Line QR Code
เว็บไซด์การพัฒนาปลูกฝังความสามารถของผู้พำนักใหม่และขอบข่ายการบริการ
:::

ทำบ้านโฮมสเตย์ใกล้เคียงกับความฝันของฉัน ในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมสอบมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ด้วย สอบ......

2019/5/29
เรื่องเต็ม

กรมตรวจคนเข้าเมืองได้มอบหมายให้บริษัท เตี่ยนทง จำกัดดำเนินการ“2018แบบสำรวจความต้องการต่อการใช้ชีวิตข......

2019/5/20
เรื่องเต็ม

เขินอายไม่กล้าบอก“แม่..หนูรักแม่” ? เทศกาลวันแม่ปีละครั้งมาถึงแล้ว คุณที่เขินอายต้องกล้าบอกแสดงความร......

2019/4/22
เรื่องเต็ม
Subscribe to the official Line account, open another window