新住民培力發展資訊網 - 泰國 - ข่าวสารใหม่ล่าสุดhttp://ifi.immigration.gov.tw新住民培力發展資訊網 - 泰國 - ข่าวสารใหม่ล่าสุดthWed, 20 Nov 2019 04:58:23 GMT20 เพื่อรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเพิ่มการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาอย่างละเอียดสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17582&ctNode=36583&mp=ifi_th ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางสนามบินเถาหยวนมีเป็นจำนวนมาก นอกจากกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องทั้งหมดที่ตรวจเช็คกันอย่างละเอียดแล้ว ก็จะทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระพกพาของนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงอีกด้วย (รวมประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา ไทย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้
และรัสเซีย) โดยกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์จะดำเนินการตรวจเช็คด้วยเครื่องXเอกซเรย์อย่างละเอียด หน่วยรับมือกับโรคระบาดแถลงว่า พิจารณาจากการที่จังหวัดบูลาคันและจังหวัดรีซัลของประเทศฟิลิปปินส์สงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น กรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์แถลงว่าตั้งแต่เวลา0.00 น.ของวันที่19เป็นต้นไป ได้นำประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่รายชื่อพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จะดำเนินการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศดั่งกล่าว สนามบินอื่นๆจะมีการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องและกระเป๋าสัมภาระพกพาทั้งหมดของนักท่องเที่ยวขาเข้า ด้วยเครื่องXเอกซเรย์ของกรมศุลกากรและสุนัขดมกลิ่นของกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์
ความสำคัญกับการที่โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้ หน่วยรับมือโรคระบาดเรียกร้องเป็นพิเศษ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภายในประเทศควรปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสุกรโดยเร็วที่สุด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง อย่าให้ความพยายามที่ทำมาทั้งหมดล้มเหลว และขอเตือนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศ อย่าละเมิดกฎที่ห้ามนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวัน ผู้ละเมิดกฎจะถูกลงโทษปรับสถานหนัก ประชาชนอย่าคิดทดลองทำเป็นอันขาด

แหล่งที่มาข้อมูล:กรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17582 เพื่อรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเพิ่มการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาอย่างละเอียดสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ 2.16.886.101.20003.20001.32985 เพื่อรับมือกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเพิ่มการตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระพกพาอย่างละเอียดสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT-Fri, 19 Aug 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17582
【เรื่องราวใหม่ในไต้หวัน】ความแน่วแน่ของโค้ชสอนฟุตบอลชาวเม็กซิโก! ไม่มีดีที่สุด http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17567&ctNode=36583&mp=ifi_th 足球1

เมื่อ10ปีก่อนผมเดินทางจากเม็กซิโกเพื่อมาเรียนภาษาจีนกลางที่ไต้หวัน แต่ด้วยที่มีใจรักในการเล่นฟุตบอล พบว่าไต้หวันไม่ได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอล ตอนนั้นการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลได้หยั่งรากลึกเข้าสู่หัวใจ ในไต้หวันได้พบรู้จักกับภรรยา เธอให้กำลังใจมาตลอดและสนับสนุนผมให้ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล หลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้ว เราจึงช่วยกันเปิดสโมสรแห่งนี้ขึ้น“TFAสถาบันกีฬาไทเปครูฟุตบอลต่างชาติ”

ไต้หวันได้ชื่อว่าเล่นกีฬาฟุตบอลได้ไม่ดี การส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในระยะเริ่มแรก ยากลำบากมาก ผ่านการเรียนการสอนที่ทุ่มเททีละเล็กทีละน้อย จนในที่สุดเราจึงค่อยๆได้รับการยอมรับและความสนับสนุนจากผู้ปกครอง พบพานถือเป็นวาสนา มองดูเด็กๆเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่มีความสุข เห็นเด็กๆเล่นฟุตบอลช่วยให้ผ่อนคลาย เป็นเช่นนี้มาปีแล้วปีเล่าชีวิตเต็มไปด้วยกันและกัน หลังจากที่เราได้ใช้ความพยายาม ถึงรู้ว่าหลายๆเรื่องราว แน่วแน่แน่วแน่ ก็จะผ่านมันไปได้

足球2
ส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลแบบเม็กซิโก ให้เด็กไต้หวันข้ามผ่านขอบเขตของห้องเรียน ได้ใช้พลังกันอย่างไม่จำกัด เด็กๆเล่นฟุตบอลกันอย่างมีความสุข จะเตะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น ให้กำลังใจเด็กๆฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติที่ดีมีความพยายามแน่วแน่ก็จะเกิดผลสำเร็จ! เป็นส่วนที่กีฬาฟุตบอลสอนเด็กๆได้ดีที่สุด!

แต่ละช่วงชีวิตของคนมีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต่างกัน
ผู้ปกครองบอกว่าวิธีการสอนของผมเป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อการศึกษาในไต้หวัน
เพราะว่าการศึกษาในไต้หวันขาดสิ่งที่เป็นเป้าหมาย สิ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายคือการสอบ ให้เด็กๆคิดว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้เป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้ว แต่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น นักฟุตบอลที่ดี ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และพละกำลัง การศึกษาแบบเข้มงวด จะไปจำกัดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพราะแนวคิดการสอบเข้าใหม่ได้อีกครั้งของไต้หวัน ทำให้ผู้ปกครองหลายๆคนแยกไม่ออกถึงความแตกต่างของการแข่งขันและการสอบ

足球3
แพ้ชนะไม่สำคัญ แค่ลงสนามแล้วเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่ การแข่งขันมีแพ้มีชนะ เพลิดเพลินกับความสวยงามขณะนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการชนะเป็นสิ่งที่ให้ความสุข
แต่การพ่ายแพ้ก็เพื่อต้อนรับชัยชนะที่สวยงามกว่า ทั้งหมดเป็นช่วงเวลาของการสะสมความสำเร็จ เพราะการไปแข่งขันจึงจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากที่แข่งขัน

足球4
อยากให้เด็กๆมีความเป็นสากลไม่เพียงแต่เรียนภาษาอังกฤษ ยังต้องเข้าใจการเล่นฟุตบอล การเล่นฟุตบอลไม่เพียงแต่ให้การศึกษาชีวิตที่ดีมาก ยังเป็นการเรียนรู้ระดับสากลอย่างหนึ่ง ในต่างประเทศเพียงสวมเสื้อฟุตบอล บนท้องถนนจะมีผู้คนมากมายเข้ามาทักทาย พบคนที่สนับสนุนทีมเดียวกัน แม้ว่าเป็นคนแปลกหน้าแต่ก็รู้สึกสนิทสนมด้วย ไต้หวันคิดเสมอว่าความเป็นสากลก็คือการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ที่สำคัญออกไปแล้วจะพูดอะไรล่ะ? คนหนุ่มสาวจะรู้จักเพื่อนต้องมีเรื่องคุย สิ่งหนึ่งที่จะคุยได้คือฟุตบอล เด็กที่เล่นฟุตบอลเก่ง ความแข็งแกร่งทางร่างกายเมื่อเล่นฟุตบอลจะได้รับการต้อนรับเอง การเล่นฟุตบอลเป็นภาษาสากล เราไม่ได้คาดหวังจะให้เด็กเป็นดาวฟุตบอล แต่จะบ่มเพาะให้พวกเขาเป็นประชากรที่รู้จักกีฬาฟุตบอลที่ดี เข้าใจความหมายข้างในของกีฬาฟุตบอล ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับนานาชาติได้

มองดูผู้ปกครองจากที่ไม่รู้จักกีฬาฟุตบอล พาเด็กๆมาเรียนรู้การเล่นฟุตบอล ถึงตอนนี้สามารถพูดถึงกีฬาฟุตบอลได้อย่างดีเป็นสิ่งที่ดี ผมเห็นผลกระทบเชิงบวกของฟุตบอลที่มีต่อเด็กๆ ยังเห็นพลังที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมากขึ้น สิ่งที่แข็งแกร่งคือความสัมพันธ์ของทีมผู้ปกครอง หัวใจที่กลมเกลียว ผมบอกกับผู้ปกครองเสมอว่าการเล่นฟุตบอลเป็นเรื่องราวทั้งชีวิต และสามารถเล่นฟุตบอลได้เป็นสิ่งที่มีความสุข ไม่ว่าจะเล่นฟุตบอลกับผู้ใหญ่หรือเล่นฟุตบอลกับเด็ก ผมสามารถค้นหาความสนุกได้จากเรียนรู้เล่นฟุตบอล นี่เป็นเสน่ห์ของฟุตบอล!

足球5

กีฬาไม่มีทางลัด เพียงแต่มีความพยายามพลังที่จะเรียนรู้ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือพื้นหลังว่าเป็นอะไร คุณต้องทำงานหนักและยืนหยัด ความสำเร็จไม่ได้มาจากทางลัด ไม่ว่าจะใช้ความทุ่มเทและฝึกซ้อมเท่าไหร่ ท้ายสุดต้องเชื่อมั่น ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ฝึกฝนให้เด็กเป็นคนที่มีความโดดเด่นแข็งแกร่งเป็นผู้ใหญ่ที่กตัญญู ความแน่วแน่ เด็กจะเห็นความแข็งแกร่งที่สุดของตัวเองอย่างแน่นอน

การเล่นฟุตบอลจะช่วยให้เด็กจัดการกับอุปสรรค เผชิญกับความยากลำบากที่มีในอนาคต มีความฝันเพียงแต่แน่วแน่ความฝันก็จะเป็นจริง แม้ว่าอนาคตจะไม่เล่นฟุตบอลแล้ว เมื่อเด็กๆเผชิญแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการทำงาน สามารถใช้กีฬาฟุตบอลเป็นช่องทางระบายอารมณ์ได้ การเล่นฟุตบอลทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันของการเล่นฟุตบอลที่เราจะให้กับเด็กๆไต้หวัน

วันนี้คุณเล่นฟุตบอลแล้วหรือยัง?มาร่วมกันปลูกฝังพลังการเล่นฟุตบอลให้เด็กๆกันเถอะ!

