:::

သငျတနျးနှငျ့သငျကွားရနျစာအုပျစာတနျးပစ်စညျးမြား