Line QR Code
Liên quan nội dung phục vụ và mạng thông tin phát triễn bồi dưỡng năng lực Dân trú mới
:::

Các bạn cư dân mới mới kết hôn chưa sinh con mà chồng/vợ có hộ tịch tại thành phố Đài Trung, được Cụ......

2018/5/21
Full Story

Dự án điều chỉnh “luật lao động cơ bản” đã thông qua ngày 10 tháng 1 năm 2018, hơn nữa thực hiện vào......

2018/5/15
Full Story

Nhằm thực hiện phụ đạo di dân và tăng cường chất lượng và hiệu quả phục vụ tư vấn đường dây nóng, Bắ......

2018/5/15
Full Story
加入Line官方帳號 互動抽好禮