TFA ร่วมกันสามัคคีต่อไปเพื่อฝึกตัวเอง หวังว่าจะเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่ในต่างประเทศที่ร่วมสนับสนุนกันมากยิ่งขึ้น ผ่านกีฬาฟุตบอลทำให้ไต้หวันมีความรู้สึกร่วมกัน ผ่านการส่งเสริมทีละเล็ก
ทีละน้อย หวังว่าสักวันหนึ่ง ไต้หวันจะค่อยๆสร้างวัฒนธรรมการเล่นฟุตบอลเป็นของตนเอง

足球6

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17567 【เรื่องราวใหม่ในไต้หวัน】ความแน่วแน่ของโค้ชสอนฟุตบอลชาวเม็กซิโก! ไม่มีดีที่สุด 2.16.886.101.20003.20001.32985 【เรื่องราวใหม่ในไต้หวัน】ความแน่วแน่ของโค้ชสอนฟุตบอลชาวเม็กซิโก! ไม่มีดีที่สุด 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 GMT-Mon, 01 Aug 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Tue, 13 Aug 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17567
【เรื่องราวใหม่ในหัวข้อไต้หวัน】 “ผมมี ที่คนอื่นไม่มี”เจิ้งเหยาเทียนนำภาษาแม่อินโดนีเซียเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบในตลาดงาน http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17398&ctNode=36583&mp=ifi_th 鄭堯天

เจิ้งเหยาเทียนอายุ29ปี เป็นทายาทรุ่นที่2ผู้พำนักใหม่ เขาเคยทำงานที่บริษัทเปาเฉิงอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆนี้ได้ย้ายไปทำงานที่บริษัทหงไห่อินโดนีเซีย อายุยังไม่ถึง30ปี เงินเดือนมีมากกว่า1ล้านแล้ว เขากล่าวว่า ตำแหน่งในวันนี้มาจาก“ความรู้สึกที่ด้อยกว่า”ตั้งแต่เล็กการบ้านไม่ดี อยากประสบความสำเร็จ จำต้องออกต่างประเทศ !ดังนั้นจึงใช้ภาษาอินโดนีเซีย“ผมมี ที่คนอื่นไม่มี”เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะออกต่างประเทศทำตามความฝัน

**เลือดผสมไต้หวันอินโดนีเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไร้อุปสรรค
คุณพ่อของเจิ้งเหยาเทียนขณะยังหนุ่มได้ย้ายไปทำงานที่ประเทศอินโดนีเซีย จึงรู้จักกับคุณแม่ของเขา..
จางฮุ่ยฟัง เจิ้งเหยาเทียนอายุประมาณ1ขวบ ทั้งครอบครัวกลับมาที่อินโดนีเซีย หลังจบประถมครอบครัวกลับมาตั้งรกรากที่ไต้หวัน เขากล่าวว่า สถานภาพการเป็นลูกผสมไต้หวันอินโดนีเซีย ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบั่นทอนหรือประหม่า แต่ตอนนี้มีเด็กๆผู้พำนักใหม่บางส่วน ที่รู้สึก “เป็นปมด้อย”กับสถานภาพของตนเอง ขาดความยอมรับในตัวเอง ทำให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกผลักดันออกจากกลุ่ม

**การอบรมของครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญนำพาสู่พลังบวก
เจิ้งเหยาเทียนที่สวมชุดบาติก「Batik」ของอินโดนีเซีย หยิบไมโครโฟนพูดด้วยความมั่นใจไม่หยุด
เจิ้งเหยาเทียนแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟัง การอบรมภายในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมาก หากว่าตั้งแต่เล็กพ่อแม่ไม่อบรมและให้พลังด้านบวกกับเขา เด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่น ดีที่คุณแม่เป็นคนมีความมั่นใจในตนเอง จิตใจกว้างขวาง ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย

หลังเรียนจบปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฉือจี้ เจิ้งเหยาเทียนทำงานที่ไทเป2ปี คิดอยากเปลี่ยนไปทำงานที่ต่างประเทศ เปาเฉิงโรงงานทำรองเท้าใหญ่ที่สุดในโลกเห็นความสามารถที่เขาพูดภาษาอินโดนีเซียได้ ขอสัมภาษณ์งานผ่านวิดีโอ ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดภาษาอินโดนีเซียมากว่าสิบปี จึงรีบขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ จางฮุ่ยฟังได้ร่างคำกล่าวแนะนำตัวเองเป็นภาษาอินโดนีเซียให้ เขาติดไว้ตรงหน้าจอแล้วอ่านตามคำร่าง “หลอก”ผู้สัมภาษณ์งานที่สัมภาษณ์อยู่อีกด้านหนึ่ง ประสบความสำเร็จได้รับเข้าบรรจุงาน


**รู้จักหลายภาษา ใบประวัติจะโดดเด่นออกมา
เขาบอกกับทายาทรุ่นที่2ผู้พำนักใหม่ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลาย ชั้นมหาวิทยาลัยว่า ตั้งแต่เด็กให้เรียนภาษาแม่ให้ดี “ครั้งนั้นผมใช้วิธีการหลอก พวกคุณสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นจริง”ใบประวัติจะแสดงความสามารถอีกหนึ่งภาษาที่มีมากกว่าคนอื่น จะ“โดดเด่นออกมา”จากใบประวัติอีกนับร้อยนับพันใบ ไม่ว่าจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานหรือไม่ โอกาสก็จะมีมากกว่าคนอื่นที่ถูกคัดออกโดยตรง หลังเข้าทำงานที่โรงงานเปาเฉิงอินโดนีเซีย พนักงานประจำคนอื่นที่ฟังภาษาอินโดนีเซียไม่ออก พูดออกมาแต่ละคำจะมีแต่คำด่าว่า ทำให้มีความสัมพันธ์กับคนงานไม่ดี เจิ้งเหยาเทียนพยายามฝึกฝนภาษาอินโดนีเซีย ใช้วิธีสื่อสารเอาชนะใจคนงาน ได้ช่วยเหลือพนักงานไต้หวัน พนักงานประจำโรงงานให้ฝึกฝนภาษาอินโดนีเซีย เจิ้งเหยาเทียนกล่าว ตั้งแต่เล็กเขาไม่ได้เรียนโรงเรียนมีชื่อ การเรียนเป็นอันดับสามที่โหล่ของห้อง ตัดสินใจใช้ข้อเด่นทางภาษาไปทำงานในต่างประเทศ เจิ้งเหยาฟังเห็นประสบการณ์ความสำเร็จของพี่ชาย ตั้งใจจะไปทำงานที่อินโดนีเซียเช่นเดียวกัน


เจิ้งเหยาเทียนชี้แนะด้วยความจริงใจว่า เด็กๆผู้พำนักใหม่ตั้งแต่เล็กเรียนภาษาแม่ เหมือนกับเขา“จะง่ายที่จะนำภาษานั้นกลับมาใช้ใหม่”แต่หากเติบใหญ่แล้วค่อยมาเรียนภาษา จะเป็นการยากและขมขื่นอีกด้วย


**พื้นหลังหลากหลาย ทำให้เขาชนะตั้งแต่เริ่มต้น
จางฮุ่ยฟังกล่าวว่า อยู่ในไต้หวัน ลูกจะพูดภาษาจีนกลางกับอากงอาม่า แต่สำหรับลูกๆทั้งสามคนของเธอตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็เริ่มใช้ภาษาอินโดนีเซียง่ายๆพูดคุยกับลูก จากสอน“กินข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน”รอจนลูกเขียนหนังสือได้แล้ว จึงเริ่มสอนการเขียนภาษาอินโดนีเซีย สำหรับครอบครัวผู้พำนักใหม่หลายๆครอบครัวในไต้หวัน ไม่ให้แม่สอนภาษาของแม่ให้กับลูก จางฮุ่ยฟังพูดถึงประสบการณ์ของตนเองที่ผ่านมาว่า หลายๆครอบครัวจะพูดว่า “เธอ(ผู้พำนักใหม่)ภาษาจีนยังพูดไม่ดีแล้ว จะสอนลูกได้อย่างไร?”แต่เธอกล่าวว่า เด็กๆฉลาดมาก“จะพูดภาษาจีนกับพ่อ พูดภาษาของแม่กับแม่ พูดภาษาไต้หวันกับอาม่า” พวกเขาจะมีวิธีการซึมซับเรียนรู้ และเริ่มตั้งแต่เล็ก ไม่ต้องใช้วิธีบังคับจึงจะเป็นธรรมชาติที่สุด


ภาษากับพื้นหลังหลากหลาย ทำให้เจิ้งเหยาเทียนได้เปรียบที่พูดภาษาอินโดนีเซียได้อย่างคล่องแคล่ว ได้ไปทำงานในประเทศอินโดนีเซียที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก แค่เริ่มต้นก็ชนะแล้ว


ที่มาบทความ:เหลียนเหอเป้าชี่-หยวนจิ่งกงเฉิง(ผู้สื่อข่าว:สุ่นจงอิง ซูเหว่ยเฉวียน / ช่างภาพ:หวังเถิ่งอี่)

