Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Đài Loan đã bước vào xã hội già hóa dân số, để cải thiện sự bất tiện của cuộc sống người cao tuổi, c......

2019/1/14
Full Story

1. Tỷ lệ gây tử vong bởi dịch tả lợn châu Phi là 100%, xin hãy đừng mang chế phẩm thịt của nước ngoà......

2018/12/27
Full Story

Gần đây dịch tả lợn châu Phi nghiêm trọng và tốc độ lây lan nhanh. Nhắc nhở bạn khi về thăm quê hươ......

2018/12/21
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window