:::

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขอมีสัญชาติของเด็กไม่มีผู้ปกครองที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขอมีสัญชาติของเด็กไม่มีผู้ปกครองที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขอมีสัญชาติของเด็กไม่มีผู้ปกครองที่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวันให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ตี : 90
วันที่ : 2017/12/19
อัปเดต : 2017/12/19 上午 11:24:00

การแบ่งประเภทของเด็กทารกและเยาวชนที่เกิดในไต้หวันแต่ไม่ได้ถือสัญชาติไต้หวัน:

มารดาเป็นชาวต่างชาติ บิดาเป็นชาวไต้หวัน เมื่อให้บิดาเป็นผู้ปกครองจะได้รับสัญชาติไต้หวัน

มารดาเป็นชาวต่างชาติ บิดาเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ทราบ มีสัญชาติต่างชาติประเทศเดียวกับบิดาหรือมารดา

ไม่ทราบสัญชาติของทั้งมารดาและบิดา จะถือว่ามีสัญชาติไต้หวัน

มารดาเป็นชาวต่างชาติซึ่งออกจากประเทศหรือถูกส่งกลับประเทศและตามหาตัวไม่พบ ไม่ทราบผู้เป็นบิดา มีการตามหามารดาหรือสอบถามจากรัฐบาลประเทศมารดาแล้วพบว่าเด็กดังกล่าวไม่มีสัญชาตินั้นๆหรือไม่มีผู้ตอบรับเป็นเวลาเกิน3 เดือน จะถือว่าเด็กนั้นเป็นบุคคลไร้สัญชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อมีชาวไต้หวันรับเลี้ยงแล้ว จะสามารถยื่นขอมีสัญชาติผ่านหน่วยงานสวัสดิการสังคม ปัญหาสิทธิและหน้าที่ของเด็กคนนั้นก็จะได้รับการแก้ไข


หากต้องการตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของสำนักงานการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย(http://www.ris.gov.tw )หรือสอบถามจากรัฐบาลแต่ละท้องที่หรือสำนักงานทะเบียน

Was this information helpful? Yes    No