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17398 【เรื่องราวใหม่ในหัวข้อไต้หวัน】 “ผมมี ที่คนอื่นไม่มี”เจิ้งเหยาเทียนนำภาษาแม่อินโดนีเซียเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบในตลาดงาน 2.16.886.101.20003.20001.32985 【เรื่องราวใหม่ในหัวข้อไต้หวัน】 “ผมมี ที่คนอื่นไม่มี”เจิ้งเหยาเทียนนำภาษาแม่อินโดนีเซียเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบในตลาดงาน 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT-Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 14 Jul 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17398
【ชุมชนใหม่ในหัวข้อไต้หวัน】ถนนฮวาชินจงเหอนครนิวไทเป ตลาดแบบพื้นบ้านเมียนมาทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนอยู่ต่างแดน http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17390&ctNode=36583&mp=ifi_th 緬甸1

จะไปเยี่ยมชมถนนฮวาชินเขตจงเหอต้องไปกันแต่เช้า ก่อนเวลาเที่ยงแผงลอยขายของเมียนมาในตลาดหลายๆแผงต่างพากันทยอยกันเก็บกวาดร้าน ในร้านขายบาบาซือและหว่านโต้วเฝิ่นของว่างที่รู้จักกันดีก็ทยอยขายหมดเช่นกัน

ในประเทศเมียนมา“ร้านน้ำชา”เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตที่จะขาดเสียไม่ได้ จ้าวเต๋ออินชาวเมียนมาเชื้อสายจีนที่ทำภาพยนต์“ผู้คนที่กลับมา”แสดงถึงจุดนี้ได้อย่างสมจริง หมู่บ้านในเมียนมาแม้ว่าจะเล็กแค่ไหนก็จะมีร้านน้ำชา ร้านน้ำชาบริการอาหารว่าง ขนมหวาน ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยแต่ยังเป็นสถานที่ชุมนุมสำหรับแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ถนนฮวาชินเป็นสถานที่รวมตัวของผู้พำนักใหม่ชาวเมียนมา ด้วยเหตุนี้“วัฒนธรรมร้านน้ำชา”ของเมียนมาจึงเกิดขึ้น โต๊ะเก้าอี้เรียงรายยาวไปจนถึงทางเดินเท้า ผู้พำนักใหม่เมียนมาหลายคนที่ตื่นนอนแล้วก็จะพากันไปรายงานตัวที่ร้านน้ำชา จิบน้ำชาไป อ่านหนังสือพิมพ์ไป เพื่อนๆมาถึงก็จะสนทนายาวกันไปตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีคนรวมกันนั่งเล่นหมากรุก เมื่อเงี่ยหูฟังคนแปลกหน้าที่พูดจากันไปมา ทำให้สับสนคิดไปว่าตัวเองกำลังอยู่ในต่างแดน(เข้าไปอ่าน:ถนนจงซิงขายขนมขบเคี้ยวเกาหลี ถนนฮวาชินลิ้มรสอาหารอร่อยเมียนมา

ผู้พำนักใหม่ชาวเมียนมาแต่ละคนต่างมีเรื่องราวความหลังที่ผ่านมากันอย่างมากมาย เช่นเดียวกับถนนสายนี้ยากที่จะบรรยายกล่าวออกมา มีครบทุกรสชาติ “อาหารเมียนมา”เต็มไปด้วยความหลากหลาย นอกจากอาหารชนเผ่าดั้งเดิมแล้ว ยังผสมผสานกับความพิเศษที่อุดมไปด้วยอาหารของกลุ่มชนที่อยู่ใกล้เคียง อาทิ ยูนนานทางเหนือของเมียนมา ชาวจีนหมิ่นหนานและกวางตุ้งทางภาคกลาง บังคลาเทศ อินเดีย และไทย เป็นต้น


緬甸2
“รากกุ๋ยช่ายกับมะเขือเปราะไทย”

ตรอก30ถนนฮวาชินคือตลาดสดดั้งเดิม แทบทุกแผงลอยมีอาหารหน้าตาหาดูได้ยากที่ทำให้ต้องหยุดมอง ..ฝักถั่วใหญ่กลมดูสวยงาม(สะตอที่ชาวเมียนมาชอบรับประทาน)..รากกุ๋ยช่ายขาวดั่งหิมะเป็นกำๆ(จานเคียงกับข้าวคลุกปลา)มะเขือเปราะไทยลูกกลมกับมะเขือพวง(วัตถุดิบทำแกงเขียวหวานไก่) ข่า ใบมะขาม กุ้งหยอง ตะไคร้ ปลาแห้งผัดในน้ำมัน ซาโมซ่า(samosa)และของทอดอีกมากมาย เป็นอาหารที่พบเห็นบนโต๊ะอาหารของชาวเมียนมาเสมอ

เห็นอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นเคยอย่าเขินที่จะถาม แต่เมื่อก้าวเข้าไปดูใกล้ๆ เถ้าแก่จะบอกเป็นคำศัพท์
เมียนมายากที่จะเข้าใจ ตอนนี้คุณถึงรู้ว่าคุณเข้าไปในพื้นที่ต่างแดนของไทเปแล้ว(เข้าไปอ่าน:คิดถึงบ้าน..รสชาติอาหารบ้านเกิดหลากหลายในตลาดจงเจิน ใช้รสชาติก้าวข้ามผ่านกาลเวลา

ตรอกข้างตลาดจวนจิ้น เห็นท่อนหยวกกล้วยขาวจัดวางไว้บนโต๊ะ นั่นเป็นร้านอาหารดั้งเดิมเมียนมา“บะหมี่ซุปปลา”ที่กำลังกวักมือเรียกคุณ ก๋วยเตี๋ยวซุปปลารสเข้มข้นนิยมต้มด้วยหยวกกล้วยและ เปลือกกล้วย พร้อมโรยของทอดไว้ด้านบน

อยากรับประทานอาหารมื้อหลัก ให้เริ่มพิจารณาจากขนมจีนน้ำยายูนนาน/บาบาซือ หว่านโต้เฝิ่น
ข้าวหน้าแกงกะหรี่ บะหมี่กะทิ และบะหมี่ซุปปลา บะหมี่เย็นแบบเมียนมาหรือยูนนานที่เพิ่มรสชาติเปรี้ยวด้วยมะนาวหรือมะขามก็ทำให้น่ารับประทานไม่น้อย (เข้าไปอ่าน:ผิ่งตงตงกั่ง.. อาหารต้อนรับปีใหม่เมียนมายูนนาน อาหารต้อนรับปีใหม่รสเปรี้ยวหวานภายใต้สงคราม


ที่เห็นได้ทั่วไปบนถนนฮวาชินคือจาปาตีอินเดีย โดยเฉพาะโรตีเป็นที่ชื่นชอบกันนัก ภายในร้านขั้นตอนวิธีทำจาปาตีทำให้ผู้คนต่างพากันทึ่งหลงใหล เซฟโยนขนมปังขึ้นไปมาอย่างชำนาญ จากนั้นแผ่แผ่นแป้งลงบนหินก้อนกลม ใส่น้ำเล็กน้อย แล้วนำแผ่นแป้ง“แปะ”ลงส่วนในของเตาดินเผา ไม่นานแผ่นแป้งที่อบร้อนพองขึ้นจึงนำออกจากเตา ทาด้วยเนยหรือถั่วบดก็อร่อย กับชานมยิ่งเข้ากัน

ขนมหวานเมียนมามักจะใช้น้ำกะทิ น้ำตาลทรายแดงและข้าวเหนียวทำเป็นขนมหอมตามธรรมชาติ มีอย่างหนึ่งที่ชาวเมียนมาชอบรับประทานเป็นพิเศษเค็กข้าวสาลี ด้านบนจะโรยด้วยเมล็ดงาดำ ลอดช่องใบเตย(หรือเรียกเหลียงเชีย)ใส่ในแก้วพลาสติกเห็นทั่วไปในพื้นที่ และโยเกิร์ตสีขาวที่ใส่ลงไปจนเกือบเต็ม ซื้อของข้างต้นแล้วจึงใส่น้ำเชื่อม ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวเหนียว โยเกิร์ตทำให้รสชาติน่าประหลาดใจ


緬甸3
“นกฮูกฟอยล์สีทอง”


ร้านค้าบนถนนฮวาชินจะนิยมแขวนนกฮูกฟอยล์สีทอง หมายถึงความโชคดีมั่งคั่ง ยามอากาศดี บนท้องถนน“เมืองยูนนาน”จะเห็นผักดองตากแห้งแขวนเรียงรายกันบริเวณหน้าประตู สิ่งเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่พบได้ไม่บ่อยนักในไทเป ยังมีร้านขายของชำสองร้านที่เหมาะกับการค้นหาสมบัติ จะเห็นนกฮูกโชคลาภ ผงไม้หอมทากันแดด และ“เมล็ดกระวาน”(เครื่องเทศที่สำคัญของเมียนมา) และผักดองนานาชนิด แม้กระทั่งสามารถทดลองสวมใส่ชุด“ลองยี”(ผ้าโสร่ง)กันได้

緬甸4
“ผักดองตากแห้ง/เมล็ดกระวาน”

