:::

Diễn đàn học tập toàn dân “Taiwan Life”, cung cấp khóa học kỹ thuật số phong phú

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNational Open University
Diễn đàn học tập toàn dân “Taiwan Life”, cung cấp khóa học kỹ thuật số phong phú
Diễn đàn học tập toàn dân “Taiwan Life”, cung cấp khóa học kỹ thuật số phong phú
Lượt : 328
Ngày : 2017/12/14
Cập nhật : 2017/12/14 下午 02:44:00

「Taiwan LIFE」Diễn đành học tập toàn dân(http://taiwanlife.org/) cung cấp nguồn dữ liệu loại tôn giáo triết học, toán học khoa học, thông tin, quản lý, sáng tác nghệ thuật, ngôn ngữ, trong đó không định kỳ mở các khóa học kỹ thuật số ngôn ngữ Đông Nam Á như tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng Indonexia….Người học có thể vào mọi lúc mọi nơi thông qua máy tính cá nhân và trang thiết bị di động đọc tài liệu trực tuyến, sử dụng các nguồn dữ liệu kỹ thuật số như: tự trắc nghiệm, xem các buổi tọa đàm trực tiếp và tham gia thảo luận bài học nhóm.. Hoan nghênh tăng cường sử dụng !

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không