:::

Diễn đàn giảng dạy ngôn ngữ Indonexia Thái Lan Việt nam tại Đài phát thanh Trung ương

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuRadio Taiwan International
Diễn đàn giảng dạy ngôn ngữ Indonexia Thái Lan Việt nam tại Đài phát thanh Trung ương
Diễn đàn giảng dạy ngôn ngữ Indonexia Thái Lan Việt nam tại Đài phát thanh Trung ương
Lượt : 258
Ngày : 2017/12/13
Cập nhật : 2017/12/13 下午 04:49:00

Đài phát thanh Trung ương triển khai tiết mục dạy tiếng Indonexia, tiếng Thái Lan và tiếng Việt nam, cung cấp cho dân chúng diễn đàn Video học ngôn ngữ Đông Nam Á miễn phí, đồng thời nhận thức hơn nữa về ngôn ngữ và văn hóa các nước Đông Nam Á.

Tiết mục dạy tiếng Indonexia Tiếng Thái Lan Tiếng Việt Nam Đài phát thanh Trung ương có thể xem tại kênh dưới đây:
Chuyên mục giáo dục Đài phát thanh Trung ương (https://learn.rti.tw/)

Mục “Thôn quốc tế” MOD Chunghwa Telecom và MOD App

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không