จากถนนฮวาชินเดินเลี้ยวไปทางด้านข้าง“กุ้ยไก้หนิวผาฮู”(นุ่นหนิวจ๋า)เข้าไปในซอย จะเห็น“อาเฟินซาลาเปา”ร้านซาลาเปามีชื่อที่ขายเพียงสามรส: รสไส้ผักใส่หมู รสไส้ถั่ว และรสไส้งา ซาลาเปายูนนานเนื้อนิ่มเหมือนปุยเฆม แยกออกจะเห็นเป็นมิติ ไส้ในรสกลมกล่อม “อาเฟินซาลาเปา” แท้จริงแล้วเป็นบ้านของคุณแม่อาเฟิน กลางวันจะเห็นคุณแม่ที่ร่าเริงนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นห่อซาลาเปาไปพลาง พูดคุยกับลูกค้าที่มาซื้อไปด้วย เสียงพูดด้วยภาษายูนนานดังขึ้นไม่ขาด (เข้าไปอ่าน:ครอบครัวสีสัน..อาหารบ้านเกิดยูนนานในเถาหยวน รสเปรี้ยวหวานขมเผ็ด

緬甸5
“อาเฟินซาลาเปา”

อยากทำความรู้จักถนนฮวาชินมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าร่วม “เดินเล่นในเมืองไทเป”และ “คั่นลั่นฉือกวง” ร้านหนังสือท้องที่ซึ่งร่วมกันจัดนำเที่ยวแสนสนุก นำโดยคนท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับพื้นที่มากที่สุด เปรียบเสมือนได้นั่งลิฟท์ที่เร็วที่สุด เพียงพริบตาเดียวก็จะเห็นบรรยากาศและอรรถรสที่ต่างกันไป

緬甸6
“ร้านหนังสือคั่นลั่นฉือกวง”

ที่มาบทความ:เหว่ยเสี้ยวไถหวัน(บทความ&ภาพถ่าย:เปาจื่อทู่)

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17390 【ชุมชนใหม่ในหัวข้อไต้หวัน】ถนนฮวาชินจงเหอนครนิวไทเป ตลาดแบบพื้นบ้านเมียนมาทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนอยู่ต่างแดน 2.16.886.101.20003.20001.32985 【ชุมชนใหม่ในหัวข้อไต้หวัน】ถนนฮวาชินจงเหอนครนิวไทเป ตลาดแบบพื้นบ้านเมียนมาทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนอยู่ต่างแดน 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Wed, 03 Jul 2019 16:00:00 GMT-Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 11 Jul 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17390
【เรื่องราวใหม่ๆในไต้หวัน】 ผู้พำนักใหม่เสี่ยวเถา:ฉันเป็นคนไต้หวันและเป็นคนเวียดนามด้วย ขอเพียงที่ไหนมีครอบครัวที่นั่นก็คือบ้าน http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17205&ctNode=36583&mp=ifi_th 小陶1

ทำบ้านโฮมสเตย์ใกล้เคียงกับความฝันของฉัน ในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมสอบมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ด้วย สอบผ่านแล้วจะได้นำคนไต้หวันไปเที่ยวเวียดนาม หรือพาคนเวียดนามมาเที่ยวไต้หวัน ช่วยให้ทุกคนรู้จักกับวัฒนธรรมของสองประเทศ และฉันก็สามารถกลับไปบ้านที่เวียดนามได้บ่อยๆ ——เสี่ยวเถา

เสี่ยวเถาเป็นผู้พำนักใหม่มาจากจังหวัดกว๋างนิญเวียดนามเหนือแต่งงานมาไต้หวัน ตั้งแต่อายุ6ขวบก็ทำไร่ทำนากับครอบครัว ทำงานหารายได้ให้มากขึ้นก็เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่า อายุ16ปีไปที่กรุงฮานอย เรียนภาษาเกาหลี วางแผนว่าจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี บังเอิญมาพบกับชายหนุ่มชาวไต้หวันที่มาพักในบ้านโฮมสเตย์ของป้าเธอ “เห็นเล็บมือของเสี่ยวเถามีแต่ดินโคลน ก็รู้สึกว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ขยันแน่นอน”ชายหนุ่มคนนี้ก็คือสามีในปัจจุบัน ทั้งสองคนรู้จักกันสองชั่วโมงแล้วก็ต้องแยกจากกัน เขาได้ขอรูปถ่ายใบหนึ่งของเสี่ยวเถาไว้ กลับมาถึงไต้หวันแล้วก็รีบให้ล่ามช่วยสื่อสาร ติดต่อเธอทุกอาทิตย์นาน1ปี เมื่อเสี่ยวเถามีอายุ19ปีทั้งสองจึงแต่งงานใช้ชีวิตในไต้หวัน

小陶2

※สัญญาว่าจะเรียนรู้ให้เร็วที่สุด
ก่อนแต่งงานเสี่ยวเถาได้เตรียมเรียนรู้การจัดการบ้านโฮมสเตย์ในไต้หวัน แต่วันแรกห้องพักเต็ม
เสี่ยวเถาที่พูดภาษาไม่ได้ลุกขึ้นตี2แต่เช้ามาเรียนรู้ทำอาหารเช้ากับแม่สามีให้แขกที่มาพักกว่า30คน แขกเช็คเอาท์ออกไปแล้วเธอต้องรีบมาจัดเตียง ทำความสะอาดห้องพัก หลังสองอาทิตย์เธอก็ทำได้ดี ปีถัดไปสองสามีภรรยาจึงเข้ามาบริหารบ้านโฮมสเตย์

เพื่อที่จะให้เสี่ยวเถาปรับตัวเข้ากับชีวิตในไต้หวันได้เร็วขึ้น มาถึงไต้หวันวันที่3แม่สามีก็พาเธอไปสมัครเรียนในโรงเรียนเสริมประถมศึกษา เสี่ยวเถาที่เรียนรู้ได้เร็วหลังไปเรียนได้เพียง3เดือนก็สามารถพูดสนทนากับคนไต้หวันได้ แม่สามีได้พาเธอไปที่ศูนย์บริการครอบครัวผู้พำนักใหม่ เปิดโอกาสให้เธอได้บริการพี่น้องสาวผู้พำนักใหม่ เริ่มต้นชีวิตอาสาสมัครล่าม ปัจจุบันเสี่ยวเถาเป็นวิทยากรของศูนย์ฯ ยังเป็นล่ามภาษาเวียดนามของศาลท้องถิ่นฮวาเหลียน และล่ามภาษาเวียดนามของสถานีอนามัยอีกด้วย

※ฝันเป็นนักสังคมสงเคราะห์บวกกับฝันที่จะเป็นมัคคุเทศก์
“มาถึงไต้หวันใหม่ๆจะคิดถึงบ้านเสมอ ก็จะโทรศัพท์ไปคุยกับพ่อแม่ พ่อแม่สามีและสามีจะพาเธอขี่รถจักรยานไปเที่ยวชายหาด ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งมีร้องไห้ ต้องค่อยๆปรับตัวไป”

ปีแรกๆที่มา เสี่ยวเถารู้สึกได้ว่าคนไต้หวันมีอคติต่อคู่สมรสชาวต่างชาติ คิดว่าเป็นเพราะเงินถึงได้แต่งงานมาไต้หวัน บางครั้งรับโทรศัพท์จองหัองพักก็จะพบกับคำพูดเลือกปฏิบัติ เป็นอาสาสมัครในศูนย์บริการคู่สมรสชาวต่างชาติ ได้ช่วยเหลือพี่น้องสาวคู่สมรสชาวต่างชาติที่ถูกคิดว่าเป็นคนทำความสะอาด ผู้อนุบาลผู้ป่วย หรือแม้แต่ถูกความรุนแรงในครอบครัว จึงทำให้เธอกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนไต้หวัน

มีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณตี1ตี2ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากคุณหยางฮวาเหม่ยหัวหน้าเก่าศูนย์
คู่สมรสชาวต่างชาติ หวังว่าเธอจะไปที่สถานีตำรวจช่วยเป็นล่ามให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติที่ถูกใช้ความรุนแรง พ่อสามีจึงรีบพาเธอไปเธออุ้มลูกชายอายุขณะนั้นเพียง2-3เดือนไปด้วย พอถึงสถานีตำรวจจึงพบว่าอีกฝ่ายนั้นมีสัญชาติอินโดนีเซียไม่ใช่สัญชาติเวียดนาม แต่เธอกลับรู้สึกประทับใจกับทุกคน รู้สึกว่าแม้แต่คนไต้หวันยังห่วงใยเพื่อนร่วมชาติของเธอ เธอจึงพยายามทำเพื่อพี่น้องสาวผู้พำนักใหม่มากยิ่งขึ้น จึงไปเรียนเสริมที่โรงเรียนพาณิชย์วิทยาลัย คาดหวังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้ได้ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

小陶3

※ ที่ไหนมีครอบครัวที่นั่นคือบ้าน
เดือน9 ปี2017เสี่ยวเถามีบ้านใหม่ซึ่งก็เป็นโฮมสเตย์ด้วย ชั้นล่างเป็นร้านกาแฟ เธอยังวางแผนที่จะเรียนรู้กาแฟเวียดนามดั้งเดิม ขนมปัง และก๋วยเตี๋ยวเฝอ ต่อไปคิดจะทำร้านอาหาร ทุกวันได้สวมใส่ชุดเวียดนามแบบดั้งเดิมต้อนรับลูกค้า ให้ลูกค้าที่มารู้จักประเทศเวียดนาม

มาไต้หวัน8ปี เธอกลับเวียดนามเพียง4ครั้งเท่านั้น จำนวนสองครั้งนั้นเป็นเพราะตั้งครรภ์อยากกินอาหารเวียดนาม ในไต้หวันถึงแม้ว่าเปิดก๊อกน้ำก็มีน้ำประปา แค่กดสวิตซ์ก็มีดวงไฟ แต่เธอยังคิดถึงน้ำฝนที่ดื่มในเวียดนามสมัยยังเป็นเด็ก กลางคืนท้องฟ้าส่องสว่างเต็มไปด้วยดวงดาว เป็นแบบพอเพียง“วันนี้กินอิ่มก็ดีแล้ว เรื่องของพรุ่งนี้ค่อยไปคิด”

