Mạng bồi dưỡng “ Tải về thiếp chúc mừng bằng nhiều thứ tiếng ngày lễ của mẹ” hoạt động bắt đầu nhé!
Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Tổ chức y tế Thú y thế giới(OIE)công bố nhận được trường hợp đầu tiên từ Campuchia thôn......

2019/4/12
Full Story

Dịch lợn châu Phi ngang ngược ! Tiếp theo sau Trung Quốc, Mông Cổ, khu vực phía bắc Việt Nam cũng xu......

2019/2/22
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window