Immigration Section
Line QR Code
နိုင်ငံသားသစ်စားဝတ်နေရေးလမ်းညွှန်ချက်
:::

ပို၍များပြားသော တရုတ်စာသင်ယူလိုကြသူများ၊ နိုင်ငံခြားသားများအား ထိုင်ဝမ်အပေါ်ပို၍......

2018/12/14
Full Story

တရုတ်ပြည်တွင် ယခုတလော အာဖရိကဝက်ဖျားနာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွား......

2018/12/14
Full Story
Subscribe to the official Line account, open another window

လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေးနှင့်လုပ်ကိုင််ရေး

လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေးနှင့်လုပ်ကိုင််ရေး

ဥပဒေဝါဒဖြန့်ညွှန်ချက်

ဥပဒေဝါဒဖြန့်ညွှန်ချက်