:::

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความสามารถพื้นฐานด้านภาษาเพื่อยื่นขอสัญชาติให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม!

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความสามารถพื้นฐานด้านภาษาเพื่อยื่นขอสัญชาติให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม!
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความสามารถพื้นฐานด้านภาษาเพื่อยื่นขอสัญชาติให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม!
ตี : 95
วันที่ : 2017/12/19
อัปเดต : 2018/3/22 下午 04:14:00

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2017 เป็นต้นมาได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความสามารถพื้นฐานด้านภาษาเพื่อยื่นขอสัญชาติและมาตรฐานความรู้พื้นฐานในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้ง่ายขึ้นสำหรับการยื่นขอสัญชาติของคู่สมรสชาวต่างชาติที่หย่าเนื่องจากถูกทำร้ายในครอบครัวและไม่ได้แต่งงานอีก คู่สมรสชาวต่างชาติที่คู่สมรสเสียชีวิตและไม่ได้แต่งงานอีกพร้อมมีหลักฐานว่ามีการติดต่อกับญาติพี่น้องของคู่สมรสที่เสียชีวิตหรือแต่งงานกับคู่สมรสที่เสียชีวิตเป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไป มีการเลี้ยงดูหรือพบปะบุตรที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองหรือความสามารถในการดูแลตนเองจำกัด ต้องเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนจาก 200 ชั่วโมงเหลือ 72 ชั่วโมง และคะแนนทดสอบสำหรับการยื่นขอสัญชาติจาก 70 คะแนนเหลือ 60 คะแนน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎหมายสัญชาติ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของสำนักงานการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย(https://www.ris.gov.tw/) หรือรัฐบาลแต่ละท้องถิ่น หรือสำนักงานทะเบียนของแต่ละท้องที่

Was this information helpful? Yes    No