:::

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับสิทธิ์เหมือนประชากรในประเทศทุกประการ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลDepartment of Civil Affair
ตี : 526
วันที่ : 2017/12/13
อัปเดต : 2017/12/13 下午 05:29:00

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับบัตรประชาชนแล้ว จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายดังนี้:

.สิทธิในการเลือกตั้ง:มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนได้
.สิทธิในการล้มล้าง:มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อล้มล้างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ทำหน้าที่ครบ 1 ปีแต่ยังไม่สิ้นวาระตามกฎหมาย
.สิทธิในการลงคะแนนเสียง:มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักการนิติบัญญัติ กฎหมายท้องถิ่น และนโยบายสำคัญๆ
.สิทธิในการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง:มีสิทธิบริจาคเงินสดหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครเลือกตั้ง(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้ง)ที่ตนสนับสนุนได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของสำนักกิจการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย

Was this information helpful? Yes    No