Ansanha Bucha
Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Con em cư dân mới thực hiện các hạng mục dự án như: khóa học tăng cường tiếng Hoa, thực hiện hoạt độ......

2018/7/18
Full Story

Nếu có nhu cầu thông dịch và phiên dịch, thông tin liên quan đến việc đăng ký như sau: Đơn vị tổ......

2018/7/13
Full Story

Xét thấy số lượng Cư dân mới, số lượng thế hệ thứ 2 cư dân mới sống ở Đài Loan ngày càng tăng, hơn n......

2018/7/12
Full Story
加入Line官方帳號 互動抽好禮