小陶4

ระหว่างที่เธอบริการให้กับพี่น้องสาวผู้พำนักใหม่ มีหลายครั้งที่ตกอยู่ในอารมณ์เศร้า โกรธหรือไม่มีแรง แม่สามีให้กำลังใจใช้วิธีท่องเที่ยวช่วยเพิ่มความเข้าใจระหว่างไต้หวันและเวียดนาม ดังนั้นเธอจึงกระตือรือร้นเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาต เธอยังคงมีสัญชาติเวียดนาม เตรียมกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราในเวียดนามได้ทุกเมื่อ และตกลงกับสามีแล้ว เมื่อเกษียณจะสลับไปมาพักอาศัยระหว่างสถานที่สองแห่ง

ระหว่างที่ลูกของเสี่ยวเถายังเล็ก ในชีวิตประจำวันได้เริ่มให้ลูกๆสัมผัสกับวัฒนธรรมเวียดนาม ตอนที่ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่สามมีอยู่ครั้งหนึ่งในห้องเรียนได้บอกกับคุณครูว่า:“หนูเป็นคนเวียดนาม!”น้ำเสียงเต็มไปด้วยความกล้าภาคภูมิใจ และมั่นใจ ทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจมาก

เสี่ยวเถาเชื่อมั่นว่า ที่ไหนมีครอบครัวที่นั่นก็คือบ้าน เธอหวังว่าเมื่อลูกๆเติบโตขึ้น จะรู้สึกมั่นใจได้ว่าตนเองเป็นคนไต้หวันและเป็นคนเวียดนามด้วย

ที่มาบทความ:เหว่ยเสี้ยวไถหวัน (บทความ: เจียงเผ่ยจิ๋น /ภาพ:หลินจิ้งอี๋)

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 28 May 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17205 “เรื่องราวใหม่ๆในไต้หวัน” ผู้พำนักใหม่เสี่ยวเถา:ฉันเป็นคนไต้หวันและเป็นคนเวียดนามด้วย ขอเพียงที่ไหนมีครอบครัวที่นั่นก็คือบ้าน 2.16.886.101.20003.20001.32985 “เรื่องราวใหม่ๆในไต้หวัน” ผู้พำนักใหม่เสี่ยวเถา:ฉันเป็นคนไต้หวันและเป็นคนเวียดนามด้วย ขอเพียงที่ไหนมีครอบครัวที่นั่นก็คือบ้าน 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Wed, 29 May 2019 07:24:00 GMT-Sat, 28 May 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 02 Jun 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17205
“การ์ดเสียงอวยพรเทศกาลวันแม่ 7 ภาษา” ยินดีต้อนรับเข้ามาดาวน์โหลด http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17052&ctNode=36583&mp=ifi_th 1080420-0520母親節賀卡

เขินอายไม่กล้าบอก“แม่..หนูรักแม่” ? เทศกาลวันแม่ปีละครั้งมาถึงแล้ว คุณที่เขินอายต้องกล้าบอกแสดงความรักกันแล้วนะ!ตอนนี้เพียงแต่ไปที่เว็บไซต์เพื่อพัฒนาปลูกฝังความสามารถผู้พำนักใหม่
ก็สามารถดาวน์โหลดการ์ดเสียง“หนูรักแม่”เป็นภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา โดยผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ส่งให้กับคุณแม่หรือ
คนที่คุณต้องการจะขอบคุณ ส่งความรักได้ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และภาษา!

※ระยะเวลาดาวน์โหลด:2019/04/20~5/20
※วิธีการดาวน์โหลด:https://ftt.tw/GbFFH 
              1.ดาวน์โหลดผ่านคลาวด์:
              2.ดาวน์โหลดผ่านLine:ป้อนตัวเลขด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดแต่ละภาษา(id: @ifitw)
                                                【1】ภาษาจีนกลาง
                                                【2】ภาษาอังกฤษ
                                                【3】ภาษาเวียดนาม
                                                【4】ภาษาอินโดนีเซีย
                                                【5】ภาษาไทย
                                                【6】ภาษาเมียนมา
                                                【7】ภาษากัมพูชา

]]> 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 21 Apr 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17052 “การ์ดเสียงอวยพรเทศกาลวันแม่ 7 ภาษา” ยินดีต้อนรับเข้ามาดาวน์โหลด 2.16.886.101.20003.20001.32985 “การ์ดเสียงอวยพรเทศกาลวันแม่ 7 ภาษา” ยินดีต้อนรับเข้ามาดาวน์โหลด 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Mon, 22 Apr 2019 07:34:00 GMT-Thu, 21 Apr 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 21 Apr 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17052 กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มปรับ200,000ดอลลาร์ไต้หวัน http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17025&ctNode=36583&mp=ifi_th นายฝงไห่ตง อธิบดีกรมป้องกันและตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ ระบุว่า นักท่องเที่ยวจากกัมพูชาละเมิดข้อบังคับพกพาเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเข้ามาเป็นครั้งที่2 ปรับเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เรียกร้องนักท่องเที่ยวอย่าละเมิดข้อบังคับ ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาด ปกป้องอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูของไต้หวัน

แม้ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ละเมิดข้อบังคับพกพาเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเข้ามาไต้หวันถูกปรับเป็นเงินอย่างน้อย200,000ดอลลาร์ไต้หวัน ชาวต่างชาติที่ไม่จ่ายค่าปรับจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไต้หวัน แต่กรมป้องกันฯ ระบุว่า ปัจจุบันประเทศในแถบเอเซียที่มีการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นอกจากมองโกลที่มีการติดต่อธุรกิจกับไต้หวันน้อยแล้ว หลังจากจีนและเวียดนาม กัมพูชาเป็นประเทศตามมาที่เพิ่มการป้องกันโรคระบาดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา

ข้อมูลจาก:จงหยางเซ่อ

African Swine Fever breakout in Cambodia. Travelers carrying pork products are subject to an NT$200,000 fine.

Dịch tả lợn Châu phi bùng phát tại Campuchia, khách du lịch mang sản phẩm chế biến từ thịt lợn sẽ bị phạt 200 000 Đài tệ.กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มปรับ200,000ดอลลาร์ไต้หวัน

Kamboja Ditemukan Kasus Asfivirus, Wisatawan Membawa Produk Daging Babi dari Kamboja akan Dikenai Denda NTD 200,000

ကေမာၻဒီးယား အာဖရိကဝက္္အဖ်ားကပ္ေရာဂါ(ဝက္နာေရာဂါ) ခရီးသည္မ်ား ဝက္သားထုတ္ကုန္ သယ္လာပါက ခ်က္ခ်င္း ဒဏ္ေငြထိုင္ဝမ္ေငြ 2သိန္း က်ခံေစမည္။

ជំងឺគ្រុនជ្រូកនៅអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកដំណើរដែលមាននាំផលិតផលសាច់ជ្រូកនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 20 ម៉ឺនយ័នចិនតៃវ៉ាន

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 11 Apr 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw17025 กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มปรับ200,000ดอลลาร์ไต้หวัน 2.16.886.101.20003.20001.32985 กัมพูชาพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นักท่องเที่ยวที่พกพาผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มปรับ200,000ดอลลาร์ไต้หวัน 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Thu, 11 Apr 2019 16:00:00 GMT-Mon, 11 Apr 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 11 Apr 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-17025
โครงการพัฒนาความสามารถบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในต่างแดนปี 2019 http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13886&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13886 โครงการพัฒนาความสามารถบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในต่างแดนปี 2019 2.16.886.101.20003.20001.32985 โครงการพัฒนาความสามารถบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในต่างแดนปี 2019 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT-Mon, 21 Feb 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-13886 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียที่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13864&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13864 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียที่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ 2.16.886.101.20003.20001.32985 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียที่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT-Mon, 21 Feb 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 21 Feb 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-13864 [หัวข้อแต่งงาน] สานสัมพันธ์ครอบครัว ชีวิตสมรสมีสุข http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13609&ctNode=36583&mp=ifi_th
จับมือร่วมสร้างครอบครัว เพื่อก้าวเข้าสู่การเดินทางหน้าใหม่
ความครัวที่มีความสุขต้องอาศัยความใส่ใจซึ่งทั้งสามีและภรรยาล้วนเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวที่จะต้องจับมือกันเพื่อแบ่งปันความสุข ความเครียดและเรื่องต่างๆในชีวิต ต้องดูแล ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารที่ดีและรู้จักรับฟังจึงสามารถสร้างพื้นฐานความสุขของครอบครัวได้ การจดทะเบียนสมรสคู่สามีภรรยาต้องเดินทางไปยังสำนักงานทะเบียนท้องที่ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อจดทะเบียนสมรส สามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องการได้ที่ “ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส” ได้ที่เว็บไซต์ของกรมฯ


