Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Ngày “Kế hoạch bồi dưỡng năng lực con em cư dân mới tại nước ngoài năm 2019” từ ngày 11 tháng 2 năm ......

2019/2/22
Full Story

Dịch lợn châu Phi ngang ngược ! Tiếp theo sau Trung Quốc, Mông Cổ, khu vực phía bắc Việt Nam cũng xu......

2019/2/22
Full Story

Nới rộng thời gian chuyên án “Người nước ngoài lưu (cư) trú quá hạn tự đến trình báo” từ ngày 1 thán......

2019/2/18
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window