ, những hành khách nhập cảnh từ Campuchia vi phạm từ lần thứ hai trở đi mang theo sản phẩm thịt lợn hay sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị xử phạt với mức phạt là 1 triệu Đài tệ, kêu gọi hành khách không được vi phạm, cùng nhau phòng chống dịch, bảo vệ ngành chăn nuôi lợn trong nước.

Dù cho những hành khách đến Đài Loan từ các vùng dịch tả lợn Châu Phi mà vi phạm mang theo thịt lợn và các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn, sẽ đều bị xử phạt từ 200 000 Đài tệ trở lên. Người nước ngoài không nộp đủ tiền phạt sẽ không được nhập cảnh; Nhưng cục kiểm dịch và phòng dịch nói, Châu Á hiện nay những quốc gia phát sinh dịch tả lợn, ngoài du lịch thương mại Mông Cổ, Đài Loan ít ra, thì Campuchia là nước tiếp theo Việt Nam, là trọng điểm thêm vào vùng phòng dịch du khách biên giới.

Theo nguồn tin: Báo trung ương

African Swine Fever breakout in Cambodia. Travelers carrying pork products are subject to an NT$200,000 fine.

Dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại Campuchia, khách du lịch mang sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị phạt 200 000 Đài tệ.กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มปรับ200,000ดอลลาร์ไต้หวัน

Kamboja Ditemukan Kasus Asfivirus, Wisatawan Membawa Produk Daging Babi dari Kamboja akan Dikenai Denda NTD 200,000

ကေမာၻဒီးယား အာဖရိကဝက္္အဖ်ားကပ္ေရာဂါ(ဝက္နာေရာဂါ) ခရီးသည္မ်ား ဝက္သားထုတ္ကုန္ သယ္လာပါက ခ်က္ခ်င္း ဒဏ္ေငြထိုင္ဝမ္ေငြ 2သိန္း က်ခံေစမည္။

ជំងឺគ្រុនជ្រូកនៅអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកដំណើរដែលមាននាំផលិតផលសាច់ជ្រូកនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 20 ម៉ឺនយ័នចិនតៃវ៉ាន


]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 11 Apr 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17027 Dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại Campuchia, khách du lịch mang sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị phạt 200 000 Đài tệ. 2.16.886.101.20003.20001.32985 Dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại Campuchia, khách du lịch mang sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị phạt 200 000 Đài tệ. 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Thu, 11 Apr 2019 16:00:00 GMT-Mon, 11 Apr 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 11 Apr 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17027 Dịch lợn châu Phi tấn công Việt nam nước thứ 3 của châu Á rơi vào vòng xoáy http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13863&ctNode=36596&mp=ifi_vi 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13863 Dịch lợn châu Phi tấn công Việt nam nước thứ 3 của châu Á rơi vào vòng xoáy 2.16.886.101.20003.20001.32985 Dịch lợn châu Phi tấn công Việt nam nước thứ 3 của châu Á rơi vào vòng xoáy 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 vn Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT-Mon, 21 Feb 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-13863