รัฐบาลให้บริการทรัพยากรต่างๆแก่พ่อแม่ลูกอ่อน ให้เลี้ยงลูกได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
ปัจจุบันนี้มีเด็กทารกที่เกิดจากครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาของพี่น้องผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งสมรสกับชาวไต้หวันที่ต้องตั้งครรภ์ในอีกไม่ช้า ทำให้ต่างก็ไม่ค่อยทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่การตั้งครรภ์ คลอดบุตร เลี้ยงบุตร ซึ่งแต่ละขั้นตอนต่างก็ต้องอาศัยแรงกายแรงใจ แม้แต่คุณแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันยังอาจจะรับมือไม่ถูก รัฐบาลจึงได้จัดให้มีการอุดหนุนหลายรายการอีกทั้งยังมีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อช่วยดูแลบุตรของคุณ

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจัดได้จัดทำ “เว็บไซต์ห่วงใยคุณแม่ตั้งครรภ์ http://mammy.hpa.gov.tw” และ“สายด่วนโทรฟรีห่วงใยคุณแม่ตั้งครรภ์0800-870-870” เป็นภาษาจีน ไต้หวัน เวียดนามและอินโดนีเซียทั้งสิ้น 4 ภาษา การสมรส ตั้งครรภ์ ให้กำเนิดบุตร การเลี้ยงดูเด็กเล็กและวัยรุ่นล้วนเป็นการบ้านของพ่อแม่มือใหม่ ซึ่งพ่อแม่มือใหม่สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลจากใน “เว็บไซต์สุขภาพดีอย่างยั่งยืนhttps://health99.hpa.gov.tw” ภายในเว็บไซต์มีข้อมูลหัวข้อต่างๆนอกจากความรู้ด้านสุขภาพสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และสุขภาพเด็กแล้ว ยังมีข้อมูลด้านสมรรถภาพร่างกาย การป้องกันโรคมะเร็ง การป้องกันโรคเรื้อรัง วิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ข้อมูลโภชนาการอาหารเป็นต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ “หัวข้อการให้กำเนิดบุตร” หมดกังวลเรื่องการคลอดบุตรและเลี้ยงบุตรเพราะมีรัฐบาลดูแลอย่างใกล้ชิด


วิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานโดยใช้ความรัก

ทัศนคติการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่สำคัญที่สุดมีดังนี้:
(1)การดูแลและการอบรมบุตรหลานเป็นเรื่องของสามีภรรยาที่ไม่ว่าบิดาหรือมารดาต่างก็ส่งผลกระทบต่อลูกแทบทั้งสิ้น ดังนั้น ก้าวแรกของการเลี้ยงดูคือ“อบรมบุตรอย่างมีสุข”กล่าวคือ ต้องให้อีกฝ่ายทราบว่า “เราต่างก็มีความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตร”

(2)ทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้คำพูดหรือการกระทำในลักษณะสนับสนุนทัศนคติและการกระทำของคู่สมรสของเรา และจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกอีกด้วย

(3)พูดคุยเรื่องวิธีการและแนวทางในการเลี้ยงดูบุตรกับคู่สมรส เผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงดู พร้อมทั้งยอมหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาแนวทางการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน

(4)การอบรมบุตรมักจะพบกับความล้มเหลวหรือไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร บิดามารดาจึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงดูบุตรที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์การอบรมเลี้ยงดูบุตร(iCoparenting อบรมบุตรอย่างมีสุข) หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจ “อบรมบุตรอย่างมีสุข”) เพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างไม่หยุดยั้ง


สายด่วนคุ้มครอง113 ให้บริการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
หากพบว่าคนรอบข้างมีพฤติกรรมรุนแรงหรือตัวเองประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โปรดกล้าที่จะก้าวออกมาขอความช่วยเหลือจากภายนอก อย่าทนทุกข์ทรมานอย่างเด็ดขาด “สายด่วนคุ้มครอง113” เป็นสายด่วนโทรฟรีให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง มีนักสังคมสงเคราะห์คอยรับสายและให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพเป็นภาษาจีน ไต้หวันแล้วยังมีภาษาอังกฤษ เวียดนาม ไทย กัมพูชา อินโดนีเซียทั้งสิ้น 7 ภาษา สามารถใช้วิธีประชุมสามสายเพื่อให้บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พร้อมทั้งให้บริการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้ผู้ถูกทำร้ายได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสบายใจ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ “สายด่วนบริการคุ้มครอง113”


ชีวิตสมรสที่มีความสุขต้องอาศัยทั้งสามีและภรรยาร่วมกัน เผชิญหน้าเรื่องน้อยใหญ่ไปพร้อมกัน แม้กระทั่งตอนที่เกิดความขัดแย้งก็ต้องเจรจาและรับฟังความคิดของอีกฝ่าย จึงจะมีชีวิตสมรสที่ยั่งยืนและมีสุขได้


แหล่งที่มาของข้อมูล:
เว็บไซต์พัฒนาความสามารถผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-คู่มือข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวัน
https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=164&ctNode=36494&mp=ifi_zh

เว็บไซต์แข็งแรงอย่างยั่งยืนของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ-พื้นที่เผยแพร่สวัสดิการhttp://health99.hpa.gov.tw/EducZone/e_rList_Detail.aspx?Type=002

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 11 Feb 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13609 [หัวข้อแต่งงาน] สานสัมพันธ์ครอบครัว ชีวิตสมรสมีสุข 2.16.886.101.20003.20001.32985 [หัวข้อแต่งงาน] สานสัมพันธ์ครอบครัว ชีวิตสมรสมีสุข 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Mon, 11 Feb 2019 16:00:00 GMT-Fri, 11 Feb 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 11 Feb 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-13609
แบบประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์หรือพืชที่นักท่องเที่ยวมักนำเข้าประเทศ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13572&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Mon, 11 Feb 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13572 แบบประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์หรือพืชที่นักท่องเที่ยวมักนำเข้าประเทศ 2.16.886.101.20003.20001.32985 แบบประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์หรือพืชที่นักท่องเที่ยวมักนำเข้าประเทศ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Mon, 11 Feb 2019 16:00:00 GMT-Fri, 11 Feb 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Mon, 11 Feb 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-13572 (หัวข้อการแพทย์) เงินอุดหนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13198&ctNode=36583&mp=ifi_th
การจัดให้มีศูนย์ดูแลท้องถิ่นในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลท้องถิ่นในชุมชนให้บริการเยี่ยมผู้สูงอายุ บริการถามไถ่ทุกข์สุข ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการด้านอาหารหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งศูนย์บริการแต่ละแห่งมีการให้บริการ 3 รายการขึ้นไป การดูแลท้องถิ่นในชุมชนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในแวดล้อมที่คุ้นเคย อีกทั้งยังช่วยผ่อนแรงครอบครัวผู้สูงอายุ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการดูแลระยะยาว ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ หากต้องการทราบที่ตั้งของศูนย์ดูแลแต่ละแห่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ “เว็บไซต์ที่ตั้งศูนย์ดูแลท้องถิ่นในชุมชน” (https://ccare.sfaa.gov.tw/home/index)กระทรวงสาธารณสุข


รัฐบาลให้บริการและให้เงินอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินไม่สะดวกของผู้สูงอายุ
“อุปกรณ์ช่วยเดิน” มีอยู่ทั่วทุกที่ในชีวิตประจำวันของเรา สำหรับผู้สูงอายุแล้ว อุปกรณ์ช่วยเดินยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการช่วยเหลือตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนที่ต้องการสามารถไปที่สำนักงานเขต สำนักงานสังคมในที่ว่าการอำเภอที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่หรือที่ศูนย์ทรัพยากรอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อยื่นเรื่องและรับการประเมิน ก็จะได้รับอุปกรณ์ช่วยเดินและการบริการที่เกี่ยวข้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ “เว็บไซต์หน้าอุปกรณ์ช่วยเดิน” (https://newrepat.sfaa.gov.tw/) ของกระทรวงสาธารณสุข


ขณะนี้มีการแบ่งประเภทผู้สูงอายุที่ยื่นขอรับอุปกรณ์ช่วยเดินได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้
1.ดูแลระยะยาว 2.0:ให้บริการอุปกรณ์ช่วยเดินและช่วยปรับปรุงบ้านพักให้มีความปลอดภัย
ผู้รับบริการ:ต้องรับการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ “ขาดสมรรถภาพ”จึงจะสามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือได้
การรับบริการ:ผู้ที่ขาดสมรรถภาพและมีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ขาดสมรรถภาพที่มีสถานะเป็นสมาชิกชนเผ่าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปรวมถึงผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ขาดสมรรถภาพและสมองเสื่อมที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป

ช่องทางการขอรับบริการ:โทรสายด่วนดูแลระยะยาว「1966」ก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่บ้านเพื่อพิจารณาอาการขาดสมรรถภาพและสมองเสื่อมเพื่อช่วยยื่นเรื่องให้
รายการอุดหนุนและจำนวนเงิน:กรุณาดูได้ที่ 《มาตรการดูแลระยะยาวและหลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินอุดหนุน》


2.การให้เงินอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ
ผู้รับบริการ:ผู้ที่มีคู่มือ/หลักฐานว่าเป็นผู้พิการทางร่างกายและจิตใจและตรงตามหลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินอุดหนุนโดยให้แพทย์หรือผู้รักษาเป็นผู้พิจารณารายการอุปกรณ์ช่วยเดิน
ช่องทางติดต่อ:ติดต่อ “ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเดินในแต่ละท้องถิ่น”
รายการอุดหนุนและจำนวนเงิน:กรุณาดูได้ที่ 《หลักเกณฑ์พิจารณาให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ》


การอุดหนุนด้านการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางและต่ำ

เงินอุดหนุนการดูแลพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ
เพื่อดูแลครอบครัวผู้มีรายได้น้อยถึงต่ำที่ต้องเสียสละหน้าที่การงานเพื่อหันมาดูแลผู้สูงอายุ ทำให้ขาดรายได้ในครอบครัว รัฐบาลจึงได้จัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่มีการรับเงินอุดหนุนและไม่ได้รับการดูแลจากองค์กรต่างๆ การบริการตามบ้าน และไม่ได้จ้างผู้ดูแล(แม่บ้าน) ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าสูญเสียสมรรถภาพขั้นสูงขึ้นไป และมีสมาชิกในครอบครัวทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นจริงจะได้รับการพิจารณาให้เงินอุดหนุนครอบครัวละ 5000 ดอลล่าร์ไต้หวัน หากต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต สำนักงานสังคมในที่ว่าการอำเภอที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่


เงินอุดหนุนด้านการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ
กระทรวงสาธารณสุขมีการอุดหนุนเงินค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้า “เต็มจำนวน” สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปและมีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาอุดหนุนตามสถานะทางการเงินในรายการที่ประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุมหรือคนไข้ต้องเป็นผู้ชำระเอง หากต้องการทราบรายการอุดหนุนเงินค่าประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ “เว็บไซต์สำนักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระทรวงสาธารณสุข” (https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=2B6C70D61115FF2A&topn=3185A4DF68749BA9)หรือโทรไปที่สายด่วนให้ข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 0800-030-598


เงินอุดหนุนค่าผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล
หากผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถดูแลได้ สามารถให้แพทย์พิจารณาออกใบรับรองเพื่อจ้างผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพ โดยสามารถยื่นขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลในท้องถิ่นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่ละพื้นที่มีอัตราเงินอุดหนุนที่แตกต่างกันโดยรายการอุดหนุนนี้จะไม่สามารถรับพร้อมกันกับ “เงินอุดหนุนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ” “บริการดูแลตามบ้าน” “บริการดูแลในเวลากลางวัน” โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสังคมของแต่ละแห่งในท้องถิ่นของท่าน


อุดหนุนการทำฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำ
ผู้สูงอายุสามารถรับการอุดหนุนค่าทำฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและรายได้น้อยระดับกลางถึงต่ำที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก คุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ


เงื่อนไขการรับการอุดหนุน:ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับเงินอุดหนุนในชีวิตประจำวันหรือได้รับเงินอุดหนุนเต็มจำนวนจากรัฐและมีอายุ 65 ปีขึ้นไป สามารถนำหลักฐานผู้มีรายได้น้อยที่ออกโดยสำนักงานเขตแต่ละแห่ง หลักฐานการรับเงินอุดหนุนในชีวิตประจำวันหรือหลักฐานการรับเงินอุดหนุนเต็มจำนวนจากรัฐ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตราประทับและบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อยื่นขอรับการรักษาที่สถาบันทันตกรรมที่ได้รับการรับรองจากประกันสุขภาพถ้วนหน้า


ต้อนรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมสร้างสังคมดูแลระยะยาวที่สมบูรณ์แบบ
โครงสร้างประชากรของไต้หวันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมมีบุตรน้อย ทำให้แต่ละครอบครัวมีภาระที่หนักขึ้น มีผู้คนมากมายที่ต้องเสียสละคุณภาพชีวิตและงานเพื่อมาดูแลสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้วางแผนให้มีการดูแลระยาวเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ หากต้องการทราบข้อมูลการดูแลระยะยาวเพิ่มสามารถตรวจสอบได้ที่(https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9884&ctNode=36461&mp=ifi_zh)


สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957 รับการช่วยเหลือในกริ๊งเดียว
สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ1957 เป็นการรวบรวมบริการจากทางภาครัฐและเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้บริการตอบคำถามด้านสวัสดิการสังคม และให้คำแนะนำ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ สามารถโทรมายังหมายเลขนี้ได้ฟรี หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่(https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9684&ctNode=36527&mp=ifi_zh)

ช่วงเวลาให้บริการของสายด่วนสวัสดิการ1957:ทุกวันเวลา 8:00-22:00น. (ไม่เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)


ยิ่งสูงอายุ ยิ่งมีโรคภัยมาเยือน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีและลดภาระของผู้ดูแล รัฐบาลจึงจัดให้มีการอุดหนุนด้านการแพทย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลในชุมชน การอุดหนุนอุปกรณ์ช่วยเดิน การอุดหนุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า เงินอุดหนุนการรักษาพยาบาล สร้างระบบการดูแลระยะยาวเป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้สูงอายุ


แหล่งที่มาของข้อมูล:
กระทรวงสาธารณสุข-สวัสดิการผู้สูงอายุ
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-224-1.html

กระทรวงสาธารณสุข-ชี้แจงข่าวด่วน
https://www.mohw.gov.tw/cp-17-45823-1.html

กระทรวงสาธารณสุข-เงินอุดหนุนการทำฟันปลอมผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและรายได้น้อยระดับกลาง
https://dep.mohw.gov.tw/DOSAASW/cp-550-4748-103.html

รัฐบาลออนไลน์ของฉัน-เงินอุดหนุน
https://www.gov.tw/welfare/News_Content.aspx?n=8B7D2EA6418C5997&sms=686D937AF2F412F5&s=AE0772B77CCD3547

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 13 Jan 2019 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13198 (หัวข้อการแพทย์) เงินอุดหนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2.16.886.101.20003.20001.32985 (หัวข้อการแพทย์) เงินอุดหนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Sun, 13 Jan 2019 16:00:00 GMT-Thu, 13 Jan 2022 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 13 Jan 2019 16:00:00 GMT 301140000A CP-13198
การป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของทุกคน คำเตือนในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13149&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 26 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13149 การป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของทุกคน คำเตือนในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2.16.886.101.20003.20001.32985 การป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของทุกคน คำเตือนในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Wed, 26 Dec 2018 16:00:00 GMT-Sun, 26 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 26 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-13149 ประกาศสงครามกับโรค เพื่อกักกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าประเทศ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13124&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 20 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13124 ประกาศสงครามกับโรค เพื่อกักกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าประเทศ 2.16.886.101.20003.20001.32985 ประกาศสงครามกับโรค เพื่อกักกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าประเทศ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Thu, 20 Dec 2018 16:00:00 GMT-Mon, 20 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 20 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-13124 กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันร่วมกันเปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13055&ctNode=36583&mp=ifi_th หลักสูตรแรกเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนเป็นศูนย์ โดยหลักสูตร “เรียนภาษาจีนจาก 0 ถึง 1” ได้เปิดให้เข้าเรียนแล้ว ส่วนหลักสูตรที่สองเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนขั้นกลาง มีการใช้ของดีประจำท้องถิ่นเป็นสื่อแนะนำวิวทิวทัศน์ จุดเด่นทางวัฒนธรรม เรียนรู้คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ขั้นกลางได้

ผู้เรียนเพียงลงทะเบียนผ่าน e-mail หรือเชื่อมต่อผ่านFacebook ก็สามารถเข้าเรียนได้ หลักสูตรนี้มีการเปิดซ้ำทุกๆ 4 สัปดาห์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ขอเชิญผู้สนใจและชาวต่างชาติลงทะเบียนเรียนกันอย่างเต็มที่


เรียนภาษาจีนจาก 0 ถึง 1:https://www.coursera.org/learn/learn-chinese-mandarin

ใครกำลังพูดอยู่นะ – ไต้หวันที่น่ารัก:https://www.coursera.org/learn/learn-intermediate-chinese-mandarin

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Thu, 13 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13055 กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันร่วมกันเปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี 2.16.886.101.20003.20001.32985 กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันร่วมกันเปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Thu, 13 Dec 2018 16:00:00 GMT-Mon, 13 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Thu, 13 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-13055
เปิดบริการตรวจรางวัลหวยใบเสร็จออนไลน์ผ่าน App ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2018 ตรวจรางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง! http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13019&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 09 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13019 เปิดบริการตรวจรางวัลหวยใบเสร็จออนไลน์ผ่าน App ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2018 ตรวจรางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง! 2.16.886.101.20003.20001.32985 เปิดบริการตรวจรางวัลหวยใบเสร็จออนไลน์ผ่าน App ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2018 ตรวจรางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง! 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Sun, 09 Dec 2018 16:00:00 GMT-Thu, 09 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 09 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-13019 เถาหยวนทดลองให้บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์ 1999 http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13017&ctNode=36583&mp=ifi_th 2.16.886.101.20003.20001.20052 Sun, 09 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw13017 เถาหยวนทดลองให้บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์ 1999 2.16.886.101.20003.20001.32985 เถาหยวนทดลองให้บริการล่ามแปลภาษาออนไลน์ 1999 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Sun, 09 Dec 2018 16:00:00 GMT-Thu, 09 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Sun, 09 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-13017 นิทรรศการเรื่องเล่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ “การเดินทางจากบ้าน” ของเมืองเกาสง http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=12961&ctNode=36583&mp=ifi_th เรื่องราวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ - การเดินทางจากบ้าน
เวลาจัดแสดง:เวลา09:00น. -17:00น. วันที่13 พฤศจิกายน 2018(วันอังคาร) ถึง 1กันยายน 2019(วันอาทิตย์)
สถานที่:พิพิธภัณฑ์มรดกชาวแคะ(เลขที่49-3 ถนนหมิงจู๋ เขตเหม่ยหนง เมืองเกาสง)
เวลาปิดทำการ:ทุกวันจันทร์ วันตรุษจีนและวันที่หนึ่งตามปฏิทินจีน

รายละเอียดกิจกรรม:เฟสบุ๊คพิพิธภัณฑ์มรดกแคะ ณ เหม่ยหนง(https://www.facebook.com/meinonghcc/)หรือโทร 07-6818338ต่อ23

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 05 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw12961 นิทรรศการเรื่องเล่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ “การเดินทางจากบ้าน” ของเมืองเกาสง 2.16.886.101.20003.20001.32985 นิทรรศการเรื่องเล่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ “การเดินทางจากบ้าน” ของเมืองเกาสง 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Wed, 05 Dec 2018 16:00:00 GMT-Sun, 05 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-12961
(หัวข้อการศึกษา) นโยบายมุ่งใต้ ยิ่งได้ภาษาแม่ยิ่งได้เปรียบ http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=12930&ctNode=36583&mp=ifi_th
ในปี 2019 จะมีการปรับหลักสูตรใหม่ ผลักดันให้เด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เรียนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
คาดการณ์ว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้หลักสูตรภาษา 12 ปีฉบับใหม่ในปี 2019 โดยจะจัดให้มีภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าไปในหลักสูตรด้วย เด็กชั้นประถมศึกษาจะได้ศึกษาทั้งภาษาท้องถิ่น(ภาษาไต้หวัน แคะ ภาษาพื้นเมือง) และภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย) โดยจะให้เลือกเรียนหนึ่งภาษาสัปดาห์ละหนึ่งคาบเป็นวิชาบังคับ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาจะจัดให้เรียนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นวิชาเลือก


การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
เพื่อจัดให้มีคณะครูที่เพียงพอต่อหลักสูตรใหม่ที่จะจัดขึ้น จึงได้เร่งพัฒนาครูผู้ช่วย ซึ่งแต่ละเมืองได้มีการเปิดหลักสูตรครูผู้ช่วย จนถึงเมื่อเดือนธันวาคม 2016 ที่ผ่านมาได้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,375 ท่าน โดยผู้สนใจที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือบุตรหลาน นักเรียนต่างชาติที่เป็นไปตามกฎหมายจ้างงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พลเมืองไต้หวันที่มีบัตรข้าราชการครูและใบรับรองภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สามารถลงทะเบียนเพื่ออบรมเป็นเวลา 36 ชั่วโมง เมื่อผ่านการทดลองสอนก็จะได้รับใบรับรองการเป็น “ครูผู้ช่วย” ได้ ซึ่งผู้ที่เป็นครูผู้ช่วยต้องมีคุณสมบัติตาม “รายละเอียดการจัดจ้างครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”จึงจะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้

สามารถเข้าไปดูหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของศูนย์ทรัพยากรทางการศึกษาภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และเกาะต่างๆได้ที่(http://newres.pntcv.ntct.edu.tw)


หลักสูตรภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ออนไลน์
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับรัฐบาลเมืองซินเป่ยในการจัดทำหลักสูตรให้ภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าไปอยู่ในบทเรียนทั้งสิ้น 126 เล่มของภาษาทั้ง 7 ที่ต้องเรียนของนักเรียนทั้ง 9 ระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยสามารถดูหลักสูตรได้ออนไลน์ หากต้องการดูเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ทรัพยากรการศึกษาภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่(http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/publish_page/15/)

นอกจากนี้รัฐบาลเมืองซินเป่ยยังได้จัดทำ “เว็บไซต์การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงภาษาเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์เป็นต้น หากต้องการดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่(http://www.multiculture.ntpc.edu.tw/ischool/public/mybook/bookshelf.php?bsid=4)

อยากเรียนพูดภาษาเวียดนามใช่ไหม เว็บไซต์การศึกษาออนไลน์“มหาวิทยาลัยeไทเป” เปิดหลักสูตรเรียนภาษาเวียดนามออนไลน์ฟรีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ทั้งการอ่านออกเสียง การสะกดคำ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การนำไปใช้เป็นต้น เข้าไปดูหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์(http://elearning.taipei/elearn/courseinfo/index.php?courseid=1441)


ในปี 2019 กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ซึ่งเป็นการช่วยให้บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้สืบทอดวัฒนธรรมบุพพการีที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งเสริมให้เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่เดิมการศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่หลายปีมานี้รัฐบาลได้มุ่งผลักดันนโยบายมุ่งใต้ให้การเรียนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้น


แหล่งที่มาของข้อมูล:
กระทรวงศึกษาธิการ-การวางแผนการจัดหาคณะอาจารย์ในหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=67AB3874B860D179
เว็บไซต์ศูนย์สื่อการเรียนภาษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
http://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/widget/main_menu/show.php?id=383&map=0
เว็บไซต์การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
http://www.multiculture.ntpc.edu.tw

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Wed, 05 Dec 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw12930 (หัวข้อการศึกษา) นโยบายมุ่งใต้ ยิ่งได้ภาษาแม่ยิ่งได้เปรียบ 2.16.886.101.20003.20001.32985 (หัวข้อการศึกษา) นโยบายมุ่งใต้ ยิ่งได้ภาษาแม่ยิ่งได้เปรียบ 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Wed, 05 Dec 2018 16:00:00 GMT-Sun, 05 Dec 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Wed, 05 Dec 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-12930
[หัวข้อ]แผนพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร เพื่อเติมพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่ไต้หวัน http://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=12795&ctNode=36583&mp=ifi_th
‧ค่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
กิจกรรมนี้เป็นแหล่งรวมทรัพยากรของภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าใจในจุดเด่นและตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อเป็นช่องทางการหางาน ฝึกงานในอนาคต เพื่อพัฒนาบุคคลให้กลายเป็นดาวเด่นในอนาคตตามนโยบายมุ่งใต้ของประเทศ

การอบรมในครั้งนี้มีการออกแบบบทเรียนที่เป็นมืออาชีพ โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการตลาดเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการพัฒนาวิชาชีพ จุดเด่นของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กับการพัฒนาของไต้หวัน หลักสูตรการแนะนำแวดล้อมการทำงานในประเทศจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเยี่ยมชมองค์กร ให้บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เก็บเกี่ยวความรู้ ปูทางให้กับการทำงานในอนาคต

“ค่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลายผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เปิดรับสมัครราวเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ผู้สนใจสมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในไต้หวันและถือสัญชาติไต้หวัน


‧แผนการอบรมต่างประเทศของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้กลับไปใช้ชีวิตบ้านตายาย แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านการศึกษา ให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นต้นแบบทางการศึกษาด้านภาษาและการยอมรับข้ามวัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

“แผนการอบรมต่างประเทศของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มครูศิษย์ และกลุ่มบริการสังคม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนราวเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างน้อย 14 วัน ส่วนกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาวราวเดือนพฤษจิกายน ธันวาคม และต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างน้อย 7 วัน ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อต้องเป็นบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ครูอาจารย์ บุคคลที่มีอาชีพพิเศษในสังคมที่รับหน้าที่ดูแลเฉพาะราย และบุตรหลานที่ดูแลต้องเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป


‧แผนการสานฝันของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
แผนการนนี้วางแผนขึ้นเพื่อสานฝันของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่โดยการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้บุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถเดินตามความฝันได้ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทำวีดีโอแบ่งปันความโอบอ้อมอารีย์และความเอาใจใส่ของครอบครัวให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและรู้จักครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นเพิ่มมากขึ้นผ่านวิธีการที่สนุกสนาน ให้ประชาชนรู้สึกถึงความเอาใจใส่ของรัฐที่มีต่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ผู้สนใจสามารถตั้งหัวข้อแผนการสานฝันได้ด้วยตนเอง โดยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครอบครัว วัฒนธรรม การงาน การบริการสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรรมการตัดสินจะพิจารณามอบทุนสานฝันให้ตามความฝัน สูงสุดไม่เกิน 7 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวันต่อทีม

“แผนการสานฝันของบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”แบ่งออกเป็นทีมเดี่ยวและทีมครอบครัว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อต้องเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานเท่านั้น


‧แผนการพัฒนาความสามารถและโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
มีการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานและบุตรหลานที่ยากจน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหมั่นศึกษาเล่าเรียนและลดภาระภายในครอบครัว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฝีมือคนในชาติ

“แผนการพัฒนาความสามารถและโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” แบ่งออกเป็นทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี นักเรียนที่มีฐานะยากจน และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี ผู้มีสิทธิ์ลงชื่อต้องเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานที่มีฐานะยากจนและมีความสามารถดีเลิศ


รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่นโยบายมุ่งใต้ โดยผู้ย้ายถิ่นฐานและบุตรหลานที่มีความสามารถทางด้านภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของประเทศ ในอนาคตรัฐบาลจะยังคงมีมาตรการดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นพลังของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน


แหล่งที่มาของข้อมูล
กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงบริหาร-โซนดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

]]>
2.16.886.101.20003.20001.20052 Tue, 13 Nov 2018 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.20052 http://ifi.immigration.gov.tw12795 [หัวข้อ]แผนพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร เพื่อเติมพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่ไต้หวัน 2.16.886.101.20003.20001.32985 [หัวข้อ]แผนพัฒนาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตร เพื่อเติมพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่ไต้หวัน 2.16.886.101.20003.20001.32985 text/html Text 2.16.886.101.20003.20001.32985 th Tue, 13 Nov 2018 16:00:00 GMT-Sat, 13 Nov 2021 16:00:00 GMT 2.16.886.101.20003.20001.32985 Tue, 13 Nov 2018 16:00:00 GMT 301140000A CP-12795